Codwch lais dros ein cymunedau a mynnu cartrefi fforddiadwy i bawb!

Codwch lais dros ein cymunedau a mynnu cartrefi fforddiadwy i bawb!

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n cynnal dau ymgynghoriad pwysig ar faterion tai sy’n cau ddydd Mawrth Chwefror 22, ac mae angen eich cymorth chi i sicrhau bod llais ein cymunedau a phobl gyffredin yn cael eu clywed.

1. Ymgynghoriad ar Ddeddfwriaeth a Pholisi Cynllunio ar gyfer Ail Gartrefi a Llety Gwyliau Tymor Byr. Rydym wedi paratoi ymateb y gallwch chi e ddanfon o wefan ym Gymdeithas - yma

2. Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg arfaethedig y Llywodraeth
Rydym wedi paratoi ymateb y gallwch chi e ddanfon o wefan ym Gymdeithas - yma.

Os oes amser gyda chi, byddwn yn eich annog chi i addasu’r templed a chyflwyno ymateb yn eich geiriau eich hun.

Ond cofiwch ymateb cyn y dyddiad cau - dydd Mawrth Chwefror 22.