Clwyd

Cyfarfod Cell Wrecsam

27/11/2017 - 19:00

Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh.

Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam, LL13 8BG

Croeso i bawb! Cysylltwch a gogledd@cymdeithas.cymru am ragor o wybodaeth.

Made in North Wales TV – 3% Cymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cwyno'n ffurfiol i Ofcom am y diffyg Cymraeg a ddarlledir ar y sianel deledu newydd 'Made in North Wales TV'.   

Ysgol Pentrecelyn: angen newidiadau cenedlaethol medd Cymdeithas

26,581 o blant yn cael eu hamddifadu o'r Gymraeg bob blwyddyn

Mae mudiadau ymgyrchu wedi dod ynghyd ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw (1pm, Dydd Mercher, 1af Mehefin) er mwyn tynnu sylw at y degau o filoedd o blant sy'n cael eu hamddifadu o fedru'r Gymraeg bob blwyddyn oherwydd y gyfundrefn addysg.

Toriadau i Twf: angen adfer gwasanaeth cenedlaethol

Daeth

Gig Rhedeg i Paris

03/06/2016 - 19:00

Tocynnau ar y drws - dewch yn fuan!

 

Y FFUG
WELSH REBEL OUTPOST*
IAN RUSH
MADFALL RHEIBUS

7pm, Nos Wener, Mehefin 3ydd
Cwb Pêl Droed y Fflint

*yn perfformio LP cyntaf Yr Anrhefn 'Defaid, Skateboards a Wellies' yn cynnwys cyn-aelodau o'r Anrhefn Rhys Mwyn a Siôn Maffia.

Achub Gwasanaethau TWF / Save TWF services

30/05/2016 - 13:00

Achub Gwasanaethau Twf

1pm, Dydd Llun, 30ain Mai

Stondin Cymdeithas yr Iaith, Eisteddfod yr Urdd Fflint

Siaradwyr: David Williams ac eraill

Dywedwch eich bod yn dod i'r digwyddiad yma:

https://www.facebook.com/events/1037265269693706/

Dyfodol Twf

05/04/2016 - 18:00

Tafarn Guildhall Dinbych

Cyfarfod cyhoeddus i drafod ymgyrch i achub gwasanaeth Twf yn y gogledd ddwyrain ac yn genedlaethol.

am fwy o fanylion cysylltwch gyda Bethan Ruth Swyddog Maes y Gogledd ar gogledd@cymdeithas.org neu 07791 423121 / 01286 662 908

Public meeting to discuss campaign to save the Twf service in the North East and the rest of Wales. For more info contact Bethan Ruth.

Dyfodol Twf

29/03/2016 - 18:00

Ystafell Gyfarfod Y Saith Seren

Cyfarfod cyhoeddus i drafod ymgyrch i achub gwasanaeth Twf yn y gogledd ddwyrain.

am fwy o fanylion cysylltwch gyda Bethan Ruth Swyddog Maes y Gogledd ar gogledd@cymdeithas.org neu 07791 423121 / 01286 662 908