Clwyd

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr

07/08/2019 - 14:00

Dyfodol Cymunedau Gwledig - Cefnogi ein Ffermwyr

2yp, dydd Mercher, 7fed Awst

Pabell y Cymdeithasau 1

Alun Eildyr, Glyn Roberts, Non Williams a Robat Idris

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth

06/08/2019 - 15:30

Menter Iaith Ddigidol - trafodaeth

3:30yp, Dydd Mawrth, 6ed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Iwan Hywel (Mentrau Iaith Cymru), Heledd Gwyndaf ac eraill

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

05/08/2019 - 11:30

Cynllunio'r Gweithlu ar gyfer Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

11:30yb, dydd Llun, 5ed Awst

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Gweinidog y Gymraeg Eluned Morgan AC, Ioan Matthews (Coleg Cymraeg), Awen Iorwerth a Dilwyn Roberts-Young (UCAC)

Cyngor Wrecsam yn cadarnhau ei fod yn cynnig gwasanaeth is-raddol yn Gymraeg - adroddiad

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw eto am ddiswyddo aelod cabinet Cyngor Wrecsam wrth i'r awdurdod cadarnhau bod cwsmeriaid Cymraeg yn cael gwasanaeth israddol mewn adroddiad newydd.

Galw am ddiswyddo Cynghorydd dros ddiffygion Cymraeg Cyngor Wrecsam

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddiswyddiad aelod o gabinet Cyngor Wrecsam yn sgil diffygion cyson yn ei wasanaethau Cymraeg ac adroddiadau ffeithiol anghywir, cyn i gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol drafod y mater heddiw (dydd Mawrth, 11eg Mehefin).

HSBC: ‘mae’r Gymraeg yn iaith estron’

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.  

‘Cywiro’ degau o arwyddion ffyrdd Saesneg yn Wrecsam

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar wyth deg o arwyddon ffyrdd Cyngor Wrecsam dros y penwythnos. 

Mae cannoedd o arwyddion ‘Ildiwch’ yn sefyll ar hyd a lled y sir wedi eu gosod yn uniaith Saesneg, ‘Give Way’, ac felly hefyd yn anghyfreithlon, yn ôl cadeirydd Cell Wrecsam o Gymdeithas yr Iaith, Aled Powell. 

Cyfarfod Rhanbarth Glyndŵr yn Nhafarn y Wyddgrug 7yh 8/11/18

08/11/2018 - 19:00

Croeso cynnes i bawb i dafarn y Wyddgrug (CH7 1AL) ar gyfer ein cyfarfod rhanbarth ar yr 8/11/18 am 7yh. 

Cyfarfod Cell Wrecsam

05/11/2018 - 16:00

Cyfarfod Cell Wrecsan yn Saith Seren, Wrecsam. Croeso i bawb.

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam

27/10/2018 - 19:30

 

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Wrecsam