Ymgynghoriad yn gyfle i fynegi barn am ddatblygiad tai Bodelwyddan

Rydym yn annog pawb sy'n poeni am ddyfodol y Gymraeg a chymunedau Cymru i ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus gan Gyngor Sir Ddinbych am gynllun tai dadleuol Bodelwyddan.

Fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych, mae cwmni Barwood Land am godi 1,715 o dai, gan dreblu maint pentref Bodelwyddan yn erbyn ewyllys y 93% â bleidleisiodd yn ei erbyn mewn refferendwm yn y gymuned.

Rydym wedi ysgrifennu neges ebost gallech ei anfon at Gyngor Sir Ddinbych yma:

» Ateb i'r Ymgynghoriad