Dyfodol Digidol

S4C yn 'ymylol' i'r papur gwyrdd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i gyhoeddiad papur gwyrdd Llywodraeth Prydain am siarter y BBC. 

S4C - llythyr am y cytundeb rhwng y BBC a Llywodraeth Prydain

Annwyl John Whittingdale AS

Ysgrifennaf atoch wedi i’n haelodau weld copiau o’r llythyrau dyddiedig 3ydd Gorffennaf 2015 rhyngddoch chi a Chyfarwyddwr Cyffredinol y BBC.

Conservatives are "misunderstanding the nature of S4C"

In a letter to John Whittingdale, Secretary of State for Culture, Media and Sport, regarding possible cuts to S4C's funding, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has said that the Government was 'ignoring' the Welsh language and that they are ‘misunderstanding' the nature of S4C.

Y Ceidwadwyr yn “Camddeall natur S4C”?

Mewn llythyr at John Whittingdale, yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon, ynglŷn â thoriadau posibl i S4C mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod y Llywodraeth yn 'anwybyddu' y Gymraeg ac yn 'camddeall' natur S4C.

Daw y llythyr yn arwain at gyhoeddi Cyllideb y Llywodraeth, a fydd yn cynnwys toriadau posibl i S4C a'r BBC ac wedi i John Whittingdale awgrymu y byddai toriadau i S4C yn 'rhesymol' – rhywbeth mae ymgyrchwyr iaith a mudiadau yn y diwydiant darlledu wedi ei feirniadu.

Llythyr at John Whittingdale, Ysgrifennydd Diwylliant (rhif 2)

Annwyl John Whittingdale AS,

Llythyr at John Whittingdale - Ysgrifennydd Diwylliant Prydain (rhif 1)

Llythyr Brys am oblygiadau'r gyllideb i S4C 

Annwyl John Whittingdale AS a George Osborne AS, 

S4C: Llythyr brys at y Llywodraeth am y Gyllideb

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am oblygiadau'r Gyllideb i S4C yn dilyn adroddiadau y bydd y BBC yn gyfrifol am ariannu trwyddedau teledu yn rhad ac am ddim i bobl dros 75 mlwydd oed. 

Yn dilyn sylwadau gan yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r sylwadau prynhawn yma yn achosi llawer o bryder. Dyw cyflwyno mwy o doriadau i S4C ddim yn opsiwn."

Pryder am gyllideb S4C - ymateb

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r pryderon diweddaraf am gyllideb S4C.  

Dywedodd David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith: 

Ariannu darlledu Cymraeg - dyfodol ansicr neu hwb i gymunedau Sir Gâr?

Mewn trafodaeth yng Nghaerfyrddin wythnos yma, holodd ymgyrchwyr iaith, darlledwyr a phobl leol y pleidiau gwleidyddol - ar drothwy'r etholiad cyffredinol - am eu gweledigaeth ar gyfer ariannu darlledu Cymraeg. 

Diffyg Sylwebaeth Gymraeg Sky: Galw am roi hawliau pel-droed i S4C

Yn dilyn yr ohebiaeth rhwng Alun Cairns AS a Sky, dywedodd David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol Cymdeithas yr Iaith: