Dyfodol Digidol

Darlledu Cymraeg, Y Papur Gwyrdd a Siarter y BBC

BBC Yfory

BBC Yfory

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Araith Tony Hall: Mwy o ieithoedd ond beth am ail wasanaeth Cymraeg?

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ail wasanaeth Cymraeg yn dilyn araith gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y BBC heddiw sy'n sôn am ehangu cynnwys y gorfforaeth mewn nifer o ieithoedd y byd, ond ddim y Gymraeg. 

S4C yn 'ymylol' i'r papur gwyrdd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i gyhoeddiad papur gwyrdd Llywodraeth Prydain am siarter y BBC. 

S4C - llythyr am y cytundeb rhwng y BBC a Llywodraeth Prydain

Annwyl John Whittingdale AS

Ysgrifennaf atoch wedi i’n haelodau weld copiau o’r llythyrau dyddiedig 3ydd Gorffennaf 2015 rhyngddoch chi a Chyfarwyddwr Cyffredinol y BBC.

Conservatives are "misunderstanding the nature of S4C"

In a letter to John Whittingdale, Secretary of State for Culture, Media and Sport, regarding possible cuts to S4C's funding, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has said that the Government was 'ignoring' the Welsh language and that they are ‘misunderstanding' the nature of S4C.

Y Ceidwadwyr yn “Camddeall natur S4C”?

Mewn llythyr at John Whittingdale, yr Ysgrifennydd Hamdden, Diwylliant a Chwaraeon, ynglŷn â thoriadau posibl i S4C mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod y Llywodraeth yn 'anwybyddu' y Gymraeg ac yn 'camddeall' natur S4C.

Daw y llythyr yn arwain at gyhoeddi Cyllideb y Llywodraeth, a fydd yn cynnwys toriadau posibl i S4C a'r BBC ac wedi i John Whittingdale awgrymu y byddai toriadau i S4C yn 'rhesymol' – rhywbeth mae ymgyrchwyr iaith a mudiadau yn y diwydiant darlledu wedi ei feirniadu.

Llythyr at John Whittingdale, Ysgrifennydd Diwylliant (rhif 2)

Annwyl John Whittingdale AS,

Llythyr at John Whittingdale - Ysgrifennydd Diwylliant Prydain (rhif 1)

Llythyr Brys am oblygiadau'r gyllideb i S4C 

Annwyl John Whittingdale AS a George Osborne AS, 

S4C: Llythyr brys at y Llywodraeth am y Gyllideb

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am oblygiadau'r Gyllideb i S4C yn dilyn adroddiadau y bydd y BBC yn gyfrifol am ariannu trwyddedau teledu yn rhad ac am ddim i bobl dros 75 mlwydd oed. 

Yn dilyn sylwadau gan yr Ysgrifennydd Diwylliant John Whittingdale, dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Mae'r sylwadau prynhawn yma yn achosi llawer o bryder. Dyw cyflwyno mwy o doriadau i S4C ddim yn opsiwn."