Dyfodol Digidol

Ehangu Awdurdod S4C i wasanaeth ar-lein a mwy o sianeli teledu?

Dylai Awdurdod S4C fod yn gyfrifol am ragor o sianeli teledu, gorsafoedd radio a phlatfformau ar

Llythyr Agored: Yr Undeb Ewropeaidd / Lyther ygor: UE / Litir fhosgailte: Aonadh Eòrpach

Fersiynau Cymraeg, Cernyweg, Gwyddeleg a Saesneg isod.
 

Llythyr agored gan gymunedau ieithoedd lleiafrifoledig sydd o dan awdurdodaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Mae ein cymunedau ieithyddol ar eu hennill oherwydd aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Adroddiad Darlledu: Datganoli yw'r ateb

Yn ôl ymgyrchwyr iaith, mae angen datganoli darlledu er mwyn sicrhau ffyniant y Gymraeg yn y cyfryngau wedi i adroddiad gael ei gyhoeddi gan bwyllgor yn San Steffan heddiw (Dydd Iau 16eg Mehefin).

Dywedodd Curon Wyn Davies, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Week in Week Out - ymddiheuriad

Ateb. Week In Week Out (cyf. CAS-3846669-0703VY)
3/6/16

Annwyl Mr Bevan,

Diolch i chi am gysylltu â ni gyda’ch rhestr o gwynion ynglŷn â Week In Week Out. Mae'r ymateb yma’n ymdrin â'r materion nodwyd yn eich gohebiaeth 25ain o Fai.  Bydd y cwynion eraill a godwyd gennych mewn negeseuon pellach at BBC Cymru yn cael sylw ar wahân.

Croesawu gwasanaeth aml-blatfform newydd Radio Cymru

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu datganiad gan BBC Radio Cymru heddiw y bydden nhw'n creu gwasanaeth ddigidol newydd, gan alw ar i benaethiaid y gorfforaeth sicrhau bod yr arbrawf yn dod yn barhaol.

Mae'r mudiad wedi bod yn annog darlledwyr i ehangu eu gwasanaethau ar ragor o blatfformau ers nifer o flynyddoedd. Daw'r newyddion wedi i S4C lansio gwasanaeth newydd ar-lein o'r enw 'Pump'.

Dywedodd Curon Davies, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith:

Papur Gwyn y BBC – peryglon i S4C medd ymgyrchwyr

Croesawu sianel ar-lein newydd S4C 'Pump'

Mae caredigion iaith wedi croesawu lansiad sianel ar-lein newydd S4C heddiw, sy'n dilyn ymgyrch dros ddarpariaeth aml-lwyfan Gymraeg.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn galw am 'S4C newydd' ers dros bum mlynedd ac wedi galw am ddarlledwr newydd sy'n darllen ar nifer fawr o blatfformau amrywiol. Mae ymchwil yn dangos bod pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn derbyn fwyfwy o'u newyddion ac adloniant ar gyfryngau nad ydynt yn radio a theledu. 

Is-deitlau Saesneg ar S4C - cwyn swyddogol at Ofcom

Annwyl Ofcom,

Ysgrifennwn atoch er mwyn cwyno am y ffaith bod S4C wedi cyhoeddi y byddant wythnos hon yn darlledu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni oriau brig gydag is-deitlau Saesneg arnynt na fydd modd eu diffodd.