Dyfodol Digidol

Week in Week Out - ymddiheuriad

Ateb. Week In Week Out (cyf. CAS-3846669-0703VY)
3/6/16

Annwyl Mr Bevan,

Diolch i chi am gysylltu â ni gyda’ch rhestr o gwynion ynglŷn â Week In Week Out. Mae'r ymateb yma’n ymdrin â'r materion nodwyd yn eich gohebiaeth 25ain o Fai.  Bydd y cwynion eraill a godwyd gennych mewn negeseuon pellach at BBC Cymru yn cael sylw ar wahân.

Croesawu gwasanaeth aml-blatfform newydd Radio Cymru

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu datganiad gan BBC Radio Cymru heddiw y bydden nhw'n creu gwasanaeth ddigidol newydd, gan alw ar i benaethiaid y gorfforaeth sicrhau bod yr arbrawf yn dod yn barhaol.

Mae'r mudiad wedi bod yn annog darlledwyr i ehangu eu gwasanaethau ar ragor o blatfformau ers nifer o flynyddoedd. Daw'r newyddion wedi i S4C lansio gwasanaeth newydd ar-lein o'r enw 'Pump'.

Dywedodd Curon Davies, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith:

Papur Gwyn y BBC – peryglon i S4C medd ymgyrchwyr

Croesawu sianel ar-lein newydd S4C 'Pump'

Mae caredigion iaith wedi croesawu lansiad sianel ar-lein newydd S4C heddiw, sy'n dilyn ymgyrch dros ddarpariaeth aml-lwyfan Gymraeg.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn galw am 'S4C newydd' ers dros bum mlynedd ac wedi galw am ddarlledwr newydd sy'n darllen ar nifer fawr o blatfformau amrywiol. Mae ymchwil yn dangos bod pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn derbyn fwyfwy o'u newyddion ac adloniant ar gyfryngau nad ydynt yn radio a theledu. 

Is-deitlau Saesneg ar S4C - cwyn swyddogol at Ofcom

Annwyl Ofcom,

Ysgrifennwn atoch er mwyn cwyno am y ffaith bod S4C wedi cyhoeddi y byddant wythnos hon yn darlledu'r rhan fwyaf o'u rhaglenni oriau brig gydag is-deitlau Saesneg arnynt na fydd modd eu diffodd.

Ariannu S4C: angen sicrwydd tymor hir a datganoli

 

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion na fydd toriad pellach i'r arian sy'n mynd i S4C o'r ffi drwydded.  

Croeso i gyllideb S4C, ond angen sicrwydd tymor hir

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion bod Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth San Steffan, John Whittingdale yn cadw at addewid maniffesto'r Ceidwadwyr i beidio â thorri cyllideb S4C.

Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Tro-pedol ynghylch toriadau S4C? Sylwadau Cameron

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod rhaid dad-wneud y toriadau i gyllideb S4C wedi sylwadau Prif Weinidog Prydain yn y Senedd yn addo cadw at addewid maniffesto'r blaid i 'ddiogelu' ariannu'r darlledwr. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan Simon Hart AS, dywedodd David Cameron: "Mae S4C yn ... boblogaidd iawn ac mae pobl yng Nghymru yn ei hoffi'n fawr ac rwy' eisiau sicrhau ein bod ni'n cyflawni geiriad ac ysbryd ein haddewid maniffesto er mwyn sicrhau ei bod yn parhau i fod yn sianel gref iawn."