Dyfodol Digidol

Anrheg Penblwydd Chris Patten i S4C?

Cafwyd ple gan ymgyrchwyr iaith heddiw ar i bennaeth y BBC adfer annibyniaeth S4C fel anrheg arbennig ar ben-blwydd y darlledwr yn 30 mlwydd oed.

3 safle i S4C?

Mewn ymateb i'r newyddion bod S4C yn ystyried lleoli’r sianel ar dri phrif safle ar draws Cymru yn lle un prif safle yng Nghaerdydd, dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

“Mae'n newyddion da iawn bod yr awdurdod yn edrych ar hyn o ddifrif. Ers nifer o
flynyddoedd, rydyn ni wedi bod yn galw am S4C 'newydd', ac un o'n prif alwadau
ydy dosbarthu buddsoddiad y sianel yn well ar draws y wlad. Byddai hyn yn gallu

Hysbyseb wedi ei wahardd i'w weld ar Sianel 62

Wedi i gorff rheoleiddio benderfynu gwahardd hysbyseb rhag cael ei ddangos ar S4C, darlledodd Sianel 62 yr hysbyseb nos Sul.

Meddai Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Trydar yn Gymraeg!

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion heddiw bod Twitter wedi galluogi defnyddwyr i gyfieithu ei wasanaethau i'r Gymraeg.

Croesawodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, y newyddion:

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn ymgyrchu ers deugain mlynedd ym
maes darlledu ac wedi chwarae rhan allweddol yn y frwydr i sicrhau S4C a gwasanaeth
Cymraeg ar y radio. Er pan y dechreuodd y Gymdeithas ymddiddori yn y maes yr ydym
wedi credu y dylai fod gan Gymru ei gwasanaeth darlledu annibynnol ei hun, un sydd yn

10 peth y gallet ti ei wneud

Dyma 10 peth y gallet ti ei wneud a all gwneud gwahaniaeth enfawr i ddyfodol y Gymraeg yn y byd cyfryngol.

Jonathan Edwards MP and Rhodri Glyn Thomas AM supports the calls for devolving broadcasting to Wales.

MP Jonathan Edwards and Rhodri Glyn Thomas AM for Carmarthen East and Dinefwr today signed a statement calling for the devolution of responsibility for the media in Wales as part of a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg campaign to speak out on the issue.

Jonathan Edwards MP said:

AS ac AC yn cefnogi'r galwadau dros ddatganoli darlledu i Gymru

Arwyddodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Rhodri Glyn Thomas Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw ddatganiad yn galw am ddatganoli cyfrifoldeb dros y cyfryngau yng Nghymru fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i godi llais ar y mater.

Dywedodd Jonathan Edwards AS: