Dyfodol Digidol

Hysbyseb wedi ei wahardd i'w weld ar Sianel 62

Wedi i gorff rheoleiddio benderfynu gwahardd hysbyseb rhag cael ei ddangos ar S4C, darlledodd Sianel 62 yr hysbyseb nos Sul.

Meddai Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

Trydar yn Gymraeg!

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion heddiw bod Twitter wedi galluogi defnyddwyr i gyfieithu ei wasanaethau i'r Gymraeg.

Croesawodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, y newyddion:

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Ymchwiliad i'r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru


Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi bod yn ymgyrchu ers deugain mlynedd ym
maes darlledu ac wedi chwarae rhan allweddol yn y frwydr i sicrhau S4C a gwasanaeth
Cymraeg ar y radio. Er pan y dechreuodd y Gymdeithas ymddiddori yn y maes yr ydym
wedi credu y dylai fod gan Gymru ei gwasanaeth darlledu annibynnol ei hun, un sydd yn

10 peth y gallet ti ei wneud

Dyma 10 peth y gallet ti ei wneud a all gwneud gwahaniaeth enfawr i ddyfodol y Gymraeg yn y byd cyfryngol.

Jonathan Edwards MP and Rhodri Glyn Thomas AM supports the calls for devolving broadcasting to Wales.

MP Jonathan Edwards and Rhodri Glyn Thomas AM for Carmarthen East and Dinefwr today signed a statement calling for the devolution of responsibility for the media in Wales as part of a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg campaign to speak out on the issue.

Jonathan Edwards MP said:

AS ac AC yn cefnogi'r galwadau dros ddatganoli darlledu i Gymru

Arwyddodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Rhodri Glyn Thomas Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw ddatganiad yn galw am ddatganoli cyfrifoldeb dros y cyfryngau yng Nghymru fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i godi llais ar y mater.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

Jill Evans in court over S4C

'A chance to say thanks', that's how S4C campaigners have described Euro MP Jill Evans court appearance in Pontypridd today (Friday, 4th November) over her refusal to pay the TV licence.

Since Autumn last year, over 150 campaigners, including singer Bryn Bryn Fôn and the Reverend Guto Prys ap Gwynfor, stated their intention to refuse to pay the TV licence.

The actions of Jill Evans and others were part of the campaign against 94% cuts to Welsh TV channel S4C and plans to merge it with the BBC.

Jill Evans yn y llys dros S4C

'Cyfle i ddweud diolch', dyna sut mae ymgyrchwyr S4C wedi disgrifio achos llys yr Aelod Seneddol Ewropeaidd Jill Evans o flaen Ynadon ym Mhontypridd heddiw (Dydd Gwener, Tachwedd 4ydd).

Ers Hydref llynedd, mae dros gant a hanner o ymgyrchwyr, megis y canwr Bryn Fôn a'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, wedi datgan eu bwriad i wrthod talu'r drwydded deledu.

S4C - TV licence campaign

Following a discussion in a meeting of the ruling body of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg on the weekend, the group will be advising its members to start paying their TV licences again.

The organisation will continue to campaign for a strong future for Welsh television by calling for the devolution of broadcasting to Wales. Members of the campaign group will meet outside the Senedd, in Cardiff Bay, next week ( 12:30pm, Tuesday, 8th November) to lobby politicians in Cardiff Bay ahead of a debate on S4C in the Assembly chamber.

3 Members escorted from Parliament during debate on broadcasting

Three members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Jamie Bevan, Colin Nosworthy and Bethan Williams - have interrupted proceedings at the House of Commons during a debate on the Public Bodies Bill which if passed will have a direct effect on the future of S4C the Welsh language television Channel.

As they were being led out of the chamber Bethan Williams, Chair of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg said: