Dyfodol Digidol

Cyfarfod grŵp Dyfodol Digidol

31/08/2023 - 10:30

Cyfarfod ar-lein

Ymunwch â chyfarfod rhithiol i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas i ddatganoli grymoedd dros ddatganoli i Gymru.

Cysylltwch â ni am ddolen i ymuno

 

 

Cymdeithas yr Iaith yn croesawu adroddiad “pwysig a phellgyrhaeddol” ar ddarlledu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu adroddiad a ryddhawyd heddiw gan banel annibynnol ar ddarlledu sy’n argymell sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu Cysgodol i Gymru. Sefydlwyd y panel gan Lywodraeth Cymru i ystyried dyfodol darlledu.

Meddai Mirain Owen, o Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:

Llywodraeth Cymru wedi Colli Cyfle i Ddiogelu S4C

Wedi i Carwyn Jones ddweud y byddai Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyfrifoldeb dros S4C petai'r Adran Diwylliant Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan yn darparu cyllid ar gyfer y sianel dywedodd Carl Morris, cadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:

"Tro olaf i bwyllgor yn San Steffan ymgynghori ar ddarlledu yng Nghymru"

Wrth gyflwyno ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan mae Cymdeithas yr Iaith yn disgwyl mai dyma'r tro olaf i bwyllgor yn San Steffan ymgynghori ar ddarlledu yng Nghymru.

Dywedodd Mirain Angharad, is-gadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:

Ymateb i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan i Ddarlledu yng Nghymru

Ymateb Cymdeithas yr Iaith i Ymchwiliad Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan i Ddarlledu yng Nghymru

Mae pdf ar gael i'w lawrlwytho yma
 

Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Darlledu yng Nghymru

Croesawu Creu Panel Darlledu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth o'r bwriad i greu panel panel arbenigol newydd a fydd yn dechrau ar y gwaith o sefydlu Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu cysgodol i Gymru.

Wrth groesawu dywedodd Mirian Owen, is-gadeirydd grŵp darlledu Cymdeithas yr Iaith:

Beth fydd effaith y cyfryngau digidol ar gymunedau gwledig Cymraeg?

Mae recordiad y digwyddiad bellach ar gael i'w weld yma

Yn fforwm agored "Tynged yr Iaith Sir Gâr: Cyfraniad y Cyfryngau Digidol" ar ddydd Sadwrn y 25ain o Fedi bydd Cymdeithas yr Iaith yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion y cyngor sir, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'r rhai sy'n datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer y we er mwyn trafod sut all y cyfryngau digidol fod o fudd i'n cymunedau.

‘Y tro olaf’ dylai Llywodraeth San Steffan benderfynu ar gyllideb S4C

 

Gyda Llywodraeth San Steffan yn y broses o benderfynu ar setliad ariannol S4C ar gyfer y cyfnod 2022-27, mae mudiad iaith wedi dweud taw dyma’r ‘tro olaf’ dylai’r cyfrifoldeb fod yn eu dwylo nhw.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Weinidog Cyfryngau a Data y Deyrnas Gyfunol, John Whittingdale AS, yn galw am drosglwyddo grymoedd darlledu i Gymru er mwyn sicrhau setliad ariannol teg i’r sianel. 

 

Dywed y llythyr:

Cross-party consensus in favor of the devolution of broadcasting labelled a 'historic turning point'

Cymdeithas yr Iaith has welcomed the recommendations of a new report by the Senedd’s Culture, Welsh Language and Communications Committee which calls for a number of broadcasting powers to be devolved to Wales.