Dyfodol Digidol

3 Members escorted from Parliament during debate on broadcasting

Three members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Jamie Bevan, Colin Nosworthy and Bethan Williams - have interrupted proceedings at the House of Commons during a debate on the Public Bodies Bill which if passed will have a direct effect on the future of S4C the Welsh language television Channel.

As they were being led out of the chamber Bethan Williams, Chair of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg said:

Why discuss our National TV Channel behind closed doors?

Cymdeithas yr Iaith's reaction to the agreement between the BBC, S4C and DCMS.

Cymdeithas Chair Bethan Williams commented:

3 party bid to save S4C

Politicians from three parties have today (Monday, 5 September) launched a parliamentary attempt to save Welsh language broadcaster S4C.

Ymgyrch S4C yn cyrraedd Ewrop

Bydd dirprwyaeth o ymgyrchwyr iaith yn trafod y bygythiadau i S4C mewn cyfarfod â swyddogion uchaf Ewrop heddiw (Dydd Mawrth, Mehefin 7).

Yn ystod ymweliad â Senedd Ewrop yn Strasbwrg bydd aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cwrdd â Chomisiynydd Diwylliant Ewrop Androulla Vasilliou.

Dyfodol Digidol

Datganoli Darlledu

Mae datganoli darlledu yn un o brif ymgyrchoedd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru i bwyso a galw am ddatganoli darlledu i Gymru. Mae'n hanfodol fod gennym y grym yma yng Nghymru i benderfynu dros ddyfodol ein sianel Gymraeg a'n gorsafoedd radio lleol. 

Gallwch ddarllen ein papur polisi ar ddatganoli darlledu yma.

Datganoli Darlledu
Dyfodol i'n hunig sianel deledu Gymraeg
Papur Dyddiol Cymraeg
Y Gymraeg ar Radio a Theledu Lleol

Dogfennau