Caerfyrddin Penfro

Peidiwch amddifadu plant Llangennech o'r Gymraeg

Yn dilyn ymgynghoriad bydd Cyngor Sir Gâr yn trafod newid categori iaith ysgol Llangennech ger Llanelli mewn pwyllgor craffu addysg ar y 23ain o Fai.
Mae'r ymgynghoriad yn cynnig bod newid yr ysgol o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol Gymraeg.

Dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith

Cyfarwyddwr newydd yr Ardd Genedlaethol – gofyn am amserlen i weithio yn Gymraeg

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Huw Francis, cyfarwyddwr newydd i Ardd Fotaneg Genedlaethol, nad yw eto yn rhugl yn y Gymraeg, gan ofyn erbyn pryd y bydd yn gweithio drwy'r Gymraeg. 

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

A Welsh school for Haverfordwest a step closer

In an extraordinary council meeting today (Thursday 21 April) Pembrokeshire County Council agreed on a site for the proposed 3-16 Welsh school in Haverfordwest.

Bethan Williams, Cymdeithas yr Iaith's area officer for Dyfed said:

Ysgol Gymraeg i Hwlffordd Gam yn Nes

Mewn cyfarfod cyngor arbennig heddiw (dydd Iau 21ain o Ebrill) penderfynodd cyfarfod llawn Cyngor Sir Benfro ar safle ar gyfer ysgol Gymraeg 3-16 yn Hwlffordd.

Dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith

Cyfarfod rhanbarth Caerfyrddin

25/04/2016 - 19:00
Mae cyfle i adeiladu ar gyfarfod diwethaf Tynged yr Iaith Sir Gâr, oedd yn trafod iaith gwaith Cyngor Sir Gâr. Sut gallwn ni gadw disgwyliadau ar y cyngor i wneud y Gymraeg yn brif iaith?
 

An increase in tax for second homes and empty homes in Pembrokeshire

Following Pembrokeshire County Council's decision to impose an additional tax of 50% on empty houses and second homes, set up a working group to review the impact of the decision and allocate the extra money to funding affordable housing and local services, Tamsin Davies Chair of Cymdeithas' Sustainable Communities group said:

Treth ychwaneol i ail dai a thai gwag yn Sir Benfro

Yn dilyn penderfyniad Cyngor Sir Benfro i osod treth cyngor o 50% ar dai gwag ac ail gartrefu, i sefydlu gweithgor i adolygu effaith y penderfyniad a bod yr arian ychwanegol yn mynd at gronfa dai fforddiadwy a gwasanaethau lleol dywedodd Tamsin Davies, cadeirydd grŵp cymunedau cynaliadwy  o Gymdeithas yr Iaith:

Let it be a new start, not just a temporary reprieve – Cymdeithas tell Council

In welcoming the decision of Carmarthenshire County County Council's Education and Children'r Scrutiny Committee today to allow Bancffosfelen and Llaneli schools more time to assemble the case for survival Cymdeithas called on the Council to make this a new start, not just a temporary reprieve.

Ffred Ffransis Said:

Dechrau newydd, nid ateb dros dro – galwad Cymdeithas yr Iaith i Gyngor Sir Gâr

Wrth groesawu penderfyniad Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw i roi mwy o amser i ysgol Bancffosfelen a Llanedi baratoi cynllun i sicrhau dyfodol eu hysgol mae'r Gymdeithas wedi galw am i hyn fod yn ddechrau newydd i'r Cyngor yn hytrach na bod yn fesur dros dro.

Dywedodd Ffred Ffransis:

Y ffordd ymlaen i ysgolion pentrefi cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar bwyllgor o Gyngor Sir Caerfyrddin i gyfarwyddo swyddogion y Cyngor i “weithio mewn partneriaeth gyda llywodraethwyr ysgol leol i ddatblygu model newydd a allai greu gobaith i gymunedau eraill.”

Mae llywodraethwyr a’r gymuned leol ym Mancffosfelen wedi brwydro i gadw eu hysgol ers 12 mlynedd ers i’r Cyngor Sir roi’r ysgol ar restr o ddwsinau o ysgolion yr hoffent eu cau. Ddydd Mercher nesaf, bydd Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant y Cyngor yn trafod dyfodol yr ysgol.