Morgannwg-Gwent

Cadeirydd: Mirain Owen a Steve Blundell
Swyddog Maes: Gwag

Croeso i Ranbarth Morgannwg Gwent. Mae'r Rhanbarth yn ymestyn o Abertawe i Fynwy ac yn cynnwys 12 cyngor sir. Mae'n gartre i 3 dinas a thros hanner poblogaeth Cymru.

Mae'r Rhanbarth yn cyfarfod bob deufis mewn amryw o leoliadau. 

Mae celloedd gan y Gymdeithas yn cyfarfod ar hyd a lled y Rhanbarth, mewn ysgolion, colegau ac yn y gymuned. Os nad oes Cell yn agos atat ti beth am gychwyn un? Gallwn helpu gydag adnoddau, syniadau am weithgareddau, ayb. 

Cysyllta am fanylion cyfarfodydd Rhanbarth, ac am gelloedd yn dy ardal di. 

Gweledigaeth Rhanbarth Morgannwg-Gwent yw sicrhau fod gan pob unigolyn yr hawl i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, a ble mae gweithgarwch cynyddol ym mhob un o’n cymunedau trwy gyfrwng yr iaith.

Amcanion (er mwyn cyflawni’r weledigaeth honno)

  • Sicrhau’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg (e.e. gyda busnesau, adrannau llywodraeth ayyb).
  • Cefnogi ardaloedd ble mae’r iaith yn gryf er mwyn adfer yr iaith fel y briod iaith yn y mannau hynny.
  • Hybu dysgu Cymraeg ymysg plant ac oedolion.
  • Gorfodi awdurdodau cyhoeddus i gydymffurfio â’u hymrwymiadau statudol.
  • Annog o leiaf un busnes ym mhob cymuned i weithredu trwy’r Gymraeg.
  • Cynorthwyo i sefydlu cell ym mhob Coleg ac ysgol gyfun Gymraeg yn y Rhanbarth.
  • Ehangu aelodaeth a chynyddu incwm y Rhanbarth.

Os gelli di helpu trwy ffonio, llythyru, gosod posteri, gweithredu, neu os wyt ti eisiau gwybod mwy ...cysyllta!

A beth am ein dilyn ar Facebook neu Twitter?

Gallwch hefyd cynorthwyo'r gwaith lleol trwy gyfrannu'n ariannol. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod eisoes, efallai, yn cyfrannu’n canolog i’r Gymdeithas ond fe fydd y gronfa benodol hon yn mynd yn uniongyrchol at waith y Rhanbarth ac yn ehangu cyfleoedd o fewn ardaloedd Morgannwg Gwent. Cysylltwch am fanylion y cyfrif banc. Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth. Diolch!

Digwyddiadau Morgannwg-Gwent