Gwynedd Mon

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

24/08/2020 - 19:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn dros Zoom ar nos Lun, 24ain o Awst 7.00.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

13/07/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Lun, 13 Gorffennaf.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 
Rhowch wybod hefyd os oes unrhyw faterion penodol yr hoffech eu trafod.
 

Sgwrs Skype Gwynedd Môn

20/04/2020 - 18:00

Mi fydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 6pm nos Lun 20fed o Ebrill. 

Mi fyddwn i dal i drafod materion yr ardal ond ar ffurf fwy anffurfiol ac yn cael sgwrs cyffredinol anffurfiol hefyd.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/03/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Fawrth am 7:30yh yn Bar Bach, Caernarfon.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

24/02/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 24ain o Chwefror am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

24/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 25ain o Chwefror am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Ysgolion Ardal Llangefni – Galwad am gydweithio yn lle rhannu cymunedau

Mae Cymdeithas yr Iaith yn siomedig fod Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu heddiw cychwyn Ymgynghoriad Statudol ar gynnig negyddol unwaith eto i geisio cyllid ar gyfer addysg yn Llangefni trwy gau ysgolion gwledig. Yr oedd y Gymdeithas wedi galw ar y Pwyllgor Gwaith yn hytrach i ddefnyddio'r cyfnod o chwe wythnos i greu consensws. Mae cytundeb bod angen buddsoddiad yn Llangefni, ond mae hefyd rhoi sicrwydd hefyd i'r ysgolion pentrefol ym Modffordd a Thalwrn.

Cau Ysgolion Ynys Môn: Anghytuno yn siambr y cyngor

Mae cynghorwyr Ynys Môn wedi penderfynu drwy bleidlais agos heddiw i fwrw ymlaen gyda chynlluniau i geisio cau ysgolion Bodffordd a Thalwrn.

O flaen tua thri deg o gefnogwyr yr ysgolion, methodd gwelliant i gadw Ysgol Bodffordd ar agor o saith pleidlais i bump mewn cyfarfod o bwyllgor craffu’r cyngor. Yn dilyn y penderfyniad heddiw, bydd Pwyllgor Gwaith y Cyngor yn penderfynu ddydd Llun nesaf a fyddant yn bwrw ymlaen gydag ymgynghoriad ffurfiol ar y cynigion i gau’r ysgolion.

Galw ar y Gweinidog Addysg i atal cyngor rhag dial ar ysgolion Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn rhag dial ar ddwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl. 

Lai na blwyddyn ar ôl i Gyngor Ynys Môn orfod tynnu nôl eu cynnig i gau ysgolion Bodffordd a Thalwrn wedi i'r Gweinidog anfon swyddogion i ymchwilio, mae'r Cyngor yn ailgychwyn y broses eto yr wythnos nesaf gydag union yr un cynnig i bob pwrpas.