Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

27/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf o'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 27ain o Ionawr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

21/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Cell Bro Ffestiniog yn nhafarn y Tap (King's Head) ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 21ain o Ionawr am 7:30yh.

Dewch i drafod beth allwn ni wneud i'r ardal.

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Blaenau Ffestiniog

14/12/2019 - 11:30

Rydym ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

Pryder am yrru claf Cymraeg o Gymru i ysbyty yn Lloegr

Mae siaradwr Cymraeg 82 mlwydd oed o Ynys Môn sy'n dioddef o dementia yn wynebu cael ei symud i ysbyty yn Stafford er nad oes gwasanaeth Cymraeg yno. 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Ragfyr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh.

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth yn 2019.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

26/11/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn King's Head (Tap), Blaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 26ain o Fedi am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Bangor

09/11/2019 - 10:30

Rydym yn cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru:

Yr Hawl i Siarad Cymraeg - Stondin Stryd Pwllheli

26/10/2019 - 11:30

11:30yb, dydd Sadwrn, 26ain Hydref

Y Stryd Fawr, Pwllheli

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

28/10/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar Lun, Hydref 28ain am 7:30yh yn Bar Bach yng Nghaernarfon. Byddwn yn trafod dyfodol y rhanbarth a digwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd ar y gweill.

Miloedd o dai i weithwyr Wylfa-B er iddi gael ei chanslo?

Mae cynghorwyr yn Ynys Môn a Gwynedd wedi eu rhybuddio i beidio â chadw at gynllun i adeliadu miloedd o dai ar gyfer gweithwyr i Wylfa-B er bod y prosiect wedi eu canslo, wrth iddyn nhw ystyried diwygio eu Cynllun Datblygu Lleol.