Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

15/02/2021 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 15fed Chwefror dros Zoom am 7:00yh.

Os hoffech ymuno, anofnwch ebost ar gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i bawb!

Is-ganghellor Prifysgol Bangor yn osgoi sgriwtini ar Ganolfan Bedwyr

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol. 

 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Mon

18/01/2021 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 18fed Ionawr am 7:30 dros Zoom. Bydd digon i'w drafod megis ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth' a camau nesa'r rhanbarth heb swyddog maes. 

Os hoffech ddolen, anfonwch ebost i gogledd@cymdeithas.cymru

Croeso i unrhyw un!

Gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon

Bu cynghorwyr Tref Nefyn yn gorymdeithio o Nefyn i Gaernarfon ddydd Sadwrn 26ain o Fedi i godi sylw am yr argyfwng dai. Roedden nhw'n cychwyn o Nefyn ac yn cerdded yr holl ffordd i Gaernarfon, gyda rhai yn ymuno ar hyd y ffordd, ar y cyd â'r ymgyrch 'Nid yw Cymru ar Werth'.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

12/10/2020 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 12fed o Hydref dros Zoom am 7yh.

Os am ddolen i'r cyfarfod, cysylltwch â gogledd@cymdeithas.cymru

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth cyn Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ym mis Tachwedd.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

24/08/2020 - 19:00

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn dros Zoom ar nos Lun, 24ain o Awst 7.00.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn

13/07/2020 - 19:00
Bydd Rhanbarth Gwynedd-Môn yn cyfarfod dros Skype am 7.00, nos Lun, 13 Gorffennaf.
 
Croeso i unrhyw aelod yn y rhanbarth i ymuno – dewch i glywed beth sy'n digwydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y Gymdeithas weithredu.
 
Rhowch wybod hefyd os oes unrhyw faterion penodol yr hoffech eu trafod.
 

Sgwrs Skype Gwynedd Môn

20/04/2020 - 18:00

Mi fydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cynnal sgwrs anffurfiol trwy gyfrwng cyfrif Skype 'cymdeithasyriaith' am 6pm nos Lun 20fed o Ebrill. 

Mi fyddwn i dal i drafod materion yr ardal ond ar ffurf fwy anffurfiol ac yn cael sgwrs cyffredinol anffurfiol hefyd.

Galw am atal ymgynghoriad i gau chweched dosbarth Arfon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd (sy'n cwrdd heddiw) i atal y penderfyniad i lansio ymgynghoriad ar addysg ôl-16 yn Arfon. Yn ei le, mae nhw eisiau'r Cyngor i ddechrau paratoi cynlluniau i gyflwyno e-ysgolion ar draws y sir.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/03/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Fawrth am 7:30yh yn Bar Bach, Caernarfon.

Croeso i bawb!