Gwynedd Mon

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

24/02/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 24ain o Chwefror am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

24/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn Y Tap, Blaenau Ffestiniog ar nos Lun 25ain o Chwefror am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Ysgolion Ardal Llangefni – Galwad am gydweithio yn lle rhannu cymunedau

Mae Cymdeithas yr Iaith yn siomedig fod Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu heddiw cychwyn Ymgynghoriad Statudol ar gynnig negyddol unwaith eto i geisio cyllid ar gyfer addysg yn Llangefni trwy gau ysgolion gwledig. Yr oedd y Gymdeithas wedi galw ar y Pwyllgor Gwaith yn hytrach i ddefnyddio'r cyfnod o chwe wythnos i greu consensws. Mae cytundeb bod angen buddsoddiad yn Llangefni, ond mae hefyd rhoi sicrwydd hefyd i'r ysgolion pentrefol ym Modffordd a Thalwrn.

Cau Ysgolion Ynys Môn: Anghytuno yn siambr y cyngor

Mae cynghorwyr Ynys Môn wedi penderfynu drwy bleidlais agos heddiw i fwrw ymlaen gyda chynlluniau i geisio cau ysgolion Bodffordd a Thalwrn.

O flaen tua thri deg o gefnogwyr yr ysgolion, methodd gwelliant i gadw Ysgol Bodffordd ar agor o saith pleidlais i bump mewn cyfarfod o bwyllgor craffu’r cyngor. Yn dilyn y penderfyniad heddiw, bydd Pwyllgor Gwaith y Cyngor yn penderfynu ddydd Llun nesaf a fyddant yn bwrw ymlaen gydag ymgynghoriad ffurfiol ar y cynigion i gau’r ysgolion.

Galw ar y Gweinidog Addysg i atal cyngor rhag dial ar ysgolion Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn rhag dial ar ddwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl. 

Lai na blwyddyn ar ôl i Gyngor Ynys Môn orfod tynnu nôl eu cynnig i gau ysgolion Bodffordd a Thalwrn wedi i'r Gweinidog anfon swyddogion i ymchwilio, mae'r Cyngor yn ailgychwyn y broses eto yr wythnos nesaf gydag union yr un cynnig i bob pwrpas.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

27/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyntaf o'r flwyddyn Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 27ain o Ionawr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

21/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Cell Bro Ffestiniog yn nhafarn y Tap (King's Head) ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 21ain o Ionawr am 7:30yh.

Dewch i drafod beth allwn ni wneud i'r ardal.

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Blaenau Ffestiniog

14/12/2019 - 11:30

Rydym ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

Pryder am yrru claf Cymraeg o Gymru i ysbyty yn Lloegr

Mae siaradwr Cymraeg 82 mlwydd oed o Ynys Môn sy'n dioddef o dementia yn wynebu cael ei symud i ysbyty yn Stafford er nad oes gwasanaeth Cymraeg yno. 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/12/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar nos Lun 9fed o Ragfyr yn Bar Bach, Caernarfon am 7:30yh.

Dyma fydd cyfarfod ola'r rhanbarth yn 2019.

Croeso i bawb!