Gwynedd Mon

Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

07/03/2019 - 12:15

Ymunwch â ni i bicedu y tu allan i siambr Cyngor Gwynedd er mwyn amddiffyn Canolfannau aith Gwynedd:

12.15 pm, ddydd Iau, 7fed Mawrth

Adeilad Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon

Bydd cyfarfod y cyngor yn cychwyn am 1 o'r gloch, a bydd cyfle i fynd i'r oriel gyhoeddus i ddilyn y drafodaeth.

Galw am sefydlu'r cwmni ynni cenedlaethol ym Môn - Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa. 

Canolfannau Iaith Gwynedd: Cyfle cynghorwyr i wrthod y toriadau

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i gynghorwyr Gwynedd wrthod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir cyn trafodaeth cyngor ar y mater heddiw (dydd Iau, 24ain Ionawr). 

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.  

Hysbyseb Swydd: Swyddog Maes y Gogledd (dyddiad cau estynedig)

Swyddog Maes y Gogledd

Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yng ngogledd Cymru.

Ysgol Bodffordd: Galw ar Weinidog i ymyrryd i "achub hygrededd" ei chynllun

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i symud ymlaen i gau Ysgol Gymunedol Bodffordd, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg Kirsty Williams i ymyrryd er mwyn achub hygrededd ei chôd newydd a gyhoeddwyd gyda'r bwriad o roi gobaith newydd i ysgolion gwledig. 

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Gwrthwynebu toriadau i ganolfannau iaith yng Ngwynedd

Protest Brys: Cadwn ein Hysgolion a'n Pentrefi Cymraeg

21/11/2018 - 16:00

Protest - dewch i ddangos gwrthwynebiad i bolisïau ad-drefnu ysgolion ym Môn

Dedfryd ffermwr am wrthod talu'r ffi drwydded - datganoli darlledu

Mae ffermwr o Ynys Môn wedi cael ei ddyfarnu i dalu £220 mewn gwrandawiad llys yng Nghaernarfon heddiw fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

Bodffordd yn galw ar Weinidog i atal Cyngor Môn rhag cau'r ysgol

Mae rhieni wedi apelio i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn achub Ysgol Bodffordd yn Ynys Môn, sydd yn rhif un ar restr y Llywodraeth o ysgolion gwledig Cymru. Heddiw (y 30ain o Hydref) yw diwrnod olaf i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau i’r hysbysiad statudol i gau’r ysgol.