Gwynedd Mon

Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

26/11/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Bro Ffestiniog yn Nhafarn King's Head (Tap), Blaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 26ain o Fedi am 7:30yh. 

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Bangor

09/11/2019 - 10:30

Rydym yn cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros ddatganoli pwerau darlledu i Gymru:

Yr Hawl i Siarad Cymraeg - Stondin Stryd Pwllheli

26/10/2019 - 11:30

11:30yb, dydd Sadwrn, 26ain Hydref

Y Stryd Fawr, Pwllheli

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

28/10/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Môn ar Lun, Hydref 28ain am 7:30yh yn Bar Bach yng Nghaernarfon. Byddwn yn trafod dyfodol y rhanbarth a digwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd ar y gweill.

Miloedd o dai i weithwyr Wylfa-B er iddi gael ei chanslo?

Mae cynghorwyr yn Ynys Môn a Gwynedd wedi eu rhybuddio i beidio â chadw at gynllun i adeliadu miloedd o dai ar gyfer gweithwyr i Wylfa-B er bod y prosiect wedi eu canslo, wrth iddyn nhw ystyried diwygio eu Cynllun Datblygu Lleol. 

Cyfarfod Cell Ffestiniog

21/10/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 21ain o Hydref am 7:00yh. 

Croeso i bawb!

Stondin Stryd Datganoli Darlledu - Caernarfon

28/09/2019 - 11:00

Rydyn ni'n cynnal stondin stryd fel rhan o'r ymgyrch dros bwerau darlledu i Gymru:

11yb, dydd Sadwrn, 28ain Medi

Y Maes, Caernarfon

Dewch draw am sgwrs!

Cyfarfod Cell Blaenau Ffestiniog

23/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Blaenau Ffestiniog yn Nhafarn Y Pengwern, Llan Ffestiniog ar nos Lun 23ain o Fedi am 7:00yh. 

Byddwn yn penodi swyddogion ac yn trafod materion yr ardal a'r camau nesaf.

Croeso i bawb!

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

09/09/2019 - 19:00

Cynhelir cyfarfod blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn yn Siop Griffiths, Penygroes ar 9fed o Fedi am 19:00.

KFC Bangor - ymateb Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi ymateb i honiadau sydd wedi eu hadrodd yn y wasg bod siop KFC ym Mangor wedi atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid.