Gwynedd Mon

Croesawu penderfyniad pwyllgor i beidio â chau ysgolion gwledig Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor craffu Cyngor Ynys Môn i beidio â chau tair ysgol wledig.   

Cadwn ein Clybiau

03/05/2018 - 12:00

'CADWN EIN CLYBIAU'

12:00 ar y 3ydd o Fai, Prif Adeilad Cyngor Gwynedd, Caernarfon.

Byddwn yn cyflwno'r ddeiseb yma cyn y cyfarfod Cyngor:

https://www.change.org/p/cyngor-gwynedd-cadwch-clybiau-ieuiectid-gwynedd...

Cyfarfod Cell Porthmadog & Penrhyndeudraeth

02/05/2018 - 19:00

Byddwn yn bennaf yn trafod yr ymgyrch yn erbyn tai di-angen yn ardal Penrhyndeudreth, croeso i bawb.

19:00 yn estyniad Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

23/04/2018 - 19:00

Dewch i drafod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yng Ngwynedd a Môn am 7yh yn Swydda'r Gymdeithas yng Nghaernarfon: Swyddfa'r Gogledd, 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR. +44 (0)1286 662908

Croeso i bawb!

Cyfarfod: Cadwn ein Hysgolion a'n Pentrefi Cymraeg - Môn

12/04/2018 - 19:00

Cyfarfod er mwyn cefnogi'r ymgyrchoedd i atal cau ysgolion cynradd yn Ynys Môn.

Byddwn yn cwrdd nos Iau - 12/04/18 am 7yh yn Nhafarn y Bull, Llangefni, LL77 7LR.

 

Sesiwn Gwneud Banneri: Achubwn y Clybiau Ieuenctid!

06/04/2018 - 12:00

Dewch i greu banneri lliwgar ar gyfer yr ymgyrch i achub y Clybiau Ieuenctid ac atal y torriadau!

Byddwn yn cwrdd Dydd Gwener yma (6ed o Ebrill) am hanner dydd yn Siop Griffiths, Penygroes, Caernarfon LL54 6LP.

Cofiwch wisgo hen ddillad dydych chi ddim yn poeni am eu baeddu efo paent.

Croeso i bawb! Dewch a'ch syniadau am fanneri - byddwn yn eu defnyddio ym Mhenrhyndeudraeth dydd Sadwrn: https://www.facebook.com/events/349703458882040/

Cyfarfod Cyhoeddus - Achubwch Glybiau Ieuenctid Gwynedd

07/04/2018 - 10:00
Cyfarfod Cyhoedus i drafod ffordd ymlaen i achub Clybiau Ieuenctid Gwynedd gan Tyfu Nid Torri, Peidiwch a Cau Comiwn a  Achubwch Glybiau Ieuenctid Gwynedd

Gwrthod tai Penrhosgarnedd "yn gynsail"

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i'r newyddion fod yr arolygaeth gynllunio wedi gwrthod

Ple i ail-ystyried penderfyniad 'niweidiol' i gau clybiau ieuenctid Gwynedd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'. 


Fe wnaeth cabinet y cyngor sir benderfyniad wythnos ddiwethaf i gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid erbyn Y Pasg eleni, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle.