Gwynedd Mon

Cyfarfod: Cadwn ein Hysgolion a'n Pentrefi Cymraeg - Môn

12/04/2018 - 19:00

Cyfarfod er mwyn cefnogi'r ymgyrchoedd i atal cau ysgolion cynradd yn Ynys Môn.

Byddwn yn cwrdd nos Iau - 12/04/18 am 7yh yn Nhafarn y Bull, Llangefni, LL77 7LR.

 

Sesiwn Gwneud Banneri: Achubwn y Clybiau Ieuenctid!

06/04/2018 - 12:00

Dewch i greu banneri lliwgar ar gyfer yr ymgyrch i achub y Clybiau Ieuenctid ac atal y torriadau!

Byddwn yn cwrdd Dydd Gwener yma (6ed o Ebrill) am hanner dydd yn Siop Griffiths, Penygroes, Caernarfon LL54 6LP.

Cofiwch wisgo hen ddillad dydych chi ddim yn poeni am eu baeddu efo paent.

Croeso i bawb! Dewch a'ch syniadau am fanneri - byddwn yn eu defnyddio ym Mhenrhyndeudraeth dydd Sadwrn: https://www.facebook.com/events/349703458882040/

Cyfarfod Cyhoeddus - Achubwch Glybiau Ieuenctid Gwynedd

07/04/2018 - 10:00
Cyfarfod Cyhoedus i drafod ffordd ymlaen i achub Clybiau Ieuenctid Gwynedd gan Tyfu Nid Torri, Peidiwch a Cau Comiwn a  Achubwch Glybiau Ieuenctid Gwynedd

Gwrthod tai Penrhosgarnedd "yn gynsail"

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i'r newyddion fod yr arolygaeth gynllunio wedi gwrthod

Ple i ail-ystyried penderfyniad 'niweidiol' i gau clybiau ieuenctid Gwynedd

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'. 


Fe wnaeth cabinet y cyngor sir benderfyniad wythnos ddiwethaf i gau pob un o'r 39 clwb ieuenctid erbyn Y Pasg eleni, a chael un clwb fyddai'n gwasanaethu'r sir gyfan yn eu lle.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

19/03/2018 - 20:00

Yng ngoleuni argaeledd pobl a'r digwyddiadau brys o ran y toriadau yng Ngwynedd:

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/gwynedd-council-axe-yo...

Byddwn yn cwrdd NOS LUN y 19eg o Fawrth yn Nhafarn Pencei am 8yh ym Mhorthmadog LL49 9AT.

Bydd pwyslais ar drafod y torriadau yn arbennig yn y cyfarfod yma.

Tyfu nid Torri: Gweithdy Dad-Goloneiddio ein Hunain

25/04/2018 - 19:00

 chyffro mae Tyfu nid Torri mewn partneriaeth a Fforwm yr Eliffant Binc yn cyflwyno sesiwn dad-goloneiddio gan criw Radio Beca.

Llangefni: Tai i Bwy?

19/04/2018 - 19:00

Ym mis Gorffennaf 2017 ddoth chwe blynedd o ymgyrchu i’r fei gyda Chyngor Môn yn pleidleisio dros y cynllun datblygu lleol.

Ffonio, postio a chacen

28/02/2018 - 18:00

Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y gogledd i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy'n helpu i bostio a ffonio cyn aelodau.

Os hoffech chi helpu rhywle arall neu ar amser arall rhowch wybod!

Os dewch chi i'r swyddfa, gallwn ddarparu sgript, cefnogaeth a lluniaeth ysgafn - gan gynnwys cacenau gwych!