Gwynedd Mon

Apêl i gynghorwyr Gwynedd wrthod y Cynllun Datblygu Lleol

Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais 

Rali: Atal 8,000 o dai

28/07/2017 - 13:15

Siambr y Cyngor Caernarfon

Siaradwyr yn cynnwys: Menna Machreth, Angharad Tomos, Ieu Wyn ac eraill

Dewch draw i gydsefyll mewn gwrthwynebiad.

 

RHESYMAU DROS WRTHOD MABWYSIADU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD GWYNEDD A MÔN

Penwythnos Dysgwyr Amgen Bethesda

22/09/2017 ()

Ewch i http://cymdeithas.cymru/cwrs-bethesda am fanylion llawn ac i archebu lle

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

10/08/2017 - 17:00

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

5yp, Dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Croeso i bawb!

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

10/08/2017 - 14:00

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

2yp, dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill

Deddfu a’r Gymraeg

09/08/2017 - 14:30

Deddfu a’r Gymraeg

2:30yp, Dydd Mercher 9fed Awst, Pabell y Cymdeithasau 2

Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith) a Gweinidog y Gymraeg Alun Davies AC

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

08/08/2017 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

2yp, Dydd Mawrth 8fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Toni Schiavone, Gwion Morris Jones ac eraill

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

07/08/2017 - 14:00

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

2yp dydd Llun 7fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Alun Elidyr, Iwan Huws Fferm Penrhos ac eraill