Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

19/04/2016 - 19:30

Uwchben Palas Print

Diweddariad ar holl weithgarwch y rhanbarth a chyfle i rhannu syniadau.

 

Croeso i bawb, dewch yn llu.

Cell Celf Ap.P

20/04/2016 - 19:00

Ystafell 10 Ysgol Cefnfaes Bethesda

Gwrthod cais am gannoedd o dai ym Mangor - Cymdeithas yn croesawu

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros dri chant o dai yn ardal Bangor.

Ysgrifennodd y mudiad at bwyllgor cynllunio y cyngor ychydig fisoedd yn ôl gan eu hatgoffa o'u pwerau newydd i wrthod datblygiadau ar sail eu heffaith ar yr iaith.

Dywedodd Bethan Ruth, swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Cyfarfod Cell Llŷn

13/04/2016 - 19:30

Tafarn Y Fic Llithfaen

Hystings Etholiadau'r Cynulliad - Llangefni

12/04/2016 - 19:00

7pm, Nos Fawrth, 12fed Ebrill

Tafarn Y Bull, Llangefni

Bydd panel o ymgeiswyr a Menna Machreth, Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd a Môn yn cadeirio.

Mi fydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael yn y digwyddiad hefyd.

Gig Cell CMD Pwllheli

02/04/2016 - 19:30

Clwb Rygbi Pwllheli

 

Yr Eira

 

Fleur de Lys

 

Pyroclastig

Cyfarfod Arbennig Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn

18/03/2016 - 09:30
Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon.                                                                        

Tyfu nid Torri yn galw ar gynghorwyr Gwynedd i wneud safiad gwleidyddol

Ymgasglodd ymgyrchwyr 'Tyfu nid Torri' yng Nghaernarfon mewn protest gweledol er mwyn ymwrthod â'r toriadau arfaethedig gan Gyngor Gwynedd fis Mawrth. Mae eu hymgyrch 'Tyfu nid Torri' yn gobeithio dwyn perswâd ar gynghorwyr Gwynedd i wneud safiad gwleidyddol a gwrthod y cyllid i’r Cyngor ar gyfer y flwyddyn nesaf a fydd yn cael ei chyflwyno ger bron y Cyngor gan y cabinet yng nghyfarfod llawn y Cyngor fis Mawrth.

Tyfu nid Torri Gwynedd

Byddwn yn ymgynnyll yn siop Palas Print, Caernarfon.

Gobaith i ddyfodol Gwynedd a'i phobl!
Dewch i ddangos bod Gwynedd yn cyfri!

Dewch â phâr o dreineri - byddwn yn creu arddangosfa brotest gweledol gyda'r treineri ar Y Maes - gan na fyddwn ni eu hangen nhw ragor os mae Cynghorwyr Gwynedd yn pasio'r cyllid gan y cabinet ar Fawrth y 3ydd 2016, ac yna'n torri nifer o wasanaethau cyhoeddus gwerthfawr.

cymdeithas.cymru

Tyfu nid Torri

06/01/2016 - 12:30

Ymgynnyll yn siop Palas Print, Caernarfon.