Gwynedd Mon

Land & Lakes Holiday Homes: Call-in plea

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, together with the action group Save Penrhos, has
sent a formal letter to Planning Minister Carl Sargeant asking him to call in
the decision by Anglesey County Council planning committee to grant planning
permission to Land & Lakes to build holiday homes in Penrhos.

Anglesey County Council planning committee decided to grant  planning approval
in a meeting on November 6th, even though the committee had decided to refuse it

Tai Gwyliau Land & Lakes: Apêl i alw’r cais i mewn

Mae'r mudiad iaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y cyd ac Ymgyrch Achub Penrhos, wedi gyrru llythyr at y Gweinidog Cynllunio heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 18) yn gofyn iddo alw cais cynllunio tai gwyliau Land & Lakes i fewn.

Tai Gwyliau Land & Lakes - mae'r frwydr yn parhau

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad pwyllgor cynllunio
Cyngor Sir Ynys Môn ynghylch cais cynllunio Land & Lakes am dai gwyliau ym
Mhenrhos.

Yn gynharach yn y dydd, daeth hanner cant o bobl ynghyd mewn rali er mwyn galw
ar bwyllgor cynllunio'r Cyngor i gadw at ei benderfyniad i beidio â chymeradwyo
cais cynllunio gan gwmni Land & Lakes i adeiladu tai gwyliau ar yr ynys.

Dywedodd Osian Jones Trefnydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y Gogledd: “Rydyn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

28/10/2013 - 19:00

Yr Institiwt Caernarfon.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon i drafod gwaith y Gymdeithas yn yr ardal.

Agenda -

Cynllun Datblygu Lleol

Addysg Uwchradd Gwynedd

Taith Ysgolion

Gigs JMJ

Llongyfarch Pwyllgor Cynllunio Ynys Môn

Heddiw (Hydref 2 2013) wedi cyfarfod o bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Fôn, mae Cymdeithas yr Iaith yn llongyfarch aelodau'r pwyllgor am bleidleisio yn erbyn cynllun gan gwmni Land & Lakes i adeiladu parc gwyliau a datblygiad tai yn ardal Penrhos.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd / Môn

21/09/2013 - 10:00

[noder dyddiad newydd!]

Neuadd Bro Tegid - Y Bala

Dyma gyfle i aelodau a chefnogwyr ddod at ei gilydd, i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas yn y rhanbarth yn ystod y flwyddyn nesaf, ac i ethol swyddogion rhanbarthol.

Cyfarfod Cyhoeddus i ddilyn am 11.30 yb

Nid yw Cymru a'r Werth - Yr Ymgyrch i Ddiogelu Cymunedau Cymraeg

 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

12/06/2013 - 19:00

Cyfle i aelodau a chefnogwyr ddod at i gilydd i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas yn lleol.

Agenda

Ymgyrch Ysgolion Carmel / Fron

Cynlluniau Datblygu Lleol

Ymgyrch Ysgol Dyffryn Nantlle

Dwi eisiau byw yn Gymraeg

gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Penderfyniad i gau ysgolion - rhaid cyfeirio y penderfyniad i'r Cyngor llawn.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw i benderfyniad Cyngor Gwynedd i gau Ysgolion Carmel a Fron i gael ei gyfeirio at gyfarfod o'r Cyngor llaw.

 

Dywedodd Osian Jones – swyddog rhanbarth y gogledd Cymdeithas yr Iaith.

 

“Dyma'r penderfyniad cyntaf y Cyngor i gau ysgolion pentrefol Cymraeg yn dilyn cyhoeddi ffigyrau'r Cyfrifiad, sydd wedi dangos bod bygythiad i ddyfodol y Gymraeg”

Gigs 'Steddfod Dinbych 2013!

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi y byddant yn cefnogi busnesau lleol yn yr  Eisteddfod unwaith eto eleni, gan gynnal eu gigs mewn dau o lleoliadau gorau ac amlycaf tref Dinbych.

Gwrthwynebu cau ysgol Ynys Mon

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol "yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu