Gwynedd Mon

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd-Mon

09/09/2014 - 19:30

7.30yh, Nos Fawrth, Medi 9fed

Palas Print, Caernarfon

Gwneud hwyl ar ben Carwyn ‘Cysglyd’ am ddiffyg gweithredu

Mae grŵp o brotestwyr iaith wedi bod yn cysgu ar uned Llywodraeth Cymru yn Eisteddfod yr Urdd heddiw (1pm, Dydd Llun Mai 26) er mwyn protestio yn erbyn ei diffyg ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad a ddangosodd gwymp yn nifer siaradwyr y Gymraeg.

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gweithredu’r Llywodraeth

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon y bore yma gan alw ar i’r Prif Weinidog Carwyn Jones fabwysiadu newidiadau polisi mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.

Cyfarfod Protest: Safwch dros ein Cymunedau

30/05/2014 - 12:00
ar Faes Steddfod yr Urdd | 12pm Gwener 30 Mai

Rali Flynyddol 2014 - Pwllheli

04/10/2014 - 10:30

Rali Flynyddol 2014
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

NA i Or-ddatblygu Cymru | Cynllunio er budd ein Cymunedau

2pm, Dydd Sadwrn 4ydd Hydref

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

03/06/2014 - 07:30

Yr Institiwt Caernarfon

Agenda -

Cynllun Datblygu Lleol

Bil Cynllunio

Rali Flynyddol

Gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Trefn Gynllunio er budd ein Cymunedau - Y Bala, Eisteddfod yr Urdd

29/05/2014 - 19:00

Trefn Gynllunio er budd ein Cymunedau - Y Bala, Eisteddfod yr Urdd

7pm, Nos Iau, Mai 29 ain

Canolfan Bro Tegid, 30-34 y Stryd Fawr, y Bala,
 
Siaradwyr: Liz Saville Roberts, Shan Ashton, Toni Schiavone

Parti Pyjamas - Deffrwch Llywodraeth Cymru

26/05/2014 - 13:00

Dydd Llun, Mai 26 am 1pm

Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eisteddfod yr Urdd, Y Bala

Morgan Hopkins

Gwion Lynch

Angharad Tomos

Na i 8,000 o dai yng Ngwynedd a Môn - protest

Daeth tri chant o brotestwyr ynghyd yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn er mwyn protestio yn erbyn cynlluniau i adeiladu wyth mil o dai yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Galwodd y brotest, a gafodd ei harwain gan bwyllgor lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, am foratoriwm ar y cynllun datblygu lleol nes fydd gwaith ymchwil wedi ei gwblhau i fesur anghenion tai a gwasanaethau ym mhob cymuned yn y sir. Mae cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yn ymgynghori ar eu cynlluniau datblygu lleol ar hyn o bryd.

Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau - Cyfarfod Cyhoeddus

Dewch i ddweud eich dweud ar sut i wella'r drefn gynllunio i gryfhau cymunedau a'r Gymraeg.

Yr Institiwt Caernarfon

Toni Schiavone

Alun Ffred Jones AC

gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908