Gwynedd Mon

2000 o dai ar Ynys Mon - pryder effaith iaith

Wrth ymateb i'r cais i adeiladau 2000 o dai ar Ynys Môn, dywedodd Toni Schiavone, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

24/10/2012 - 19:00

Neuadd Goffa Pen-y-Groes

Cyfarfod agored i aelodau a chefnogwyr i drafod gwaith y Gymdeithas yn y gogledd.

Sioe Hanner Cant - Llanllyfni

03/08/2012 - 19:30

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.

Sioe Hanner Cant

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.

 

Lansiad Taith: Angen Cynghrair Cymunedau

Lansiodd Dafydd Iwan daith hanesyddol ymgyrchwyr iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.

“Speaking Welsh? I'll arrest you” - Cymdeithas yn cyflwyno 'Llyfr Du' i Meri Huws

Cafodd cannoedd o gwynion am ddiffyg gwasanaethau yn y Gymraeg eu cyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws ar faes yr Eisteddfod heddiw.

Cymorth cyntaf i'n cymunedau Cymraeg? Cymdeithas ar daith

Datgelwyd lluniau "ambiwlans" arbennig heddiw a fydd yn cludo ymgyrchwyr iaith o gwmpas y wlad fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Bydd taith "Tynged yr Iaith", a enwyd ar ôl anerchiad gan Saunders Lewis ac a sbardunodd sefydlu'r mudiad iaith, yn dechrau ar y daith o faes Eisteddfod yr Urdd ac yn trafod yr heriau i ddyfodol yr iaith ar lefel gymunedol.

Lansio "Taith Tynged yr Iaith"

07/06/2012 - 14:00

2yp, Dydd Iau, 7fed Mehefin - Stondin Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Fel rhan o ddathliadau hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg byddwn yn teithio ar draws y wlad er mwyn gweithio gyda'n cymunedau i wrthdroi dirywiad cymunedau Cymraeg ac annog cymunedau i ymuno gyda Chynghrair Cymunedau Cymru er mwyn eu galluogi i lobio'n rymus dros ddyfodol ein cymunedau.

Bethan Williams (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg), Meirion Davies (Menter Ogwen) ac eraill

Noson Gynghrair Cymunedau Cymru: Mentrau Cydweithredol

06/06/2012 - 19:30

7.30, Nos Fercher, 6ed Mehefin - Neuadd Goffa Pen-y-Groes
Noddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyma gyfarfod lansio Cynghrair Cymunedau Cymru. Yn ystod y noson fe fyddwn yn canolbwyntio ar fentrau cydweithredol gyda chyflwyniadau gan grwpiau unigol a thrafodaeth panel. Hefyd, mi fydd Dr Carl Clowes yn lansio ei lyfr 'Cryfder ar y Cyd' ar y pwnc. Bydd siaradwr o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn sôn am y perthynas rhwng cymunedau hyfyw ac iechyd.

Pengwern Cymunedol, Saith Seren, Dyffryn Nantlle 20/20, Antur Stiniog, Antur Ogwen

Darperir lluniaeth

Cyflwyno'r Llyfr Du i Gomisiynydd y Gymraeg

08/06/2012 - 14:00

2yp, Dydd Gwener, 8ed Mehefin
Stondin Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mi fydd y Gymdeithas yn cyflwyno llyfryn i Gomisiynydd y Gymraeg sy'n cynnwys enghreifftiau unigolion o'u problemau gyda gwasanaethau Cymraeg.

Meri Huws, Hywel Williams AS, Jerry Hunter, Judith Humphreys, Ceri Phillips