Gwynedd Mon

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

‘Cymunedau Cymraeg yn hollbwysig’ - neges rali’r Bala

“Mae cymunedau Cymraeg yn hanfodol” - dyna neges Cymdeithas yr Iaith heddiw pan ddaeth tua 200 o ymgyrchwyr ynghyd yn y Bala i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad heddiw.

'Dwi eisiau byw yn Gymraeg', neges rali'r Cyfrif

DAETH 400 o bobl i rali Cymdeithas yr Iaith i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad heddiw.

Cododd y dorf arwyddion yn dweud 'dwi eisiau byw yn Gymraeg' yn lansio ymgyrch newydd y Gymdeithas.Yn ystod y rali, lansiodd y mudiad  ‘maniffesto byw’ fel ymateb i ganlyniadau'r Cyfrifiad. Mae’r maniffesto yn cynnwys dros ugain o bolisïau gyda’r nod o wrth-droi dirywiad y Gymraeg a welwyd yng nghanlyniadau’r Cyfrifiad yn gynharach yr wythnos hon.

Cynnig i roi diwedd ar system addysg “Thatcheraidd”?

Bydd nifer o gyfarwyddwyr addysg, cynghorwyr arweiniol, prifathrawon, llywodraethwyr ac ymgyrchwyr ymhlith y rhai sydd yn dod at fforwm a drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Mangor heddiw i drafod llunio system newydd o gyllido a rheoli ysgolion yng Nghymru.

2000 o dai ar Ynys Mon - pryder effaith iaith

Wrth ymateb i'r cais i adeiladau 2000 o dai ar Ynys Môn, dywedodd Toni Schiavone, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

24/10/2012 - 19:00

Neuadd Goffa Pen-y-Groes

Cyfarfod agored i aelodau a chefnogwyr i drafod gwaith y Gymdeithas yn y gogledd.

Sioe Hanner Cant - Llanllyfni

03/08/2012 - 19:30

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.

Sioe Hanner Cant

I'r Gad

Sioe i ddathlu 50 mlynedd o'r Gymdeithas

Neuadd Llanllyfni

Nos Wener, Awst 3, 7.30

Tocynnau: £5/£3

Os dych chi'n nabod pobl sydd eisiau cefnogi'r sioe, ond sy ddim yn gallu dod, maent yn gallu prynu tocyn, a byddwn ni'n rhoi fo am ddim i berson ifanc yn yr ardal.

 

Lansiad Taith: Angen Cynghrair Cymunedau

Lansiodd Dafydd Iwan daith hanesyddol ymgyrchwyr iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.