Gwynedd Mon

Llongyfarch Pwyllgor Cynllunio Ynys Môn

Heddiw (Hydref 2 2013) wedi cyfarfod o bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Fôn, mae Cymdeithas yr Iaith yn llongyfarch aelodau'r pwyllgor am bleidleisio yn erbyn cynllun gan gwmni Land & Lakes i adeiladu parc gwyliau a datblygiad tai yn ardal Penrhos.

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd / Môn

21/09/2013 - 10:00

[noder dyddiad newydd!]

Neuadd Bro Tegid - Y Bala

Dyma gyfle i aelodau a chefnogwyr ddod at ei gilydd, i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas yn y rhanbarth yn ystod y flwyddyn nesaf, ac i ethol swyddogion rhanbarthol.

Cyfarfod Cyhoeddus i ddilyn am 11.30 yb

Nid yw Cymru a'r Werth - Yr Ymgyrch i Ddiogelu Cymunedau Cymraeg

 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

12/06/2013 - 19:00

Cyfle i aelodau a chefnogwyr ddod at i gilydd i drafod ymgyrchoedd y Gymdeithas yn lleol.

Agenda

Ymgyrch Ysgolion Carmel / Fron

Cynlluniau Datblygu Lleol

Ymgyrch Ysgol Dyffryn Nantlle

Dwi eisiau byw yn Gymraeg

gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

Penderfyniad i gau ysgolion - rhaid cyfeirio y penderfyniad i'r Cyngor llawn.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw i benderfyniad Cyngor Gwynedd i gau Ysgolion Carmel a Fron i gael ei gyfeirio at gyfarfod o'r Cyngor llaw.

 

Dywedodd Osian Jones – swyddog rhanbarth y gogledd Cymdeithas yr Iaith.

 

“Dyma'r penderfyniad cyntaf y Cyngor i gau ysgolion pentrefol Cymraeg yn dilyn cyhoeddi ffigyrau'r Cyfrifiad, sydd wedi dangos bod bygythiad i ddyfodol y Gymraeg”

Gigs 'Steddfod Dinbych 2013!

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhoeddi y byddant yn cefnogi busnesau lleol yn yr  Eisteddfod unwaith eto eleni, gan gynnal eu gigs mewn dau o lleoliadau gorau ac amlycaf tref Dinbych.

Gwrthwynebu cau ysgol Ynys Mon

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol "yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

Cau ysgol yn rhan o fwriad i droi cymunedau Cymraeg yn ardaloedd mewnfudwyr wedi ymddeol

Yn ei hymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus am gynnig Cyngor
Ynys Mon i gau Ysgol Llanddona, mae Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo'r
Cyngor o gydweithio mewn bwriad i droi ardaloedd gwledig Cymraeg yn
ardaloedd tawel ar gyfer mewnfudwyr wedi ymddeol.

Wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr ymgynghoriad, dywed Ffred Ffransis
ar ran y Gymdeithas fod yr Asesiad Effaith Gymunedol o gau'r ysgol
" yn cydnabod y bydd cau ysgol yn atal teuluoedd ifainc rhag ymgartrefu

‘Cymunedau Cymraeg yn hollbwysig’ - neges rali’r Bala

“Mae cymunedau Cymraeg yn hanfodol” - dyna neges Cymdeithas yr Iaith heddiw pan ddaeth tua 200 o ymgyrchwyr ynghyd yn y Bala i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad heddiw.

'Dwi eisiau byw yn Gymraeg', neges rali'r Cyfrif

DAETH 400 o bobl i rali Cymdeithas yr Iaith i godi llais am ganlyniadau'r Cyfrifiad heddiw.

Cododd y dorf arwyddion yn dweud 'dwi eisiau byw yn Gymraeg' yn lansio ymgyrch newydd y Gymdeithas.Yn ystod y rali, lansiodd y mudiad  ‘maniffesto byw’ fel ymateb i ganlyniadau'r Cyfrifiad. Mae’r maniffesto yn cynnwys dros ugain o bolisïau gyda’r nod o wrth-droi dirywiad y Gymraeg a welwyd yng nghanlyniadau’r Cyfrifiad yn gynharach yr wythnos hon.