Gwynedd Mon

Apêl i gymdeithas dai - 250 mewn protest yng Nghaernarfon

Cynhaliodd dau gant pum deg o ymgyrchwyr iaith brotest heddiw (Dydd Sadwrn, 24ain Ionawr) mewn ymdrech i wrth-droi penderfyniad cymdeithas dai yng Ngwynedd i beidio cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli haen uchel.  
 

Cefnogi Safiad Sian Gwenllian - Y Gymraeg yn hanfodol yng Ngwynedd

24/01/2015 - 12:00

12pm, Dydd Sadwrn, 24ain Ionawr

Sgwâr y Pendist (Turf. Sq), Caernarfon

Siaradwyr:  Sian Gwenllian, Dafydd Iwan, Menna Machreth, Simon Brooks, Ieu Wyn, Hywel Williams AS

Ym mis Medi 2014, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) hysbysebu dwy o'i swyddi haen uchel heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

27/01/2015 - 19:00

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai - Clynnog Fawr

Yn ystod y misoedd nesaf, mi fydd Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd / Mon yn mynd allan am ymgynghoriad cyhoeddus, dyma'r unig gyfle y bydd gennych i leisio barn am y cynllun sydd am weld adeiladu miloedd o dai yn y ddwy sir. Dewch i fod yn rhan o'r drafodaeth er mwyn trefnu ein hymateb.

Manylion - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908

 

Olwyn Ffawd - Faint o Dai?

Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi chware gem o "Olwyn Ffawd", er mwyn ceisio dyflau fiant o dai a ddaw yn sgil y Cynllun Datblygu Lleol.

Cynllunio a’r Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen

01/12/2014 - 07:00

 

‘Cynllunio a’r Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen’ – Ysgoldy Canolfan Uwchgwyrfai, Clynnog, Rhagfyr 1af.

 

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

11/11/2014 - 19:00

Agenda -

CDLL Gwynedd / Mon

Wylfashima

Addysg Gwynedd

Boicot Morrisons

Capel y Groes
Stryd Buddug
Penygroes
(drws nesaf i'r Co-op)
parcio ar gael

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref
31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu
adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.

Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad
cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr
Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel
Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol

Heriwch y Llywodraeth nid pobl Gwynedd

Ar ddydd Llun, Hydref 20, bydd Cymdeithas yr Iaith yn mynegi eu
gwrthwynebiad chwyrn i gynlluniau Cyngor Gwynedd i gwtogi ar wariant.

Bwriad y Cyngor yw cynnal ymgynghoriad i weld lle mae pobl yn
dymuno gweld cwtogi. Maent yn gwerthu hyn fel 'Her Gwynedd' gan ofyn i bobl
gymryd rhan hyd yn oed os nad ydynt wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen.

Meddai Angharad Tomos, aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg:

“Nid yw Cyngor Gwynedd erioed wedi gofyn am ein barn ar wariant

Cymunedau Cymraeg o dan fygythiad - dewch i'n rali flynyddol

Na i or-ddatblygu: Cynllunio er budd ein cymunedau  

Siaradwyr: Leanne Wood AC, Iwan Edgar, Toni Schiavone  

Dim profion gyrru Cymraeg yn y Bala - 'hurt a sarhaus'

'Hurt a sarhaus' dyna sut mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio penderfyniad yr asiantaeth gyrru i ddod â phrofion gyrru yn Gymraeg yn y Bala i ben.