Gwynedd Mon

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref
31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu
adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.

Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad
cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr
Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel
Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol

Heriwch y Llywodraeth nid pobl Gwynedd

Ar ddydd Llun, Hydref 20, bydd Cymdeithas yr Iaith yn mynegi eu
gwrthwynebiad chwyrn i gynlluniau Cyngor Gwynedd i gwtogi ar wariant.

Bwriad y Cyngor yw cynnal ymgynghoriad i weld lle mae pobl yn
dymuno gweld cwtogi. Maent yn gwerthu hyn fel 'Her Gwynedd' gan ofyn i bobl
gymryd rhan hyd yn oed os nad ydynt wedi gwneud dim byd fel hyn o'r blaen.

Meddai Angharad Tomos, aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg:

“Nid yw Cyngor Gwynedd erioed wedi gofyn am ein barn ar wariant

Cymunedau Cymraeg o dan fygythiad - dewch i'n rali flynyddol

Na i or-ddatblygu: Cynllunio er budd ein cymunedau  

Siaradwyr: Leanne Wood AC, Iwan Edgar, Toni Schiavone  

Dim profion gyrru Cymraeg yn y Bala - 'hurt a sarhaus'

'Hurt a sarhaus' dyna sut mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio penderfyniad yr asiantaeth gyrru i ddod â phrofion gyrru yn Gymraeg yn y Bala i ben.  

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd-Mon

09/09/2014 - 19:30

7.30yh, Nos Fawrth, Medi 9fed

Palas Print, Caernarfon

Gwneud hwyl ar ben Carwyn ‘Cysglyd’ am ddiffyg gweithredu

Mae grŵp o brotestwyr iaith wedi bod yn cysgu ar uned Llywodraeth Cymru yn Eisteddfod yr Urdd heddiw (1pm, Dydd Llun Mai 26) er mwyn protestio yn erbyn ei diffyg ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad a ddangosodd gwymp yn nifer siaradwyr y Gymraeg.

Protest Iaith Caernarfon: diffyg gweithredu’r Llywodraeth

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon y bore yma gan alw ar i’r Prif Weinidog Carwyn Jones fabwysiadu newidiadau polisi mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.

Cyfarfod Protest: Safwch dros ein Cymunedau

30/05/2014 - 12:00
ar Faes Steddfod yr Urdd | 12pm Gwener 30 Mai

Rali Flynyddol 2014 - Pwllheli

04/10/2014 - 10:30

Rali Flynyddol 2014
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

NA i Or-ddatblygu Cymru | Cynllunio er budd ein Cymunedau

2pm, Dydd Sadwrn 4ydd Hydref

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd / Mon

03/06/2014 - 07:30

Yr Institiwt Caernarfon

Agenda -

Cynllun Datblygu Lleol

Bil Cynllunio

Rali Flynyddol

Gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org 01286 662908