Gwynedd Mon

Cell Celf Bethesda - Ap. P

29/01/2016 - 19:00

Neuadd Ogwen, Bethesda

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

12/01/2016 - 19:30

Palas Print 

 

Gwrthod cais am gannoedd o dai ym Mangor

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad pwyllgor cynllunio i wrthod cais i adeiladu dros dri chant o dai yn ardal Bangor.  

Cyfarfod Cyhoeddus: Heriwch y Torïaid nid pobl Gwynedd!

14/11/2015 - 14:00

Clwb Canol Dre Caernarfon

Yn cadeirio bydd Ben Gregory a Menna Machreth

Cyfarfod Cell Penllyn

23/11/2015 - 19:30

*lleoliad i'w gadarnhau

Cysylltwch â Bethan Ruth os am fwy o wybodaeth - gogledd@cymdeithas.org - 01286662908 / 07791423121

Cell Myfyrwyr Bangor

11/11/2015 - 20:00

Neuadd JMJ

Cyfarfod Cell Myfyrwyr Prifysgol Bangor

 

 

Cyfarfod Cell Penygroes

02/11/2015 - 19:30
Neuadd Goffa Penygroes
 
Sgwrs am yr hyn mae pobl lleol Penygroes eisiau ei wneud dros y Gymraeg yn yr ardal – boed hynny'n ymgyrchoedd a/neu trefnu digwyddiadau fel gigs ayyb.
 
Bydd cyflwyniad bras yn egluro beth yw Cymdeithas yr Iaith, ynghyd â chyflwyniad bras i’r ymgyrchoedd cyfredol cenedlaethol a’r ymgyrchoedd sy’n digwydd yn rhanbarth Gwynedd a Môn.
 
Croeso i bawb, dewch yn llu!

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

26/10/2015 - 19:00

Ystafell Gyfarfod uwchben siop Palas Print Caernarfon

Cysylltwch â Bethan Ruth ar gogledd@cymdeithas.org neu 01286 662 908 os am fwy o wybodaeth

Cyfarfod Cyntaf Cell Myfyrwyr Bangor

05/10/2015 - 17:00

Bar Uno, Bangor

 

Sgwrs anffurfiol o’r hyn mae myfyrwyr eisiau ei wneud dros y Gymraeg – boed hynny yn ymgyrchoedd a/neu trefnu digwyddiadau fel gigs ayyb.

Bydd cyflwyniad bras yn egluro beth yw Cymdeithas yr Iaith, ynghyd â chyflwyniad bras i’r ymgyrchoedd cyfredol cenedlaethol a’r ymgyrchoedd sy’n digwydd yn rhanbarth Gwynedd a Môn.

Croeso i bawb, dewch yn llu!