Gwynedd Mon

Cell Llanberis: Cyfarfod Bysus Gwell i Wynedd!

26/10/2017 - 18:30

Lle? Yr Heights, Llanberis

Pryd? 6.30 yh 26/10/17

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

10/10/2017 - 18:30

Bydd y cyfarfod rhanbarth nesaf yn digwydd ar nos Fawrth y 10fed o Hydref am 6.30 yr yn ystafell gyfarfod uwchben Palas Print yng Nghaernarfon (LL55 1RR).

Ffoniwch fi (Heledd - eich Swyddog Maes newydd) ar 07547 654966 os ydych chi'n cael unrhyw drafferth ffeindio'r lle.

Dwi'n edrych ymlaen yn arw i gwrdd efo chi, hen wynebau a rhai newydd i ymgyrchu dros y Gymraeg a'n cymunedau yn y rhan yma o Gymru.

Dewch i'r swyddfa neu rhowch alwad os hoffech sgwrs. Dwi yma i'ch cefnogi chi!

Adeiladu cannoedd o dai ar stondin y Llywodraeth – protest

Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-M&ocirc

'£60 miliwn o hwb i ddarlledu Cymru' drwy'i ddatganoli – ymchwil

Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar faes yr Eisteddfod heddiw.    

Ymateb i'r Ddeddf Iaith Newydd: 'Cam mawr yn ôl'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw. 

Sports Direct: Galw ar Gomisiynydd y Gymraeg i ymchwilio

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg er mwyn gofyn am ymchwiliad i bolisi Sports Direct o wahardd defnydd y Gymraeg.

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:

Pasio Cynllun Datblygu Lleol: 'bydd protestio fel canlyniad'

Yn dilyn penderfyniad cynghorwyr Ynys Môn i gymeradwyo cynllun datblygu lleol heddiw,

Steddfod: Cartref newydd i'r Gorlan ar faes gwersylla Cymdeithas

Mae'r Gorlan, elusen sy'n darparu gwasanaeth ymarferol a gofal bugeilio gan wirfoddolwyr i eisteddfotwyr ers yr 1980au, wedi dod o hyd i gartref newydd ar faes gwersylla Cymdeithas yr Iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern ar gyfer yr Eisteddfod yn Ynys Môn eleni.