Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Mon

11/12/2017 - 19:00

Dewch yn llu! Rydym yn trefnu yn erbyn y toriadau, dros gig 'dolig, yn erbyn tai anffordiadwy a dros unoliaeth gyda Chatalwnia!

Fynnu grisiau Palas Print am 7yh nos lun yr 11fed o Ragfyr. Cysyltlwch a gogledd@cymdeithas.cymru am fwy o wybodaeth.

Cell Celf Bethesda

29/11/2017 - 18:30

Cell Celf

Dewch am banad, cacen a gwneud celf chwyldroadol efo'n gilydd.

Stensilo, ffansins, banneri, gludlun, dylunio graffeg, dwdlo, gweu a mwy. Dewch a stwff celf efo chi os oes peth.

Bydd am 6.30pm ym Methesda nos fercher  29/11. Ffoniwch Heledd ar 07547654966 i gadarnhau eich bod am ddod ac am y manylion llawn am y lleoliad.

Cyfarfod Cell Porthmadog

04/01/2018 - 19:00

Bydd Cell Porthmadog yn cwrdd ym Mhenryndeudraeth y tro yma.

Bydd y cyfarfod ar nos iau y 4ydd o Ionawr am 7yh yn Nhafarn y Dderwen, Penrhyndeudraeth, LL48 6BL

Ffocws y cyfarfod fydd adeiladu'r ymgyrch dros tai i fobl leol ac yn erbyn cymunedau Cymraeg cael eu dinistrio gan ddatblygwyr barus! Croeso i bawb

Cell Llanberis

17/12/2017 - 15:00

 Dewch i gyfarfod Cell Llanberis ar ddydd Sul yr 17fed o Ragfyr am 3yh fynnu grisiau Caffi Pete's Eats Llanberis

Ffoniwch Heledd ar 01286 662 908 am ragor o wybodaeth.

Cyfarfod Rhanbarth Glyndwr

28/11/2017 - 19:00

Byddwn yn cwrdd am 7yh yn Llandudno ar y 28fed o Dachwedd (nos fawrth). Bydd y cyfarfod yn nhy aelod:

Craig-y-Don, Heol Curzon, Llandudno, LL30 1TB

Cysylltwch Heledd am ragor o wybodaeth 07547654966 . 

 

 

Cell Celf Bethesda

19/11/2017 - 15:00

Cell Celf

Dewch am banad, cacen a gwneud celf chwyldroadol efo'n gilydd.

Stensilo, ffansins, banneri, gludlun, dylunio graffeg, dwdlo, gweu a mwy. Dewch a stwff celf efo chi os oes peth.

Bydd am 3pm ym Methesda dydd Sul 19/11. Ffoniwch Heledd ar 07547654966 i gadarnhau eich bod am ddod ac am y manylion llawn

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

20/11/2017 - 18:30

Bydd y cyfarfod nesaf am 6:30yh ar yr 20fed o Dachwedd fynnu grisiau Siop Palas Print, Caernarfon, LL55 1RR.

Cyfarfod Cell Porthmadog

15/11/2017 - 19:00

Bydd cyfarfod Cell Porthmadog yn Nhafarn Pencei, Porthmadog LL49 9AT am 7:00yh ar y 15fed o Dachwedd (Nos Fercher).

Dewch i ymuno'r ymgyrch dos dai fforddadwy i bobl leol!

Gig Croeso i Ffoaduriaid

11/11/2017 - 20:00

Digwyddiad ar facebook: https://www.facebook.com/events/1745545779081851/

Clwb Peldroed, Traeth Porthmadog, LL49 9PP am 8yh 11/11/17