Gwynedd Mon

Achub Ysgol Bodffordd - croesawu tro pedol Cyngor Ynys Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu’n wresog dro pedol Cyngor Ynys Môn sy’n golygu na fyddan nhw’n cau Ysgol Bodffordd.  

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

29/04/2019 - 19:30

Dewch i drafod ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith yng Ngwynedd a Mô

Cyngor Môn wedi torri côd wrth gau ysgol? Ymchwiliad swyddogol

Mae'r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cadarnhau y bydd ei swyddogion yn cynnal ymchwiliad i gŵyn na wnaeth Cyngor Ynys Môn gadw at ofynion y Côd Trefniadaeth Ysgolion wrth benderfynu cau Ysgol Gymunedol Bodffordd. Mae Cymdeithas yr Iaith a Llywodraethwyr a Rhieni'r ysgol wedi cyflwyno cwynion ffurfiol i'r llywodraeth na wnaeth y Cyngor archwilio'r posibiliadau eraill yn gydwybodol nac ystyried effaith cau'r ysgol ar y gymuned.

Penderfyniad ar Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir.

Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Apêl teulu i arweinydd Cyngor

Mae teulu o ardal Dolgellau wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd er mwyn atal toriadau i ganolfannau iaith y sir.

Rali: Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

30/03/2019 - 11:30

Ers 1984 mae canolfannau iaith Gwynedd wedi bod yn trochi plant mewnfudwyr yn y Gymraeg cyn mynd ymlaen i gael addysg Gymraeg, ac yna aros yn yr ardal a byw eu bywydau yn Gymraeg. Mae llwyddiant y canolfannau yn anhygoel ac mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn fodel i siroedd eraill yn y maes. Fodd bynnag, mae'r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.

Dewch i'r rali i wrthwynebu unrhyw doriadau!

11:30 y bore, dydd Sadwrn, 30ain o Fawrth.

Y Maes, Caernarfon.

Siaradwyr i'w cadarnhau.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

25/03/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Mon ar:

Nos Lun 25 Mawrth

19:30

Bar Bach, Caernarfon

 

Croeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwion Emyr ar 07554193113 / gogledd@cymdeithas.cymru

Torri Canolfannau Iaith - Gobaith y gwnaiff cabinet Gwynedd newid ei feddwl

Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir.

Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Picedu’r Cyngor

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.  

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig gwneud toriadau o £96,000 i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019 ymlaen.