Gwynedd Mon

Ysgol Bodffordd: Galw ar Weinidog i ymyrryd i "achub hygrededd" ei chynllun

Yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn heddiw i symud ymlaen i gau Ysgol Gymunedol Bodffordd, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg Kirsty Williams i ymyrryd er mwyn achub hygrededd ei chôd newydd a gyhoeddwyd gyda'r bwriad o roi gobaith newydd i ysgolion gwledig. 

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Gwrthwynebu toriadau i ganolfannau iaith yng Ngwynedd

Protest Brys: Cadwn ein Hysgolion a'n Pentrefi Cymraeg

21/11/2018 - 16:00

Protest - dewch i ddangos gwrthwynebiad i bolisïau ad-drefnu ysgolion ym Môn

Dedfryd ffermwr am wrthod talu'r ffi drwydded - datganoli darlledu

Mae ffermwr o Ynys Môn wedi cael ei ddyfarnu i dalu £220 mewn gwrandawiad llys yng Nghaernarfon heddiw fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.

Bodffordd yn galw ar Weinidog i atal Cyngor Môn rhag cau'r ysgol

Mae rhieni wedi apelio i Lywodraeth Cymru ymyrryd er mwyn achub Ysgol Bodffordd yn Ynys Môn, sydd yn rhif un ar restr y Llywodraeth o ysgolion gwledig Cymru. Heddiw (y 30ain o Hydref) yw diwrnod olaf i bobl gyflwyno gwrthwynebiadau i’r hysbysiad statudol i gau’r ysgol.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

07/11/2018 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth yn Bar Bach Caernarfon 7/11/18 am 7pm. Byddwn yn trafod yr ymgyrch dros ddatganoli darlledu. Dewch yn llu!

Argyfwng allfudo, ond y Llywodraeth heb weithredu - lansiad 12 polisi economaidd

 

Cynghorau i sefydlu banciau lleol yn un o’r atebion mewn dogfen economaidd

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi dwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog heddiw (dydd Sadwrn, 13eg Hydref) mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y Gymdeithas.

[Cliciwch yma i agor y ddogfen lawn]

Cyfarfod Trefnu Gigs 'Steddfod Llanrwst 2019

26/11/2018 - 19:30

Byddwn yn cwrdd yn Gwesty'r Eagles am 7.30yh ar y 19/11/18. Dewch i helpu drefnu gigs y 'Steddfod!

Galw am sefydlu adran Gymraeg i'r Llywodraeth y tu allan i Gaerdydd

Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas, meddai’r Gymdeithas

Dylid sefydlu adran newydd o fewn Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am y Gymraeg fel rhan o gynllun ehangach i symud cannoedd o swyddi i ardaloedd y tu allan i'r brifddinas, yn ôl ymgyrchwyr.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

04/09/2018 - 19:00

Byddwn yn cwrdd ar y 4ydd o Fedi am 7yh yn 10 Stryd y Palas, Caernarfon. Rhowch alwad neu gyrrwch neges at Heledd am fwy o wybodaeth: 07547654966