Gwynedd Mon

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

07/11/2018 - 19:00

Cyfarfod Rhanbarth yn Bar Bach Caernarfon 7/11/18 am 7pm. Byddwn yn trafod yr ymgyrch dros ddatganoli darlledu. Dewch yn llu!

Argyfwng allfudo, ond y Llywodraeth heb weithredu - lansiad 12 polisi economaidd

 

Cynghorau i sefydlu banciau lleol yn un o’r atebion mewn dogfen economaidd

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi dwsin o argymhellion i gryfhau’r economi ym Mlaenau Ffestiniog heddiw (dydd Sadwrn, 13eg Hydref) mewn ymdrech i leihau’r allfudo o Gymru sy’n 'argyfwng i'r iaith’ yn ôl y Gymdeithas.

[Cliciwch yma i agor y ddogfen lawn]

Cyfarfod Trefnu Gigs 'Steddfod Llanrwst 2019

26/11/2018 - 19:30

Byddwn yn cwrdd yn Gwesty'r Eagles am 7.30yh ar y 19/11/18. Dewch i helpu drefnu gigs y 'Steddfod!

Galw am sefydlu adran Gymraeg i'r Llywodraeth y tu allan i Gaerdydd

Mae angen symud cannoedd o swyddi allan o’r brifddinas, meddai’r Gymdeithas

Dylid sefydlu adran newydd o fewn Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am y Gymraeg fel rhan o gynllun ehangach i symud cannoedd o swyddi i ardaloedd y tu allan i'r brifddinas, yn ôl ymgyrchwyr.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

04/09/2018 - 19:00

Byddwn yn cwrdd ar y 4ydd o Fedi am 7yh yn 10 Stryd y Palas, Caernarfon. Rhowch alwad neu gyrrwch neges at Heledd am fwy o wybodaeth: 07547654966

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon

06/10/2018 - 19:30

Roc dros Ddatganoli Darlledu – Caernarfon  

7:30pm, dydd Sadwrn, 6ed Hydref
Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Gwaith i Adfywio Iaith: Cyfarfod Cyffredinol - Blaenau Ffestiniog

13/10/2018 - 11:00

Dydd Gwener, 12fed Hydref
4pm ymlaen: Cwrdd yng Nghell-B (Gweithgaredd yn dibynnu ar y tywydd)
7yh - Cwrdd yn nhafarn y Tap, Ffordd Glanypwll, Blaenau Ffestiniog, LL41 3PD

Cyfarfod Trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu!

01/08/2018 - 13:00

Byddwn yn cwrdd yng Nghaffi Gisda yng Nghaernarfon am 1yh i drafod trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu ar y cyd efo Yes Cymru Caernarfon - bydd yn rhan o Annibynwyl 2018!

Croeso i bawb!

Ysgol arall ym Môn dan fygythiad – galw am her gyfreithiol

Mae mudiad iaith wedi galw am her gyfreithiol i gynnig Cyngor Ynys Môn i gau Ysgol Talwrn.      

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith  

Cyfarfod Trefnu Gig Mawr Roc Dros Datganoli Darlledu!

11/07/2018 - 13:00

Byddwn yn cwrdd ar y cyd gyda rhai o aelodau Yes Cymru ynglyn a trefnu gig dros datganoli darlledu.

Croeso i bawb! Byddwn yn Caffi Gisda am 1yh