Gwynedd Mon

Penderfyniad ar Ganolfannau Iaith Gwynedd

Mae mudiad iaith wedi ymateb i benderfyniad cabinet Gwynedd heddiw ar dynged canolfannau iaith y sir.

Dywedodd Gwion Emyr, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith yn y gogledd:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Apêl teulu i arweinydd Cyngor

Mae teulu o ardal Dolgellau wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd er mwyn atal toriadau i ganolfannau iaith y sir.

Rali: Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

30/03/2019 - 11:30

Ers 1984 mae canolfannau iaith Gwynedd wedi bod yn trochi plant mewnfudwyr yn y Gymraeg cyn mynd ymlaen i gael addysg Gymraeg, ac yna aros yn yr ardal a byw eu bywydau yn Gymraeg. Mae llwyddiant y canolfannau yn anhygoel ac mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn fodel i siroedd eraill yn y maes. Fodd bynnag, mae'r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.

Dewch i'r rali i wrthwynebu unrhyw doriadau!

11:30 y bore, dydd Sadwrn, 30ain o Fawrth.

Y Maes, Caernarfon.

Siaradwyr i'w cadarnhau.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd a Môn

25/03/2019 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Rhanbarth Gwynedd a Mon ar:

Nos Lun 25 Mawrth

19:30

Bar Bach, Caernarfon

 

Croeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwion Emyr ar 07554193113 / gogledd@cymdeithas.cymru

Torri Canolfannau Iaith - Gobaith y gwnaiff cabinet Gwynedd newid ei feddwl

Mae mudiad iaith wedi ymateb i drafodaeth cynghorwyr Gwynedd am y toriadau arfaethedig i ganolfannau trochi iaith y sir.

Meddai Mabli Siriol, Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:

Canolfannau Iaith Gwynedd: Picedu’r Cyngor

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymgynnull y tu allan i swyddfeydd Cyngor Gwynedd heddiw  mewn ymgais i atal toriadau i ganolfannau trochi iaith y sir.  

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o’r tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig gwneud toriadau o £96,000 i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019 ymlaen.  

Amddiffyn Canolfannau Iaith Gwynedd

07/03/2019 - 12:15

Ymunwch â ni i bicedu y tu allan i siambr Cyngor Gwynedd er mwyn amddiffyn Canolfannau aith Gwynedd:

12.15 pm, ddydd Iau, 7fed Mawrth

Adeilad Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon

Bydd cyfarfod y cyngor yn cychwyn am 1 o'r gloch, a bydd cyfle i fynd i'r oriel gyhoeddus i ddilyn y drafodaeth.

Galw am sefydlu'r cwmni ynni cenedlaethol ym Môn - Cymdeithas

Mae mudiad iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu eu cwmni ynni adnewyddol newydd yn Ynys Môn, yn dilyn penderfyniad cwmni Hitachi, perchennog Horizon, i rewi eu cynlluniau ar gyfer codi atomfa yn yr Wylfa. 

Canolfannau Iaith Gwynedd: Cyfle cynghorwyr i wrthod y toriadau

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar i gynghorwyr Gwynedd wrthod toriadau arfaethedig i ganolfannau iaith yn y sir cyn trafodaeth cyngor ar y mater heddiw (dydd Iau, 24ain Ionawr). 

Mae’r canolfannau yn trochi plant sy’n dod o tu allan i'r sir yn y Gymraeg fel eu bod yn medru astudio drwy’r Gymraeg yn yr ysgolion. Mae’r cyngor yn cynnig toriadau i gyllideb y canolfannau o fis Medi 2019.