Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith bob mis Hydref. Yn y cyfarfod hwn, fe gyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn a fu, ac fe drafodir pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu am y flwyddyn sydd i ddod.

Mae croeso i bob un o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu'r cyfarfod hwn, gan gyflwyno cynigion a rhoi enwebiadau ar gyfer swyddi swyddogion y Senedd. Beth am ymaelodi rŵan?

Cyfarfod Cyffredinol 2017

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref 

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

http://cymdeithas.cymru/rali2017

[Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol 2017]

-------------------------------------------------

Cyfarfod Cyffredinol 2016

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2016 fel y pasiwyd

Cyfarfod Cyffredinol 2015

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2015 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2014

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2014 fel y pasiwyd [PDF]

 

Cyfarfod Cyffredinol 2013

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2013 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2012

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2012 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2011

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2011 fel y pasiwyd [PDF]