Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Mirain Roberts, gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cell Llanberis: Cyfarfod Bysus Gwell i Wynedd!

26/10/2017 - 18:30
Lle? Yr Heights, Llanberis Pryd? 6.30 yh 26/10/17

Gig Croeso i Ffoaduriaid

11/11/2017 - 20:00
Digwyddiad ar facebook: https://www.facebook.com/events/1745545779081851/ Clwb Peldroed, Traeth Porthmadog, LL49 9PP am 8yh 11/11/17