Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Mirain Roberts, gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Tyfu nid Torri: Gweithdy Dad-Goloneiddio ein Hunain

25/04/2018 - 19:00
 chyffro mae Tyfu nid Torri mewn partneriaeth a Fforwm yr Eliffant Binc yn cyflwyno sesiwn dad-goloneiddio gan criw Radio Beca.

Cyfarfod Cell Porthmadog & Penrhyndeudraeth

02/05/2018 - 19:00
Byddwn yn bennaf yn trafod yr ymgyrch yn erbyn tai di-angen yn ardal Penrhyndeudreth, croeso i bawb. 19:00 yn estyniad Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

Cadwn ein Clybiau

03/05/2018 - 12:00
'CADWN EIN CLYBIAU' 12:00 ar y 3ydd o Fai, Prif Adeilad Cyngor Gwynedd, Caernarfon. Byddwn yn cyflwno'r ddeiseb yma cyn y cyfarfod Cyngor: https://www.change.org/p/cyngor-gwynedd-cadwch-...