Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Mirain Roberts, gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Ffonio, postio a chacen

28/02/2018 - 18:00
Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas yn y gogledd i fod yn rhan o'r ymgyrch trwy...

Na i Dai Anfforddiadwy a Diangen, Ia i Dai Cymdeithasol i Bobl Leol.

14/03/2018 - 19:00
Mwy o wybodaeth i ddilyn. Bydd cyfarfod cyhoeddus ynglyn a tai a gwaith ym Mhenrhyndeudraeth ar y 14eg o Fawrth am 7yh. Croeso i bawb.