Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Bethan Ruth Roberts
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Menna Machreth, gogledd@cymdeithas.org

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Rali: Atal 8,000 o dai

28/07/2017 - 13:15
Siambr y Cyngor Caernarfon Siaradwyr yn cynnwys: Menna Machreth, Angharad Tomos, Ieu Wyn ac eraill Dewch draw i gydsefyll mewn gwrthwynebiad.   RHESYMAU DROS WRTHOD MABWYSIADU CYNLLUN DATBLYGU...

Pob tocyn wedi ei werthu! Bryn Fôn, Calfari, Y Chwedlau, Sophie Jayne

05/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael? Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma...

Pob tocyn wedi ei werthu! Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

06/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael? Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma...

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

07/08/2017 - 14:00
Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit 2yp dydd Llun 7fed o Awst, Stondin y Gymdeithas Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Alun Elidyr, Iwan Huws Fferm...

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

08/08/2017 - 14:00
Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest? 2yp, Dydd Mawrth 8fed o Awst, Stondin y Gymdeithas Siaradwyr: Toni Schiavone, Gwion Morris Jones ac eraill

Deddfu a’r Gymraeg

09/08/2017 - 14:30
Deddfu a’r Gymraeg 2:30yp, Dydd Mercher 9fed Awst, Pabell y Cymdeithasau 2 Siaradwyr: Y Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg), Heledd Gwyndaf (Cadeirydd Cymdeithas...

Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded

10/08/2017 - 14:00
Datganoli darlledu - Boicotio’r Ffi Drwydded 2yp, dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas Siaradwyr: Angharad Tomos, Heledd Gwyndaf ac eraill

Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas

10/08/2017 - 17:00
Derbyniad caws a gwin i aelodau a chelloedd y Gymdeithas 5yp, Dydd Iau 10fed Awst, Stondin y Gymdeithas Croeso i bawb!

Noson Gwis Cymru Rydd

10/08/2017 - 19:30
Noson i Ddathlu Amrywiaeth 7:30, Nos Iau 10fed Awst 2017 Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA Nid oes cerddoriaeth fyw ‘na bar ar y Nos Iau am resymau trwydded, ond mae croeso i bobl ddod â...

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00
366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy? 2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn