Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Heledd Melangell
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Mirain Roberts, gogledd@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cell Llanberis

17/12/2017 - 15:00
 Dewch i gyfarfod Cell Llanberis ar ddydd Sul yr 17fed o Ragfyr am 3yh fynnu grisiau Caffi Pete's Eats Llanberis Ffoniwch Heledd ar 01286 662 908 am ragor o wybodaeth.

Gig 'Dolig Tyfu Nid Torri

21/12/2017 - 19:00
Yr Albert, Caernarfon 19:00 Nos Iau 21eg o Ragfyr

Cyfarfod Cell Porthmadog

04/01/2018 - 19:00
Bydd Cell Porthmadog yn cwrdd ym Mhenryndeudraeth y tro yma. Bydd y cyfarfod ar nos iau y 4ydd o Ionawr am 7yh yn Nhafarn y Dderwen, Penrhyndeudraeth, LL48 6BL Ffocws y cyfarfod fydd adeiladu'r...

Lansiad Albwm 'O Hiraeth i Saudade'

03/02/2018 - 19:30
Cerddoriaeth acwstig a naws Brasil gan Simon Chandler gyda Jamie Bevan 7:30 yh nos Sadwrn 3ydd o Chwefror 2018 Oriel Caffi Croesor @ Cnicht Croesor, LL486SS Tocynnau: £5 Lobsgows (opsiwn...