Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Mirain Roberts
Swyddog Maes: Bethan Ruth Roberts
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Menna Machreth, gogledd@cymdeithas.org

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cymunedau Cynaliadwy - Cyfarfod Agored

09/07/2017 - 15:00
3 o'r gloch Prynhawn Sul, Gorffennaf 9fed Palas Print, Caernarfon LL55 1RR Cyfarfod arbennig o grŵp Cymunedau Cynliadwy y Gymdeithas, i drafod NCT20 - Nodyn Cynllunio Technegol y Llywodraeth...

Pob tocyn wedi ei werthu! Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

06/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael? Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma...

Noson Gwis Cymru Rydd

10/08/2017 - 19:30
Noson i Ddathlu Amrywiaeth 7:30, Nos Iau 10fed Awst 2017 Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA Nid oes cerddoriaeth fyw ‘na bar ar y Nos Iau am resymau trwydded, ond mae croeso i bobl ddod â...