Powys

Cadeirydd: Nia Llywelyn
Swyddog Maes: Robin Farrar
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn - croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâu yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

nia.llywelyn@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Powys

Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau

30/06/2017 - 10:00
Lleoliad: Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth Dyddiad: Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017, 11 yb – 4.00 yp Trefnir y diwrnod gan Gymdeithas yr Iaith gyda’r bwriad o dynnu pobl ynghyd er mwyn...