Powys

Cadeirydd: Nia Llywelyn
Swyddog Maes: Robin Farrar
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn - croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâu yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

nia.llywelyn@cymdeithas.cymru

Digwyddiadau Powys

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00
Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl    2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Gweithdy Barcud Dim Drôns

30/05/2018 - 14:00

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau Cymdeithas a Stonewall

31/05/2018 - 14:00
Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru   2pm, dydd Iau, 31ain Mai  Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd   Gweithdy gyda...

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00
Trafodaeth ar iechyd meddwl    2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin   Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd