Powys

Ysgol Machynlleth: addewid cyngor i'w throi yn Ysgol Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth. 

Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau Cymdeithas a Stonewall

31/05/2018 - 14:00

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru  
2pm, dydd Iau, 31ain Mai 
Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd  
Gweithdy gyda Kizzy Crawford, Elfed Wyn (Cymdeithas), Iestyn Wyn (Stonewall) ac eraill

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl   

2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin  

Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl   

2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Noson Werin gyda Tecwyn Ifan

11/05/2018 - 19:30

Mi fydd y Gangen yn Maldwyn yn cynnal noson werin yng nghwmni Tecwyn Ifan nos Wener yma. Noson i ddechrau am 7:30 a phris tocyn yn £5.

Cwis y Flwyddyn - Llangadfan

22/03/2018 - 19:30

Cyfarfod Rhanbarth Powys

11/01/2018 - 19:30

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Rhanbarth Powys

Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau

30/06/2017 - 10:00

Lleoliad: Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth

Dyddiad: Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017, 11 yb – 4.00 yp

Trefnir y diwrnod gan Gymdeithas yr Iaith gyda’r bwriad o dynnu pobl ynghyd er mwyn datblygu cynllun ymarferol i gymhathu dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau.

Dyma brif ffocws y diwrnod:

Cyfarfod Cell Maldwyn

17/01/2017 - 19:00

Nos Fawrth, 17eg Ionawr: 7 o'r gloch

Cyfarfod o gell Maldwyn / rhanbarth Powys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Tafarn y Llew Gwyn, Machynlleth

Croeso i bawb! Cysylltwch â post@cymdeithas.cymru am ragor o fanylion