Addysg

Ysgol Machynlleth: addewid cyngor i'w throi yn Ysgol Gymraeg

Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth. 

Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith: 

Bil Cyllido Gofal Plant - Ymateb

Bil Cyllido Gofal Plant

Ymateb Cymdeithas yr Iaith

1.Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl gymunedau Cymru.

Pryder am gyfyngu'r cynllun i rieni mewn gwaith yn unig

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl   

2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

Dim ond un cyngor sy'n cynllunio addysg er mwyn cyrraedd y miliwn – ymchwil

Angen diddymu 'mesur y galw' a 'chynllunio ar gyfer <

Dim angen i Gyngor Môn gau ysgolion bach – Gweinidog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhaid i gynghorau fel Ynys M&oc

Ad-drefnu Ysgolion yn ardal Llangefni

AT Y CYNG R.MEIRION JONES AC AELODAU PWYLLGOR GWAITH CYNGOR YNYS MÔN
Copi - Rhun ap Iorwerth AC Ynys Môn

Annwyl Gyfeillion

Croesawu penderfyniad pwyllgor i beidio â chau ysgolion gwledig Môn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor craffu Cyngor Ynys Môn i beidio â chau tair ysgol wledig.   

BYGYTHIAD I YSGOLION GWLEDIG YN YNYS MÔN YN GROES I YSBRYD CÔD NEWYDD

Annwyl Weinidog

Diddymu swydd dirprwy is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg

Ebrill 2018

Annwyl Is-Ganghellor,

Rydym ar ddeall ei bod yn fwriad gan y Brifysgol i ddiddymu swydd y dirprwy is-ganghellor sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.

Galw am £10 miliwn i'r Coleg Cymraeg greu prentisiaethau Cymraeg

Dim ond 0.3% sy'n gyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd 

Dylai Llywodraeth Cymru glustnodi deg miliwn o bunnau o'i chyllideb prentisiaethau i'r Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau bod llawer mwy ar gael yn Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr iaith.