Addysg

Coleg Cymraeg: Croesawu penderfyniad i'w ehangu i addysg bellach

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ond mae'r mudiad yn holi a yw'r ewyllys gwleidyddol gan y llywodraeth i ddyrannu'r adnoddau i sicrhau llwyddiant y datblygiad hwn.  

Meddai Ffred Ffransis, aelod o grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:  

Dileu Cymraeg Ail Iaith – oedi tan 2026

Cyfle Cyngor Caerdydd i arwain y ffordd i'r filiwn gyda 10 ysgol Gymraeg newydd

Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.   

Cod Trefniadaeth Ysgolion - ymateb Cymdeithas yr Iaith

Cod Trefniadaeth Ysgolion - ymateb Cymdeithas yr Iaith

Ni ddefnyddir y ffurflen ymateb swyddogol gan fod y ffurflen honno'n rhoi cyfle ymateb "Cytuno/Anghytuno" yn unig wrth nifer o gwestiynau gan roi cyfle sylwadau ychwanegol yn unig os anghytunir. Nid yw hyn yn addas yn ein hachos ni. Ond mynnwn yr un sylw i'n hymateb.

RHAGDYB YN ERBYN CAU YSGOLION GWLEDIG (Cwestiwn 5)

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon Uwch yn 'bryder'

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwch eleni.

Coleg Cymraeg: Croesawu argymhellion i'w ehangu i addysg bellach

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cefnogi prif ergyd adroddiad grŵp a sefydlwyd i adol

Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Dyfodol Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth - Pryderon Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r swyddi hyn yn groes i ddyletswyddau cendlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.
 

Ysgolion Gwledig: Croesawu penderfyniad wedi 20 mlynedd o ymgyrchu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd o hyn allan rhagdyb o blaid ysgolion gwledig, ac yn galw am ddatblygu'r ysgolion yn gadarnhaol i adfywio'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae'r Gymdeithas hefyd wedi talu teyrnged i'r dwsinau o gymunedau sydd wedi brwydro dros addysg eu plant.