Addysg

Llai yn sefyll arholiad Cymraeg Safon Uwch yn 'bryder'

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwch eleni.

Coleg Cymraeg: Croesawu argymhellion i'w ehangu i addysg bellach

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cefnogi prif ergyd adroddiad grŵp a sefydlwyd i adol

Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Dyfodol Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth - Pryderon Cymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r swyddi hyn yn groes i ddyletswyddau cendlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.
 

Ysgolion Gwledig: Croesawu penderfyniad wedi 20 mlynedd o ymgyrchu

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg heddiw y bydd o hyn allan rhagdyb o blaid ysgolion gwledig, ac yn galw am ddatblygu'r ysgolion yn gadarnhaol i adfywio'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae'r Gymdeithas hefyd wedi talu teyrnged i'r dwsinau o gymunedau sydd wedi brwydro dros addysg eu plant. 
 

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

08/08/2017 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb ym Mon? Parti neu Brotest?

2yp, Dydd Mawrth 8fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Toni Schiavone, Gwion Morris Jones ac eraill

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf

Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd

Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd yn galw ar y cyngor i agor deg ysgol gynradd Gymraeg erbyn 2022, bydd y grŵp yn cynnal sgwrs yn trafod yr hyn sy'n atal cynnydd cyflymach ym myd addysg cynradd Caerdydd.

Siaradwyr:

Addysg cyfrwng Cymraeg i'r mwyafrif erbyn 2030 er mwyn cyrraedd y filiwn - ymchwil

Bydd rhaid i'r mwyafrif o blant gael eu haddysgu mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg erbyn 2030 er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru, sef bod miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn canol y ganrif, yn ôl gwaith ymchwil mudiad iaith. 

Cyrraedd y Miliwn trwy Gynllunio Addysg - Rhaid Rhoi’r Darnau yn eu Lle

29/05/2017 - 13:00

 

1yp, dydd Llun, 29ain Mai

Stondin Llywodraeth Cymru

Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill