Hafan

Newyddion

13/04/2017 - 12:03
  Bydd Bryn Fôn, Kizzy Crawford, Geraint Jarman a Tudur Owen ymysg y prif berfformwyr yn ystod wythnos o gigs amgen sy’n cael eu trefnu gan garedigion yr iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys M...
11/04/2017 - 19:30
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cwyno'n ffurfiol i Ofcom am y diffyg Cymraeg a ddarlledir ar y sianel deledu newydd 'Made in North Wales TV'.    Dim ond 30 munud o raglenni Cymraeg - allan o 99 awr o ddarlledu yr wythnos - fydd ar y...
05/04/2017 - 17:57
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio bod sylwadau'r BBC gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am swyddfeydd newydd yn dangos y gorfforaeth yn cymryd camau pellach i draflyncu S4C.   Dywedodd Heledd Gwyndaf Cadeirydd Cymdeithas yr...
05/04/2017 - 10:43
Union dair blynedd ers ennill y frwydr i gadw Neuadd Pantycelyn ar agor, mae gan fyfyrwyr bryder am ddatblygiadau diweddar i’r neuadd. Symudwyd swyddfeydd Adran Ystadau’r brifysgol i Ffreutur Pantycelyn fis Mawrth, am gyfnod o chwe mis...
31/03/2017 - 11:40
Mae mudiad iaith wedi mynegi pryder y gall Llywodraeth Cymru fod yn oedi rhag cyhoeddi canllawiau cynllunio pwysig oherwydd yr atomfa niwclear arfaethedig yn Ynys Môn.    Cafodd statws y Gymraeg yn y system gynllunio ei gryfhau...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/04/2017 - 19:00
Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas...
29/04/2017 - 10:00
Bydd Iola Wyn yn agor cyfarfod agored i drafod gwasanethau iechyd Cymraeg. Bydd Dr Llinos Roberts yn cadeirio, Manon Elin o Gymdeithas yr Iaith ac...
08/05/2017 - 10:00
Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011  
09/05/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am 7pm, nos Fawrth 9fed Mai yn nhafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown). de@cymdeithas.cymru...