Hafan

Newyddion

25/05/2018 - 13:10
Mae mudiad iaith wedi ymateb i'r penderfyniad ynghylch y ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth.  Dywedodd Toni Schiavone Cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith:  "Dwi'n obeithiol y bydd yr ysgol yn troi yn un...
04/05/2018 - 17:02
Angen diddymu 'mesur y galw' a 'chynllunio ar gyfer addysg Gymraeg i bawb' medd Cymdeithas   Dim ond un cyngor sir yng Nghymru sydd gyda thargedau hir dymor i ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd...
03/05/2018 - 10:49
Mae'r newyddion bod Gweinidog y Gymraeg wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-...
01/05/2018 - 13:39
Mae tocynnau ar gyfer ein gwledd o adloniant yn ystod wythnos yr Eisteddfod bellach ar werth. Bydd yr 8 gig, sy'n cael eu cynnal yng Nghlwb Ifor Bach, yn cynnig llwyfan i rai o fandiau mwyaf ffres a chyffrous y Sin Roc Gymraeg, yn ogytsal a...
26/04/2018 - 12:43
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nad oes rhaid i gynghorau fel Ynys Môn gau tair ysgol fach er mwyn sicrhau arian ar gyfer adeiladau ysgol newydd.   Wrth siarad yn y Senedd ddoe (dydd Mercher, 25ain Ebrill) mewn ymateb i Aelod...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/05/2018 - 14:00
Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl    2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  
31/05/2018 - 14:00
Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru   2pm, dydd Iau, 31ain Mai  Y Tipi,...
01/06/2018 - 14:00
Trafodaeth ar iechyd meddwl    2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin   Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr...