Hafan

Newyddion

13/10/2017 - 14:04
Mae mudiad iaith wedi galw ar gynghorau Cymru i anwybyddu Nodyn Cyngor Technegol 20, sydd newydd cael ei gyhoeddi.  Mae'r Nodyn yn rhoi cyngor i sut i ddelio gyda Cynllunio a'r Gymraeg. Ond, ar ôl gohirio cyhoeddi NCT 20...
12/10/2017 - 11:13
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod adroddiad Comisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw yn dystiolaeth bellach bod cynlluniau'r Llywodraeth i ddiddymu'r swydd yn 'ffôl'.   Dywedodd Osian Rhys ar ran Cymdeithas yr...
07/10/2017 - 14:30
Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.    Mae Llywodraeth...
05/10/2017 - 18:29
Alun Davies yn awgrymu gofyn i'w gyn bartner busnes gymryd lle Comisiynydd y Gymraeg    Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod cynigion Llywodraeth Cymru i newid ddeddfwriaeth iaith 'yn syrthio'n ddarnau', wedi i Weinidog...
03/10/2017 - 14:54
Hoffwn eich gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol eleni: 1:30 yp, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref Capel y Tabernacl, yr Ais, Caerdydd Croeso i chi gysylltu, er mwyn i ni eich rhoi mewn cyswllt ag aelodau eraill er mwyn rhannu ceir. Cyn y cyfarfod,...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/10/2017 - 18:30
Lle? Yr Heights, Llanberis Pryd? 6.30 yh 26/10/17
01/11/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd nos Fercher 1af o Dachwedd am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!
10/11/2017 - 19:00
Queen's Caerfyrddin Mwy o fanylion i ddilyn. I drefnu rhannu ceir, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru
11/11/2017 - 20:00
Digwyddiad ar facebook: https://www.facebook.com/events/1745545779081851/ Clwb Peldroed, Traeth Porthmadog, LL49 9PP am 8yh 11/11/17