Hafan

Newyddion

13/12/2017 - 11:32
Wrth ymateb i’r newyddion fod Cyngor Môn wedi cadarnhau ei fwriad i symud i weinyddu’n Gymraeg mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion wedi galw ar y cynghorau yno i ddilyn yr esiampl. Dywedodd David...
12/12/2017 - 15:24
Mae mudiad iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Ynys Môn ar bleidleisio o blaid symud yr awdurdod lleol at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg yn unig. Meddai Menna Machreth o ranbarth leol Cymdeithas yr Iaith: "Mae'n newyddion...
12/12/2017 - 14:40
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ond mae'r mudiad yn holi a yw'r ewyllys gwleidyddol gan y llywodraeth i ddyrannu'r adnoddau i sicrhau llwyddiant y...
10/12/2017 - 12:58
Mae mudiad iaith wedi galw ar i gynghorwyr wrthwynebu cynnig i wrthdroi polisi Cyngor Sir Ynys Môn o symud tuag at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg.  Mae'r Cynghorydd Annibynnol Shaun Redmond wedi cyflwyno cynnig, a gaiff ei...
08/12/2017 - 08:46
  Mae mudiad iaith wedi gofyn am newidiadau wedi iddi ddod i'r amlwg nad yw'r un ffilm neu raglen deledu Cymraeg wedi derbyn benthyciad drwy gronfa buddsoddi Llywodraeth Cymru werth £30 miliwn.   Yn ôl cais...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

14/12/2017 - 19:00
Bydd Cell Caerdydd yn cynnal cwis Nadolig eto eleni gyda'r cwisfeistri Dyl a Tom!   Nos Iau 14 Rhagfyr 19:00 Tafarn Y Cornwall  ...
17/12/2017 - 15:00
 Dewch i gyfarfod Cell Llanberis ar ddydd Sul yr 17fed o Ragfyr am 3yh fynnu grisiau Caffi Pete's Eats Llanberis Ffoniwch Heledd ar 01286...
21/12/2017 - 19:00
Yr Albert, Caernarfon 19:00 Nos Iau 21eg o Ragfyr