Hafan

Newyddion

01/09/2015 - 21:24
Mae mudiad iaith wedi ysgrifennu at Carwyn Jones a Chomisiynydd y Gymraeg i fynegi pryderon ynghylch y newidiadau yn y rhestr o sefydliadau nyg Nghylch 3 y Safonau Iaith.   Bydd y Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau safonau at sylw...
25/08/2015 - 09:50
Mae Cyngor Caerdydd wedi honni nad yw’r Gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ y brifddinas mewn llythyr at ymgyrchwyr iaith am ei bolisi cynllunio. Mewn llythyr at Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, ysgrifennodd Arweinydd Cyngor...
24/08/2015 - 10:40
Yn wyneb sïon cynyddol fod Cyngor Ceredigion yn trafod yn gyfrinachol gyda datblygwyr i ganiatáu nifer sylweddol o dai ar safle ysgolion Llandysul, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Cyngor i “agor y drysau caeedig” a...
13/08/2015 - 17:29
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud bod y cwymp yn nifer y disgyblion sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith a gyhoeddwyd heddiw yn brawf pellach bod angen addysg cyfrwng Cymraeg i bawb.  Wrth ymateb i'r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/09/2015 - 19:00
Tafarn y Gild, Dinbych Agenda: 1. Croeso ac ymddiheuriadau Bydd swyddog cyflogedig newydd gogledd Cymru yn bresennol, er nid yn dechrau yn ei swydd...
02/09/2015 - 18:00
Croeso i bawb! Bydd y cyfarfod yn y Mochyn Du, Caerdydd.
08/09/2015 - 19:30
Yr Institiwt, Caernarfon Cyfle i gyfarfod â Swyddog Maes newydd y gogledd Croeso i gefnogwyr hen a newydd y Gymdeithas yn yr ardal!