Hafan

Newyddion

15/04/2015 - 17:11
Mae mudiad iaith wedi gofyn i'r Prif Weinidog Carwyn Jones ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.   Ym mis Awst y llynedd, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa ariannol...
13/04/2015 - 11:02
Ni ddylai'r Ardd Fotaneg dderbyn arian cyhoeddus tra ei bod yn torri ei chynllun iaith, dyna alwad ymgyrchwyr mewn llythyr at y Prif Weinidog ac Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin. Mae aelodau o ranbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi...
10/04/2015 - 13:34
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn...
10/04/2015 - 10:55
  Efallai eich bod wedi gweld y fideos a'r llythyrau dychanol diweddar gyda Carwyn Jones a Meri Huws yn galw arnoch chi i beidio ymaelodi â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Fel cadeirydd presennol y mudiad, hoffwn eich annog i beidio...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

23/04/2015 - 20:00
Cyfarfod Cell Penarth am 8:00yh yn y Windsor Arms, Penarth. Croeso i bawb!
06/05/2015 - 18:00
Cyfarfod Cell Caerdydd. Byddwn yn trafod ymgyrchoedd lleol gan gynnwys y torriadau, Siarter Caerdydd a llawer mwy. Byddwn yn cwrdd am 18:00 yn...
06/05/2015 - 19:30
Cyfarfod Cell Caerffili a'r Coed Duon. Croeso i bawb! Byddwn yn cwrdd am 7.30 yh yn nhafarn Y Sirhowy, Y Coed Duon.