Hafan

Newyddion

15/03/2018 - 16:30
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau cynghorau ar gyfer addysg Gymraeg.  Yn ôl gwaith ystadegol a gyhoeddir gan Gymdeithas yr Iaith, bydd rhaid i'r mwyafrif o...
01/03/2018 - 12:00
Yn dilyn pleidlais o blaid sicrhau bod darlledwyr yn 'gwbl atebol' i Senedd Cymru ddoe, mae mudiad ymgyrchu wedi galw ar i'r pwyllgor diwylliant edrych ar ymarferoldeb datganoli grymoedd darlledu i Gymru. Pasiwyd cynnig yn y Senedd ddoe...
27/02/2018 - 15:02
Mae ymgyrchydd ifanc wedi gorffen ei ympryd saith diwrnod o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd heddiw (dydd Mawrth, 27ain Chwefror) gan apelio ar wleidyddion i roi ystyriaeth lawn i'r syniad o ddatganoli pwerau darlledu i Gymru. Mae Elfed Wyn Jones...
20/02/2018 - 14:12
Wrth i fyfyriwr yn Aberystwyth ddechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 20fed Chwefror) am gyfnod o saith diwrnod, mae mudiad iaith wedi galw ar i Aelodau Cynulliad gefnogi datganoli pwerau darlledu i Gymru.   Mae Elfed Wyn Jones,...
16/02/2018 - 10:31
Swyddog Maes Dyfed (ail-hysbyseb)  Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

19/03/2018 - 20:00
Yng ngoleuni argaeledd pobl a'r digwyddiadau brys o ran y toriadau yng Ngwynedd: https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/gwynedd-...
24/03/2018 - 12:30
Lleoliad: Pafiliwn Llangollen, Llangollen LL20 8SW Amser: 12:30pm, dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018 Llŷr Gruffydd AC (Ysgrifennydd Cabinet yr...
05/04/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Iau 5 Ebrill 19:00 Tafarn Y Cornwall Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell...