Hafan

Newyddion

20/02/2018 - 14:12
Wrth i fyfyriwr yn Aberystwyth ddechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 20fed Chwefror) am gyfnod o saith diwrnod, mae mudiad iaith wedi galw ar i Aelodau Cynulliad gefnogi datganoli pwerau darlledu i Gymru.   Mae Elfed Wyn Jones,...
16/02/2018 - 10:31
Swyddog Maes Dyfed (ail-hysbyseb)  Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi...
16/02/2018 - 10:25
Mae sawl ffordd y gallwch chi ddangos eich cefnogaeth i safiad Elfed Wyn Jones, sy'n mynd heb fwyd am wythnos, fel rhan o'r ymgyrch dros ddatganoli darlledu. Mi fydd yn dechrau ei ympryd ar ddydd Mawrth wythnos nesa (20fed Chwefror) ac mi...
15/02/2018 - 11:50
Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi ei fod yn mynd i fynd heb fwyd am saith niwrnod er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.    Mae Elfed Wyn Jones yn 20 mlwydd oed a chafodd ei fagu ar y fferm deuluol yn...
29/01/2018 - 09:51
Mae mudiad iaith wedi croesawu lansiad Radio Cymru 2 gan ddweud ei fod yn 'gam yn y cyfeiriad iawn' a bod angen datganoli pwerau darlledu i Gymru er mwyn normaleiddio'r Gymraeg ar draws y cyfryngau.    Meddai Aled Powell,...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/02/2018 - 12:30
Dewch i ymuno a ni y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn diolch i Elfed ar ddiwedd ei gyfnod o ymprydio ac i ddangos eich cefnogaeth dros...
28/02/2018 - 18:00
Mae gwaith ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar ein haelodau - ac mae angen eich help i ddod o hyd i fwy! Dewh draw i swyddfa'r gymdiethas...
05/03/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar Nos Lun 5 Mawrth am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe. Croeso cynnes i bawb! Am fwy o...