Hafan

Newyddion

22/03/2018 - 15:05
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i...
21/03/2018 - 10:11
Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg heddiw i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.   Mewn adroddiad ar Safonau'r...
19/03/2018 - 13:55
Mae mudiad iaith wedi croesawu argymhellion gan bwyllgor trawsbleidiol yn y Cynulliad i newid rheoliadau iaith er mwyn sicrhau bod hawliau gan gleifion i ofal wyneb yn wyneb yn Gymraeg.    Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu cynnal...
15/03/2018 - 16:30
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau cynghorau ar gyfer addysg Gymraeg.  Yn ôl gwaith ystadegol a gyhoeddir gan Gymdeithas yr Iaith, bydd rhaid i'r mwyafrif o...
01/03/2018 - 12:00
Yn dilyn pleidlais o blaid sicrhau bod darlledwyr yn 'gwbl atebol' i Senedd Cymru ddoe, mae mudiad ymgyrchu wedi galw ar i'r pwyllgor diwylliant edrych ar ymarferoldeb datganoli grymoedd darlledu i Gymru. Pasiwyd cynnig yn y Senedd ddoe...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

24/03/2018 - 12:30
Lleoliad: Pafiliwn Llangollen, Llangollen LL20 8SW Amser: 12:30pm, dydd Sadwrn, 24ain Mawrth 2018 Llŷr Gruffydd AC (Ysgrifennydd Cabinet yr...
04/04/2018 - 19:00
Tafarn y Queen's yng Nghaerfyrddin Byddwn ni'n trafod dau brif beth: 1) Mae fforwm agored i drafod yr economi a’r Gymraeg ar y 19eg o...
05/04/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Iau 5 Ebrill 19:00 Tafarn Y Cornwall Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell...
09/04/2018 - 19:30
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell Nedd ar 9 o Ebrill am 19:30 yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe. Croeso cynnes i bawb! Am ragor o...