Hafan

Newyddion

05/02/2016 - 11:04
Mae ymgyrchwyr iaith yn Wrecsam wedi gwneud cwyn swyddogol am y Cynghorydd Hugh Jones gan honni ei fod wedi torri côd ymddygiad y sir drwy wneud datganiad camarweiniol ynghylch defnydd y Gymraeg a chostau darparu...
04/02/2016 - 10:49
Yn sgil y ffaith bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu herio rhai o'r Safonau Iaith mae Cymdeithas yr Iaith wedi tynnu sylw at y ffaith bod dwy ysgol Gymraeg newydd i gael eu hagor, ac yn holi pa esiampl mae'r Cyngor ei hun yn ei osod. Mae...
03/02/2016 - 20:30
'Mae angen mwy o ffocws ar y Gymraeg yn etholiadau'r Cynulliad', dyna oedd neges Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wrth lansio taith bws tu allan i'r Senedd heddiw (12:30pm, Dydd Mercher, 3ydd Chwefror). Mewn ymdrech i hoelio sylw ar y...
03/02/2016 - 15:34
  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion bod Ysgrifennydd Diwylliant Llywodraeth San Steffan, John Whittingdale yn cadw at addewid maniffesto'r Ceidwadwyr i beidio â thorri cyllideb S4C. Dywedodd Jamie Bevan,...
30/01/2016 - 19:41
Wrth ymateb i ddiweddariad i Gynllun Gweithredu Strategaeth Iaith Cyngor Sir Gaerfyrddin fe wnaeth cyfarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr ofyn pryd fydd amserlen yn ei lle i alluogi'r cyngor i weithio'n Gymraeg. Meddai Sioned Elin, Cadeirydd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

08/02/2016 - 19:30
Cyfarfod am 7.30 yn yr Owain Glyndwr, Caerddydd (Ystafell y Tair Pluen). Croeso i bawb.
10/02/2016 - 18:00
Nos Fercher y 10fed o Chwefror am 6 yh yn Yr Hen and Chickens, Y Fenni
13/02/2016 - 13:00
Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg Addysg Gymraeg i Bawb! 1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016 Tu allan i Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd...
15/02/2016 - 18:00
Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent Nesaf yn Uplands Farm, Sebastapol am 6yh ar y 15eg o Chwefror.