Hafan

Newyddion

23/04/2018 - 18:46
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad pwyllgor craffu Cyngor Ynys Môn i beidio â chau tair ysgol wledig.    Er bod ysgolion Bodffordd a Henblas (Llangristiolus) yn rhifau 1 a 9 ar restr ysgolion gwledig a...
20/04/2018 - 10:50
"Bil y Gymraeg i'r Bin" yw neges yr ymgyrchwyr   Mae ymgyrchwyr wedi agor sgip tu allan i gynhadledd Llafur Cymru yn Llandudno heddiw gan annog Gweinidog y Gymraeg i daflu eu cynlluniau ar gyfer Bil y Gymraeg i mewn iddi....
16/04/2018 - 17:10
Dim ond 0.3% sy'n gyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd  Dylai Llywodraeth Cymru glustnodi deg miliwn o bunnau o'i chyllideb prentisiaethau i'r Coleg Cymraeg er mwyn sicrhau bod llawer mwy ar gael yn Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr iaith....
13/04/2018 - 13:20
Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw eto am ddatganoli darlledu wrth fynegi pryder y gall fod hyd yn oed llai o Gymraeg ar Radio Ceredigion, yn dilyn adroddiadau bod y perchennog wedi gwrthod adnewyddu ei drwydded yn awtomatig.   Yn ôl...
29/03/2018 - 08:03
Mae'r Gymdeithas wedi ymateb yn chwyrn i gyhoeddiad adolygiad o S4C sy'n argymell rhoi holl gyllideb y sianel yn nwylo'r BBC.  Dywedodd Aled Powell, Cadeirydd Grŵp Dyfodol Digidol y Gymdeithas:  “Mae Llywodraeth San...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/04/2018 - 19:00
 chyffro mae Tyfu nid Torri mewn partneriaeth a Fforwm yr Eliffant Binc yn cyflwyno sesiwn dad-goloneiddio gan criw Radio Beca.
02/05/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fercher 2 o Fai 19:00 Tafarn Y Cornwall Croeso cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...
02/05/2018 - 19:00
Byddwn yn bennaf yn trafod yr ymgyrch yn erbyn tai di-angen yn ardal Penrhyndeudreth, croeso i bawb. 19:00 yn estyniad Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth
03/05/2018 - 12:00
'CADWN EIN CLYBIAU' 12:00 ar y 3ydd o Fai, Prif Adeilad Cyngor Gwynedd, Caernarfon. Byddwn yn cyflwno'r ddeiseb yma cyn y cyfarfod Cyngor...