Hafan

Newyddion

04/05/2016 - 07:54
Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Huw Francis, cyfarwyddwr newydd i Ardd Fotaneg Genedlaethol, nad yw eto yn rhugl yn y Gymraeg, gan ofyn erbyn pryd y bydd yn gweithio drwy'r Gymraeg.  Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl...
30/04/2016 - 12:38
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo asiantaeth sy'n gosod arholiadau i bobl ifanc o weithredu yn 'wrth-ddemocrataidd' mewn cyfarfod heddiw drwy gynnig cadw'r pwnc Cymraeg ail iaith, yn groes i bolisi'r Llywodraeth.  Mewn...
29/04/2016 - 16:57
Mae aelodau o Gell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi casglu wrth gangen Starbucks yn Aberystwyth heddiw (dydd Gwener 29/04) gan alw ar y cwmni i barchu'r Gymraeg. Roedd honiad i aelod o staff yn Starbucks ddweud “Speak English or get...
25/04/2016 - 15:24
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi siom yn dilyn penderfyniad Llywodraeth San Steffan i dorri cyllid i’r iaith Gernyweg yn gyfan gwbl. [Llofnodwch y ddeiseb drwy glicio yma] Meddai Sioned Haf, Swyddog Rhyngwladol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg...
25/04/2016 - 13:15
Mae polisi iaith newydd arfaethedig gan gyngor Ynys Môn yn peryglu defnydd o'r Gymraeg, medd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg cyn i gynghorwyr yr Ynys drafod y mater heddiw (dydd Llun, 25ain Ebrill). Bydd cynghorwyr Ynys Môn yn trafod...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

11/05/2016 - 06:00
Cyfarfod Cell Cymdeithas yr Iaith am 6yh, yr 11fed o Fai yn y Mochyn Du, Caerdydd. Byddwn yn trafod yr ymgyrch yn erbyn datblygiadau Seisnig yn y...
13/05/2016 - 18:00
Bydd y penwythnos yma'n gyfle i ddysgu am Gymdeithas yr Iaith a sut i roi yr iaith ar waith yn eich bywyd pob dydd wrth sgwrsio. Byddwn ni'n...