Hafan

Newyddion

15/11/2017 - 19:31
Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg.  Meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Dyma...
13/11/2017 - 19:39
Mae mudiad iaith wedi rhybuddio bod cytundeb newydd rhwng S4C a'r BBC heddiw yn gam arall yn y broses o'r BBC yn traflyncu'r sianel.   Honna'r mudiad fod y cytundeb yn golygu y bydd gan y BBC ddylanwad mawr ar faterion...
09/11/2017 - 20:35
Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "...
08/11/2017 - 19:13
Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.   Mae'r cwmni wedi cyhoeddi mewn neges Saesneg i'r cyfieithwyr gwirfoddol: "gyda diolch...
06/11/2017 - 19:17
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr cwmni Greggs gan ofyn am gyfarfod i drafod eu polisi iaith, yn dilyn honiadau am sylwadau rhagfarnllyd gan aelod o staff.   Meddai Osian Rhys, is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith:...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

19/11/2017 - 15:00
Cell Celf Dewch am banad, cacen a gwneud celf chwyldroadol efo'n gilydd. Stensilo, ffansins, banneri, gludlun, dylunio graffeg, dwdlo, gweu a mwy...
20/11/2017 - 18:30
Bydd y cyfarfod nesaf am 6:30yh ar yr 20fed o Dachwedd fynnu grisiau Siop Palas Print, Caernarfon, LL55 1RR.
27/11/2017 - 19:00
Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh. Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam,...
28/11/2017 - 19:00
Byddwn yn cwrdd am 7yh yn Llandudno ar y 28fed o Dachwedd (nos fawrth). Bydd y cyfarfod yn nhy aelod: Craig-y-Don, Heol Curzon, Llandudno, LL30 1TB...