Hafan

Newyddion

23/05/2015 - 20:24
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio cynnig Prifysgol Aberystwyth i gau Pantycelyn.   Dywedodd Bethan Williams swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   "Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bradychu’r Gymraeg a’i...
21/05/2015 - 18:06
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r bygythiad diweddaraf i Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.   Dywedodd Ffred Ffransis llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae ymddygiad y Brifysgol yn...
20/05/2015 - 12:32
Bydd ymgyrchwyr yn dechrau ymgyrch dros Fil Eiddo er mwyn delio â'r ffordd y mae'r stoc tai presennol yn effeithio ar y Gymraeg, wedi i ddeddfwriaeth cynllunio gael ei gymeradwyo’n derfynol yn y Senedd heddiw.   Yn ystod y...
15/05/2015 - 14:47
Mae'r Prif Weinidog wedi anfon gweision sifil i drafod diffygion darpariaeth Gymraeg yr Ardd Fotaneg wedi i'r Aelod Cynulliad Simon Thomas godi'r mater gydag e. Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd wedi ysgrifennu nifer o...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

25/05/2015 - 09:00
Rhwng mis Mai y 25ed a'r 30fed fe fydd Uned Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd!  Bydd pob digwyddiad ar ein Uned yn yr...
25/05/2015 - 13:30
Mae'r Welsh Not yn dal yn fyw ac yn iach ! Yn lle cosbi disgyblion am siarad Cymraeg yn yr ysgol fel y gwnaeth Welsh Not yr 19eg ganrif, y mae...
26/05/2015 - 19:00
Bydd y digwyddiad am 19:00 ar y 26/05/2015 (nos Fawrth) yng Nghlwb Rygbi Nelson, Ffos-y-Gerddinen, (Nelson), Caerffili.