Hafan

Newyddion

30/05/2016 - 20:39
Daeth ymgyrchwyr ynghyd i alw ar y Llywodraeth i adfer gwasanaeth sy'n annog teuluoedd ledled Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.   Mae lefelau trosglwyddo'r iaith Gymraeg rhwng rheini a'u plant...
29/05/2016 - 10:09
Bu aelodau Cymdeithas yr Iaith yn protestio heddiw yn Sgwâr Canolog Caerdydd er mwyn galw ar Gyngor Caerdydd i fabwysiadu polisïau cynllunio sy'n sicrhau tegwch i'r Gymraeg yn y brifddinas. Mae datblygwyr y Sgwâr Canolog yn...
23/05/2016 - 11:25
Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu'r toriadau i'r Coleg Cymraeg a gyhoeddwyd heddiw gan alw ar i'r Llywodraeth eu gwrth-droi drwy gyllido'r Coleg yn uniongyrchol.  Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddwyd tro-pedol rhannol ynghylch...
20/05/2016 - 16:25
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Pantycelyn mae aelodau Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod eu gwaith ymgyrchu wedi talu ffordd, er bod ambell bryder o hyd. Dywedodd Manon Elin, aelod o Gell Pantycelyn: “Mae'r adroddiad yn...
20/05/2016 - 15:46
Mae caredigion y Gymraeg wedi mynegi pryder na fydd y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Alun Davies AC, yn aelod llawn o gabinet Llywodraeth Cymru.  Mae'r Gweinidog newydd, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent, wedi...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/06/2016 - 13:00
Stondin Llywodraeth Cymru - Eisteddfod yr Urdd Fflint Siaradwyr: Cynrychiolydd o UCAC a Nick Thomas o fudiad SYFFLAG
03/06/2016 - 19:00
  Gig Rhedeg i Paris
04/06/2016 - 13:00
Stondin Cymdeithas yr Iaith - Eisteddfod yr Urdd Fflint