Hafan

Newyddion

13/06/2018 - 10:37
 Mae methiant Gweinidog i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith. Mewn cwyn at y Prif Weinidog a...
05/06/2018 - 17:32
Mewn ymateb i ymgais Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diddymu Comisiynydd y Gymraeg, meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:   "Dyw'r Llywodraeth ddim wedi gwrando o gwbl: dim ond 15% o'r rhai a ymatebodd i...
05/06/2018 - 09:49
 Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw (dydd Mawrth, 5ed Mehefin). ...
29/05/2018 - 19:02
Bum mlynedd ers adroddiad 'brys' i ddileu Cymraeg Ail Iaith – mudiad yn camu i'r adwy  Bydd gwirfoddolwyr yn cyhoeddi cymhwyster Cymraeg eu hunain, wedi i Lywodraeth Cymru fethu cadw at amserlen adolygiad 'brys' i...
28/05/2018 - 19:06
"Deddf Iaith wannach? Dim diolch" medd ymgyrchwyr  Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi addurno stondin Llywodraeth Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda chloc mawr mewn gwrthdystiad yn erbyn cynlluniau maen nhw'n dweud fyddai'n...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

20/06/2018 - 19:00
Cynhelir cwis Cymunedau Byw i siaradwyr rhugl a dysgwyr yn ardal Gwent.   Nos Fercher 20 o Fehefin 19:00 Clwb Rygbi Croesyceiliog   Mae...
20/06/2018 - 19:30
 Cynhelir cyfarfod nesaf rhanbarth Morgannwg-Gwent ar:  Nos Fercher 20 Mehefin
23/06/2018 - 19:30
Bar y Seler, Aberteifi Mae'r band chwedlonol, Ail Symudiad, yn dathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r band eleni. Fel rhan o'r dathlu bydd y...
27/06/2018 - 19:00
Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth yn stafell Sbardun am 7yh. Ymunwch a'r ymgyrch yn erbyn tai di-angen ym Mhenrhyndeudraeth!