Hafan

Newyddion

27/04/2015 - 09:37
Ar ôl derbyn llythyr gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru mae rhai o'n haelodau a'n cefnogwyr lleol wedi mynd ati i 'blannu' a galw bod gwreiddio'r Gymraeg yn y sefydliad. Bythefnos yn ôl cododd ffrae wedi i arwyddion...
24/04/2015 - 18:53
Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r ffaith bod y Llywodraeth wedi cytuno i roi statws i'r Gymraeg yn y Mesur Cynllunio heddiw (Dydd Gwener, 24ain Ebrill), ond wedi rhybuddio nad yw'r gyfundrefn yn gallu gweithio heb asesiadau effaith...
15/04/2015 - 17:11
Mae mudiad iaith wedi gofyn i'r Prif Weinidog Carwyn Jones ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.   Ym mis Awst y llynedd, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa ariannol...
13/04/2015 - 11:02
Ni ddylai'r Ardd Fotaneg dderbyn arian cyhoeddus tra ei bod yn torri ei chynllun iaith, dyna alwad ymgyrchwyr mewn llythyr at y Prif Weinidog ac Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin. Mae aelodau o ranbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/04/2015 - 19:00
Tafarn y Queen's, Caerfyrddin Gan fod cyfarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr yn digwydd ar y 27ain o Fehefin byddwn ni'n cynllunio ac yn...
06/05/2015 - 18:00
Cyfarfod Cell Caerdydd. Byddwn yn trafod ymgyrchoedd lleol gan gynnwys y torriadau, Siarter Caerdydd a llawer mwy. Byddwn yn cwrdd am 18:00 yn...
06/05/2015 - 19:30
Cyfarfod Cell Caerffili a'r Coed Duon. Croeso i bawb! Byddwn yn cwrdd am 7.30 yh yn nhafarn Y Sirhowy, Y Coed Duon.