Hafan

Newyddion

20/11/2017 - 19:00
Mae'r cerddor enwog Geraint Løvgreen wedi ymuno â'r boicot o'r ffi drwydded deledu er mwyn datganoli'r grymoedd dros ddarlledu i Gymru.   Ddechrau'r flwyddyn, dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd...
15/11/2017 - 19:31
Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg.  Meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Dyma...
13/11/2017 - 19:39
Mae mudiad iaith wedi rhybuddio bod cytundeb newydd rhwng S4C a'r BBC heddiw yn gam arall yn y broses o'r BBC yn traflyncu'r sianel.   Honna'r mudiad fod y cytundeb yn golygu y bydd gan y BBC ddylanwad mawr ar faterion...
09/11/2017 - 20:35
Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "...
08/11/2017 - 19:13
Mae pryder na fydd modd defnyddio rhyngwyneb Twitter yn Gymraeg wedi i'r cwmni atal gwirfoddolwyr rhag ei gyfieithu drwy eu gwefan.   Mae'r cwmni wedi cyhoeddi mewn neges Saesneg i'r cyfieithwyr gwirfoddol: "gyda diolch...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/11/2017 - 19:00
Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh. Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam,...
28/11/2017 - 19:00
Byddwn yn cwrdd am 7yh yn Llandudno ar y 28fed o Dachwedd (nos fawrth). Bydd y cyfarfod yn nhy aelod: Craig-y-Don, Heol Curzon, Llandudno, LL30 1TB...
04/12/2017 - 19:30
Dewch ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd ar gyfer ein cyfarfod olaf cyn Y Nadolig! Cynhelir y cyfarfod am 19:30 ar 4 o Ragfyr, yn Nhafarn Y...
06/12/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 6 Rhagfyr am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...