Hafan

Newyddion

25/09/2017 - 19:08
Cymdeithas yn gofyn i Lywodraeth Cymru newid polisi'r banc  Mae banc Santander wedi gwrthod prosesu ffurflenni aelodaeth Cymdeithas yr Iaith gan eu bod yn Gymraeg.   Mae'r mudiad wedi ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg,...
24/08/2017 - 16:11
Datganoli darlledu yw'r unig ateb parhaol, medd Cymdeithas   Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddiswyddo golygydd Newsnight, wedi i'r mudiad weld copi o'i ymateb i gwynion am drafodaeth am y Gymraeg...
20/08/2017 - 17:09
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges.  Dywedodd David Williams, is-gadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:...
18/08/2017 - 10:29
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwch eleni. Gostyngodd nifer y disgyblion a safodd arholiad...
11/08/2017 - 18:33
Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-Môn i barhau  Mae cannoedd o dai wedi cael eu gollwng ar stondin Llywodraeth Cymru ar faes yr Eisteddfod heddiw, fel rhan o wrthdystiad yn erbyn eu cefnogaeth i gynlluniau ar gyfer cannoedd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/09/2017 - 10:00
Llyfrgell Caerfyrddin
30/09/2017 - 19:30
Y Parot, Caerfyrddin                      ...
04/10/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 4 o Hydref am 7yh yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb! Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar:...
06/10/2017 - 19:00
Fel rhan o benwythnos y Rali Flynyddol, cynhelir gig ar y cyd gyda Twrw yng Nghlwb Ifor Bach am 7yh, nos Wener 6 o Hydref. Dewch i baratoi am y rali...