Hafan

Newyddion

15/01/2018 - 14:19
Mae'r actor Rhys Ifans a'r academydd Yr Athro Richard Wyn Jones ymysg dros bedwar deg o Gymry adnabyddus sydd wedi llofnodi llythyr agored at Brif Weinidog Prydain yn galw arni ddatganoli pwerau dros ddarlledu i Gymru.  Daw'r...
11/01/2018 - 11:48
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi collfarnu penderfyniad CBAC i benodi Prif Weithredwr di-Gymraeg i olynu Gareth Pierce.    Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:   "Mae'r penodiad yn destun pryder...
08/01/2018 - 19:15
Siân Gwenllian ar y brig – 'esiampl i eraill', medd y Gymdeithas   Mae angen i aelodau cabinet y Llywodraeth siarad mwy o Gymraeg yn y Cynulliad – dyna neges ymgyrchwyr, wedi iddynt gyhoeddi ystadegau heddiw sy...
04/01/2018 - 14:44
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd argymhelliad gerbron cyfarfod llawn Cyngor Sir Caerfyrddin yr wythnos nesaf i gychwyn yn syth y gwaith o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y ddegawd nesaf. Dywedodd...
02/01/2018 - 20:09
Mae dros ddwsin o ymgyrchwyr wedi dechrau ymatal rhag bwyta heddiw (dydd Mawrth, 2il Ionawr) er mwyn pwyso am ddatganoli pwerau darlledu i Gymru.  Daw'r newyddion ar drothwy cyhoeddi adroddiad adolygiad annibynnol o S4C, sydd i fod i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

18/01/2018 - 19:00
Yn dilyn llwyddiant y Cwis Nadolig, mae Cell Caerdydd yn cynnal cwis arall ym mis Ionawr, gyda'r cwisfeistri Tom a Dyl. Nos Iau 18 Ionawr Tafarn...
23/01/2018 - 12:00
Cyfarfod i drafod manylion Safonau'r Gymraeg arfaethedig ym maes iechyd - rheoliadau a fydd yn pennu hawliau pobl i wasanaethau gofal iechyd yn...
23/01/2018 - 19:30
Mae’r toriadau yn lladd. Mae 10 mlynedd arall o lymder (toriada) o’n flaen, gyda chyflogau wedi rhewi am 20 mlynedd a’r system les...
25/01/2018 - 19:30
Llanina Arms, Llanarth Am ragor o wybdoaeth cysylltwch - post@cymdeithas.cymru / 01970 624501