Hafan

Newyddion

27/03/2017 - 20:20
Mae 73% yn fwy o swyddi cynghorau sir yn gofyn am sgiliau Cymraeg ers i ddeddfwriaeth iaith newydd ddod i rym, yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith.   Yn ôl ymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth, dros gyfnod o chwe mis,...
24/03/2017 - 10:18
Mae mudiad iaith wedi picedu archfarchnadoedd yng Nghaerdydd a Bangor heddiw oherwydd diffyg gwasanaethau Cymraeg gan ddweud bod rhaid deddfu i sicrhau gwelliant.   Gwrthdystiodd grŵp o ymgyrchwyr tu allan i siop Lidl yn ardal Sblot yng...
22/03/2017 - 13:24
Ar y diwrnod y mae agor enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol y mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i lansio ymgyrch i bwyso ar yr ymgeiswyr "i ddal ar y cyfle olaf" i adfer y Gymraeg...
20/03/2017 - 18:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'r newyddion y bydd toriadau ychwanegol o £700,000 i S4C.      Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain y bydd gan S4C £350,000 o arian cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn...
16/03/2017 - 12:46
Cyn yr etholiadau lleol ym mis Mai, mae ymgyrchwyr iaith wedi herio'r pleidiau i ymrwymo i gymryd camau'n lleol i gyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Mewn llyfryn polisi, mae'r mudiad yn galw ar ymgeiswyr yn yr...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/04/2017 - 18:00
Nos Lun, 3ydd Ebrill 2017, 6yh Cyfarfod grŵp ymgyrch Hawl i'r Gymraeg Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu...
04/04/2017 - 19:00
Ydych chi eisiau bod yn rhan o grwp trefnu ein digwyddiadau Steddfod Urdd Penybont? Dyn ni'n edrych am gefnogwyr lleol i helpu gyda syniada a...
07/04/2017 - 18:00
Nos Wener 7fed Ebrill (6 o'r gloch) - Prynhawn Sul 9fed Ebrill 2017 Penwythnos o weithdai ymgyrchu ymarferol, trafodaethau am ddyfodol y...
26/04/2017 - 19:00
Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas...