Hafan

Newyddion

21/01/2017 - 14:20
Mae mudiad iaith yn dadlau bod Gweinidogion yn Llundain ‘yn mynd i ddinistrio darlledu Cymraeg a Chymreig’ a bod datganoli darlledu i Gymru yn ‘flaenoriaeth frys’ wrth iddynt lansio papur polisi manwl am adolygiad o S4C. Ym...
20/01/2017 - 11:18
Bydd sefydlu ail orsaf radio Cymraeg cenedlaethol yn fwy tebygol wedi i ddarlledu cael ei ddatganoli, yn ôl mudiad iaith a fydd yn cyhoeddi papur polisi yn gwneud yr achos dros ddatganoli darlledu ym Mangor ddydd Sadwrn. Yn y papur sy’n...
18/01/2017 - 15:22
Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Sir Gaerfyrddin i gymeradwyo argymhelliad i newid ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd David Williams, is-Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn rhanbarth Caerfyrddin: "Rydyn ni'n ddiolchgar i...
18/01/2017 - 14:35
Mae swyddogion y Gymdeithas yn mynnu bod angen datganoli'r cyfrifoldeb dros ddarlledu yn sgil sylwadau gan weinidog mewn pwyllgor yn San Steffan heddiw (Mercher 18fed Ionawr) bod bwriad torri dros £700,000 o grant S4C eleni. Yn y ddadl,...
18/01/2017 - 09:52
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi colli'r hawl i roi tystiolaeth gerbron pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol sy'n ymwneud â'r Gymraeg, gan i'r Gymdeithas ddatgan y byddai ei chynrychiolwyr yn glynu at safiad y mudiad o ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/01/2017 - 10:00
Llyfrgell Caerfyrddin Sut mae'r Farchnad a Datblygiadau Tai'n effeithio ar eich cymuned chi ? Dewch â'ch hanes a thystiolaeth i...
30/01/2017 - 19:00
7pm, nos Lun, 30ain Ionawr 2017 Canolfan Celfyddydau Chapter, Treganna, Caerdydd
31/01/2017 - 06:30
Nos Fawrth Ionawr 31 2017, 6:30yh Cyfarfod grŵp ymgyrch addysg Yn swyddfeydd y Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â...
02/02/2017 - 19:00
7pm, nos Iau, 2il Chwefror 2017 Y Galeri, Caernarfon