Hafan

Newyddion

27/04/2017 - 16:15
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â Safonau iaith.   Roedd yr awdurdod lleol wedi ceisio apelio yn erbyn penderfyniad Comisiynydd y Gymraeg i roi...
26/04/2017 - 11:18
Wrth i 'Made in North Wales TV' lansio heddiw, mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am ddatganoli darlledu i Gymru er mwyn sicrhau mwy o Gymraeg ar sianeli teledu lleol.     Dim ond 30 munud o raglenni Cymraeg gwreiddiol -...
13/04/2017 - 12:03
  Bydd Bryn Fôn, Kizzy Crawford, Geraint Jarman a Tudur Owen ymysg y prif berfformwyr yn ystod wythnos o gigs amgen sy’n cael eu trefnu gan garedigion yr iaith ar Fferm Penrhos, Bodedern yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol Ynys M...
11/04/2017 - 19:30
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cwyno'n ffurfiol i Ofcom am y diffyg Cymraeg a ddarlledir ar y sianel deledu newydd 'Made in North Wales TV'.    Dim ond 30 munud o raglenni Cymraeg - allan o 99 awr o ddarlledu yr wythnos - fydd ar y...
05/04/2017 - 17:57
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio bod sylwadau'r BBC gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am swyddfeydd newydd yn dangos y gorfforaeth yn cymryd camau pellach i draflyncu S4C.   Dywedodd Heledd Gwyndaf Cadeirydd Cymdeithas yr...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/04/2017 - 10:00
Bydd Iola Wyn yn agor cyfarfod agored i drafod gwasanethau iechyd Cymraeg. Bydd Dr Llinos Roberts yn cadeirio, Manon Elin o Gymdeithas yr Iaith ac...
08/05/2017 - 10:00
Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011  
09/05/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am 7pm, nos Fawrth 9fed Mai yn nhafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown). de@cymdeithas.cymru...
15/05/2017 - 19:00
Queen's, Caefyrddin Bydd etholiadau lleol wedi bod felly bydd cyfle i drafod ymhellach sut i bwyso ar y cyngor newydd i ddefnyddio cyfleoedd i...