Hafan

Newyddion

26/03/2015 - 17:52
"Miliwn o siaradwyr Cymraeg", dyna'r amcan y dylai holl bleidiau'r Cynulliad gynnwys yn eu maniffestos ar gyfer etholiad 2016, yn ôl caredigion yr iaith wrth iddyn nhw gychwyn rhoi cynigion at ei gilydd ar gyfer rhaglen...
26/03/2015 - 00:27
  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn i'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i ymyrryd mewn ad-drefniant ysgolion yn Sir Ddinbych a fyddai'n golygu lleihau'r ddarpariaeth o addysg Gymraeg.   Mae'r Gymdeithas...
24/03/2015 - 20:28
Bydd gan bobl a gweithwyr hawliau  newydd wedi pleidlais yn y Senedd heddiw, yn ôl grŵp ymgyrchu sydd wedi brwydro am dros ddegawd dros hawliau o'r fath.   Wedi pleidlais gadarnhaol ar y Safonau iaith yn y Senedd brynhawn yma,...
24/03/2015 - 17:39
Wrth fynegi siom fod Cabinet Ceredigion wedi dilyn llwybr "rhagweladwy" o gychwyn ymgynghori statudol ar gynnig i gau dwy ysgol bentrefol arall dywed y Gymdeithas mai trwy'r ysgolion pentrefol hyn y mae modd tynnu mewnfudwyr ifainc i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/03/2015 ()
  Cyfle i gymdeithasu a chynnal trafodaethau/gweithdai i edrych ar y ffordd mae'r Gymdeithas yn gweithredu a phrotestio, a hel...
30/03/2015 - 18:00
Cyfardod Celloedd Dwyrain Gwent am 6yh ar nos Lun ar y 30fed o mis Mawrth. Byddwn yn trafod ymgyrchoedd lleol yn ogystal a ymgyrchoedd cenedlaethol y...
01/04/2015 - 18:00
Cyfarfod Cell Caerdydd, dewch yn llu! Byddwn yn trafod y sianel deledu "Made in Cardiff", Siarter Caerdydd a llawer mwy. Byddwn yn cwrdd ar...