Hafan

Newyddion

26/07/2016 - 21:43
Mae dau ymgyrchydd iaith wedi cael eu lluchio allan o swyddfeydd Cymwysterau Cymru gan yr heddlu heddiw (dydd Mawrth, 26ain Gorffennaf) wedi iddynt feddiannu'r swyddfeydd oherwydd penderfyniad y corff i gadw pwnc 'Cymraeg Ail iaith' yn...
26/07/2016 - 10:22
Mae ymgyrchwyr iaith wedi meddiannu swyddfeydd Cymwysterau Cymru oherwydd penderfyniad y corff i barhau i ddysgu 'Cymraeg Ail iaith' i blant yn lle creu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl; ac yn galw ar i Kirsty Williams wrthdroi'r...
25/07/2016 - 17:45
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhoeddi heddiw eu bod yn ystyried herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i eithrio gwasanaethau gofal sylfaenol, megis meddygfeydd, o unrhyw ddyletswydd i ddarparu gwasanaeth Cymraeg.    [Cliciwch yma i...
20/07/2016 - 10:22
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru o "amddifadu cenhedlaeth arall o blant o'r Gymraeg" wrth benderfynu heddiw i barhau i ddysgu 'Cymraeg Ail iaith' i blant yn lle creu un cymhwyster i bob...
13/07/2016 - 09:57
Mae ymgyrchwyr wedi cyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru  gan alw iddynt adfer gwasanaethau prosiect Twf sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.   Cafodd y cynllun 'Twf' ei ddiddymu ddechrau mis Ebrill eleni, gan...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/08/2016 - 14:00
Dydd Llun, 1 Awst Uned y Gymdeithas
02/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mawrth, 2 Awst Uned y Gymdeithas Meryl Davies (Llywydd, Merched y Wawr), Sian Howys (Cymdeithas) ac eraill
03/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mercher, 3 Awst Uned y Gymdeithas Adam Price AC, Menna Jones (Antur Waun Fawr), Meleri Davies (Ynni Ogwen), a Tamsin Davies (...
03/08/2016 - 19:30
Nos Fercher, Awst 3ydd 2016 - 7:30yh ymlaen Noson arbennig yn Nghlwb Pêl Droed y Fenni, lleoliad gigs a gwersylla Cymdeithas yr Iaith. Ffilm a...