Hafan

Newyddion

20/07/2016 - 10:22
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru a Chymwysterau Cymru o "amddifadu cenhedlaeth arall o blant o'r Gymraeg" wrth benderfynu heddiw i barhau i ddysgu 'Cymraeg Ail iaith' i blant yn lle creu un cymhwyster i bob...
13/07/2016 - 09:57
Mae ymgyrchwyr wedi cyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru  gan alw iddynt adfer gwasanaethau prosiect Twf sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.   Cafodd y cynllun 'Twf' ei ddiddymu ddechrau mis Ebrill eleni, gan...
13/07/2016 - 06:03
Mae ymgyrchwyr iaith wedi'u calonogi gan agwedd gadarnhaol yr Ysgrifennydd Addysg newydd at ddatblygu ysgolion pentrefol Cymraeg. Yn y Senedd wythnos yma, dywedodd Kirsty Williams AC ei bod yn edrych i ffocysu llawer iawn mwy ar ffederaleiddio...
07/07/2016 - 14:24
Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhoeddi cynlluniau i ymestyn hawliau i wasanaethau Cymraeg i'r sector breifat gyfan, yn dilyn addewid gan Lywodraeth newydd Cymru y caiff deddfwriaeth iaith ei chryfhau. Yn y Senedd ym mae Caerdydd, amlinellodd...
04/07/2016 - 13:21
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ail-enwi'r Cynulliad gyda'r enw uniaith Gymraeg 'Senedd' cyn pleidlais ym mae Caerdydd wythnos yma.  Mae cynnig sy'n cael ei drafod ddydd Mawrth yn cynnig ystyried enw newydd i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

01/08/2016 - 14:00
Dydd Llun, 1 Awst Uned y Gymdeithas
02/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mawrth, 2 Awst Uned y Gymdeithas Meryl Davies (Llywydd, Merched y Wawr), Sian Howys (Cymdeithas) ac eraill
03/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mercher, 3 Awst Uned y Gymdeithas Adam Price AC, Menna Jones (Antur Waun Fawr), Meleri Davies (Ynni Ogwen), a Tamsin Davies (...
03/08/2016 - 19:30
Nos Fercher, Awst 3ydd 2016 - 7:30yh ymlaen Noson arbennig yn Nghlwb Pêl Droed y Fenni, lleoliad gigs a gwersylla Cymdeithas yr Iaith. Ffilm a...