Hafan

Newyddion

22/05/2017 - 19:28
Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau datganoli darlledu o San Steffan i Gymru, yn ôl arolwg barn YouGov a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 22 Mai).      Yn ôl canlyniadau’r arolwg a gomisiynwyd gan...
18/05/2017 - 09:53
Mae hanner cant o bobl bellach yn gwrthod talu am eu trwyddedau teledu, fel rhan o ymgyrch i ddatganoli grym dros ddarlledu i Gymru, yn ôl cyhoeddiad gan grŵp ymgyrchu heddiw (dydd Iau, 16eg Mai).   Ddechrau'r flwyddyn,...
18/05/2017 - 00:01
Mae mudiad iaith wedi dweud bod adroddiad pwyllgor y Cynulliad yn 'gyfraniad pwysig i'r ddadl' ynghylch cyrraedd y targed o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg...
01/05/2017 - 18:01
Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor. Yn ystod y cyfarfod,...
28/04/2017 - 17:01
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus fydd yn gyfrifol am ysbrydoli a hwyluso gweithgaredd gwirfoddol, annibynnol gan gelloedd a rhanbarthau, gan sicrhau bod y frwydr dros gryfhau'r Gymraeg yn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

29/05/2017 - 13:00
  1yp, dydd Llun, 29ain Mai Stondin Llywodraeth Cymru Gyda Heledd Gwyndaf ac eraill
30/05/2017 - 14:00
2yp, dydd Mawrth 30ain Mai Stondin Cymdeithas yr Iaith Eisteddfod yr Urdd, Penybont Siaradwyr a Pherfformwyr: Timoti Karetu a’r grwp Te...
02/06/2017 - 14:00
2yp, dydd Gwener, 2 Mehefin Stondin Cymdeithas yr Iaith Lansiad gwefan meddwl.org, trafodaeth ar iechyd meddwl dan ofal Amser i Newid Cymru, a...
07/06/2017 - 19:00
  Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar nos Fercher 7 Mehefin am 7 o’r gloch yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown).   Am...