Hafan

Newyddion

15/12/2017 - 10:31
Swyddog Maes Dyfed - Cymdeithas yr Iaith Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi...
13/12/2017 - 11:32
Wrth ymateb i’r newyddion fod Cyngor Môn wedi cadarnhau ei fwriad i symud i weinyddu’n Gymraeg mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion wedi galw ar y cynghorau yno i ddilyn yr esiampl. Dywedodd David...
12/12/2017 - 15:24
Mae mudiad iaith wedi llongyfarch cynghorwyr Ynys Môn ar bleidleisio o blaid symud yr awdurdod lleol at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg yn unig. Meddai Menna Machreth o ranbarth leol Cymdeithas yr Iaith: "Mae'n newyddion...
12/12/2017 - 14:40
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ond mae'r mudiad yn holi a yw'r ewyllys gwleidyddol gan y llywodraeth i ddyrannu'r adnoddau i sicrhau llwyddiant y...
10/12/2017 - 12:58
Mae mudiad iaith wedi galw ar i gynghorwyr wrthwynebu cynnig i wrthdroi polisi Cyngor Sir Ynys Môn o symud tuag at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg.  Mae'r Cynghorydd Annibynnol Shaun Redmond wedi cyflwyno cynnig, a gaiff ei...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

17/12/2017 - 15:00
 Dewch i gyfarfod Cell Llanberis ar ddydd Sul yr 17fed o Ragfyr am 3yh fynnu grisiau Caffi Pete's Eats Llanberis Ffoniwch Heledd ar 01286...
21/12/2017 - 19:00
Yr Albert, Caernarfon 19:00 Nos Iau 21eg o Ragfyr
29/12/2017 - 20:00
Tocynnau ar gael yma Mwy - bethan@cymdeithas.cymru
04/01/2018 - 19:00
Bydd Cell Porthmadog yn cwrdd ym Mhenryndeudraeth y tro yma. Bydd y cyfarfod ar nos iau y 4ydd o Ionawr am 7yh yn Nhafarn y Dderwen,...