Hafan

Newyddion

25/07/2017 - 12:31
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cefnogi prif ergyd adroddiad grŵp a sefydlwyd i adolygu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae'r Gymdeithas yn gweld cyfle mawr i'r Coleg fod yn hwb nid yn unig i addysg Gymraeg, ond hefyd i ddatblygiad...
20/07/2017 - 10:50
Mae mudiad iaith wedi protestio yn erbyn siop Lidl ym Mhorthmadog oherwydd ei diffyg gwasanaethau Cymraeg gan ddweud bod rhaid deddfu i sicrhau gwelliant.    Gwrthdystiodd grŵp o ymgyrchwyr tu allan i siop Lidl ym Mhorthmadog, sydd...
13/07/2017 - 16:29
Cafodd deiseb, sy'n galw am agor deg ysgol gynradd Gymraeg newydd yng Nghaerdydd dros y pum mlynedd nesa, ei chyflwyno i Arweinydd Cyngor Caerdydd heddiw. Daw cyflwyno'r ddeiseb, a lofnodwyd gan dros ddwy fil o bobl, wrth i Lywodraeth...
12/07/2017 - 09:01
Targedau'n is nag yn 2010, medd Cymdeithas  Mae mudiad iaith wedi dweud nad yw strategaeth iaith newydd Llywodraeth Cymru yn cynllunio ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg yn ddigonol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg...
06/07/2017 - 17:20
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â dileu tair swydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mewn llythyr at yr Is-Ganghellor Elizabeth Treasure mae'r Gymdeithas yn nodi y byddai colli'r...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

28/07/2017 - 13:15
Siambr y Cyngor Caernarfon Siaradwyr yn cynnwys: Menna Machreth, Angharad Tomos, Ieu Wyn ac eraill Dewch draw i gydsefyll mewn gwrthwynebiad.  ...
05/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?...
06/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?...
07/08/2017 - 14:00
Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit 2yp dydd Llun 7fed o Awst, Stondin y Gymdeithas Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb...