Hafan

Newyddion

09/02/2016 - 17:15
Ar bumed pen-blwydd Mesur y Gymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn i Lywodraeth nesaf Cymru weithredu'n gyflymach i gryfhau hawliau iaith, wrth fynegi pryder mai dim ond un set o Safonau fydd wedi dod i rym...
07/02/2016 - 13:35
Ymgasglodd ymgyrchwyr 'Tyfu nid Torri' yng Nghaernarfon mewn protest gweledol er mwyn ymwrthod â'r toriadau arfaethedig gan Gyngor Gwynedd fis Mawrth. Mae eu hymgyrch 'Tyfu nid Torri' yn gobeithio dwyn persw...
05/02/2016 - 11:04
Mae ymgyrchwyr iaith yn Wrecsam wedi gwneud cwyn swyddogol am y Cynghorydd Hugh Jones gan honni ei fod wedi torri côd ymddygiad y sir drwy wneud datganiad camarweiniol ynghylch defnydd y Gymraeg a chostau darparu...
04/02/2016 - 10:49
Yn sgil y ffaith bod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu herio rhai o'r Safonau Iaith mae Cymdeithas yr Iaith wedi tynnu sylw at y ffaith bod dwy ysgol Gymraeg newydd i gael eu hagor, ac yn holi pa esiampl mae'r Cyngor ei hun yn ei osod. Mae...
03/02/2016 - 20:30
'Mae angen mwy o ffocws ar y Gymraeg yn etholiadau'r Cynulliad', dyna oedd neges Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wrth lansio taith bws tu allan i'r Senedd heddiw (12:30pm, Dydd Mercher, 3ydd Chwefror). Mewn ymdrech i hoelio sylw ar y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

10/02/2016 - 18:00
Nos Fercher y 10fed o Chwefror am 6 yh yn Yr Hen and Chickens, Y Fenni
13/02/2016 - 13:00
Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg Addysg Gymraeg i Bawb! 1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016 Tu allan i Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd...
15/02/2016 - 18:00
Cyfarfod Celloedd Dwyrain Gwent Nesaf yn Uplands Farm, Sebastapol am 6yh ar y 15eg o Chwefror.
13/05/2016 - 18:00
Bydd y cyntaf o benwythnosau dysgwyr y Gymdeithas yn digwydd y Nhresaith rhwng dydd Gwener y 13eg a dydd Sadwrn y 15fed o Ebrill. Bydd cyfle i roi...