Hafan

Newyddion

26/09/2016 - 13:29
Er gwaethaf adroddiadau cadarnhaol yn y wasg yr wythnos diwethaf, dydyn ni heb gael cadarnhad ar bapur gan y Llywodraeth y bydd y cymwysterau Cymraeg Ail Iaith yn cael eu disodli gan un cymhwyster Cymraeg cyfun i bob disgybl. Wedi cyfweliad...
23/09/2016 - 12:02
Mae mudiad iaith wedi croesawu sylwadau mewn cyfweliad gan Weinidog sy'n awgrymu y bydd y cymwysterau Cymraeg ail iaith yn cael eu disodli gan un cymhwyster newydd i bob disgybl. Yn y cyfweliad ar raglen newyddion S4C, dywedodd Gweinidog y...
21/09/2016 - 13:50
Cymdeithas yn rhybuddio bod 80,000 o bobl ifanc wedi cael eu hamddifadu o'r iaith    Mae hysbysebion wedi ymddangos yn y wasg yn rhybuddio bod degau o filoedd o bobl ifanc yn cael eu hamddifadu o'r Gymraeg...
19/09/2016 - 12:46
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu lansiad BBC Radio Cymru Mwy heddiw, gan alw ar i benaethiaid y gorfforaeth sicrhau bod yr arbrawf yn dod yn barhaol ar bob radio digidol.    Mae'r mudiad wedi bod yn annog...
17/09/2016 - 13:10
Yng nghyfarfod Tynged yr Iaith Sir Gâr i drafod strategaeth hybu Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw mae Cymdeithas yr Iaith wedi gofyn ai dogfen yn unig fydd y strategaeth neu a fydd hi'n cael ei gweithredu. Wrth annerch y cyfarfod dywedodd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

08/10/2016 - 14:00
Rali Flynyddol – Addysg Gymraeg i Bawb 
10/10/2016 - 18:30
Bydd cyfarfod nesaf Celloedd Dwyrain Gwent yn digwydd ar nos lun y 10fed o Hydref am 6:30 yh yng ngwesty'r Parkway. Noder ni fydd cyfarfod yn mis...
12/10/2016 - 19:00
Queen's, Caerfyrddin Mwy o wybodaeth i ddilyn neu cysylltwch gyda bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501