Hafan

Newyddion

11/08/2017 - 18:33
Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-Môn i barhau  Mae cannoedd o dai wedi cael eu gollwng ar stondin Llywodraeth Cymru ar faes yr Eisteddfod heddiw, fel rhan o wrthdystiad yn erbyn eu cefnogaeth i gynlluniau ar gyfer cannoedd...
10/08/2017 - 18:26
Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar...
09/08/2017 - 18:31
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'n hallt gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio Mesur y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw.  Wrth ymateb i'r papur gwyn, meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:  "Byddai'r...
08/08/2017 - 14:07
Wrth ymateb i’r newyddion fod banc Barclays i gau eu cangen yn Llandysul, gan adael y dref heb fanc, mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Banc Cymru. Dywedodd Sioned Elin: “Dyma...
07/08/2017 - 10:30
Mae grŵp o wleidyddion o'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Prydain ystyried datganoli darlledu fel rhan o adolygiad S4C mewn llythyr agored cyn cyhoeddiad am y sianel heddiw.  ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/09/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod Cell Caerdydd am 7yh ar y 6ed o Fedi yn Nhafarn Y Cornwall, Grangetown. Am ragor o fanylion, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@...
08/09/2017 - 18:00
Byddwn ni'n penderfynu ar fanylion terfynnol Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021? (sydd ar y 30ain o Fedi) ac yn dewis swyddogion ar gfyer y...
30/09/2017 - 10:00
Llyfrgell Caerfyrddin