Hafan

Newyddion

20/06/2018 - 13:58
Mae mudiad iaith wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld mwy o ymdrech gan y Llywodraeth i gefnogi'r Gymraeg.  Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru drwy gyfweld...
19/06/2018 - 13:03
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Fflint i beidio â bwrw ymlaen gydag ymgynghoriad i ddileu’r ddarpariaeth gludiant am ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg.    Roedd nifer o fudiadau iaith wedi...
13/06/2018 - 10:37
 Mae methiant Gweinidog i ddatgan ei bod yn briod â rhywun sy'n bartner mewn meddygfa wrth benderfynu eithrio'r rhan fwyaf o'r proffesiwn o reoliadau iaith wedi arwain at gŵyn gan fudiad iaith. Mewn cwyn at y Prif Weinidog a...
05/06/2018 - 17:32
Mewn ymateb i ymgais Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda diddymu Comisiynydd y Gymraeg, meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:   "Dyw'r Llywodraeth ddim wedi gwrando o gwbl: dim ond 15% o'r rhai a ymatebodd i...
05/06/2018 - 09:49
 Mae Gweinidog y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o gamarwain y Senedd drwy honni bod cefnogaeth i'w chynlluniau i newid deddfwriaeth iaith mewn cwyn swyddogol, cyn iddi wneud datganiad ar y mater heddiw (dydd Mawrth, 5ed Mehefin). ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/06/2018 - 19:00
Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth yn stafell Sbardun am 7yh. Ymunwch a'r ymgyrch yn erbyn tai di-angen ym Mhenrhyndeudraeth!    
01/07/2018 - 11:30
PRIFDDINAS BLE? Y GYMRAEG A CHYNLLUNIO YNG NGHAERDYDD
02/07/2018 - 19:00
Croseo i bawb i gyfarfod Cell Wrecsam am 7yh yn Saith Seren (LL13 8BG), Wrecsam.
03/07/2018 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 3 o Orffennaf 19:00 Tafarn Y Cornwall Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd. Am fwy o...