Hafan

Newyddion

22/03/2017 - 12:24
Ar y diwrnod y mae agor enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol y mae aelodau o Gymdeithas yr Iaith wedi mynd i Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin i lansio ymgyrch i bwyso ar yr ymgeiswyr "i ddal ar y cyfle olaf" i adfer y Gymraeg...
20/03/2017 - 17:58
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu'r newyddion y bydd toriadau ychwanegol o £700,000 i S4C.      Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain y bydd gan S4C £350,000 o arian cyfalaf ychwanegol ar gyfer y flwyddyn...
16/03/2017 - 11:46
Cyn yr etholiadau lleol ym mis Mai, mae ymgyrchwyr iaith wedi herio'r pleidiau i ymrwymo i gymryd camau'n lleol i gyrraedd y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Mewn llyfryn polisi, mae'r mudiad yn galw ar ymgeiswyr yn yr...
14/03/2017 - 16:45
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o gynlluniau addysg Gymraeg cynghorau.   Cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg Alun Davies heddiw y bydd y cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts yn...
10/03/2017 - 12:56
Mae symud swyddi allan o Gaerdydd yn allweddol i hyfywedd y Gymraeg ar lefel gymunedol, yn ôl mudiad iaith sydd wedi cwyno i'r Prif Weinidog am y penderfyniad i beidio â lleoli'r Awdurdod Cyllid newydd ym Mhorthmadog. ...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

03/04/2017 - 18:00
Nos Lun, 3ydd Ebrill 2017, 6yh Cyfarfod grŵp ymgyrch Hawl i'r Gymraeg Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu...
04/04/2017 - 19:00
Ydych chi eisiau bod yn rhan o grwp trefnu ein digwyddiadau Steddfod Urdd Penybont? Dyn ni'n edrych am gefnogwyr lleol i helpu gyda syniada a...
07/04/2017 - 18:00
Nos Wener 7fed Ebrill (6 o'r gloch) - Prynhawn Sul 9fed Ebrill 2017 Penwythnos o weithdai ymgyrchu ymarferol, trafodaethau am ddyfodol y...
28/04/2017 - 18:00
Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich...