Hafan

Newyddion

30/06/2015 - 18:32
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru heddiw am newidiadau arfaethedig i gwricwlwm ysgolion a'r ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.   Wrth ymateb i'r datganiad, dywedodd Ffred...
30/06/2015 - 12:17
Mae cyn Aelod Seneddol blaenllaw y blaid Lafur wedi cefnogi galwadau arbenigwyr dros sicrhau addysg Gymraeg i bob plentyn cyn i Lywodraeth Cymru wneud datganiad ynghylch newidiadau i gwricwlwm ysgolion heddiw (Dydd Mawrth, 30ain Mehefin). ...
29/06/2015 - 14:14
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am beidio cau ysgolion nes cynnal ymchwil ar effaith cau ysgolion ar y Gymraeg a chymunedau Cymraeg dros y ddegawd ddiwethaf. Daeth cyfnod ymgynghori ar gau ysgol Llangynfelyn ger Aberystwyth i ben ddoe ac mewn...
27/06/2015 - 19:19
Mewn cyfarfod yng Nghaerfyrddin dros y penwythnos, galwodd Pennaeth Gwasanaeth Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin Mr Gareth Morgans ar Lywodraeth Cymru i ddileu "Cymraeg Ail Iaith" ac i weithredu argymhellion pwyllgor yr Athro Sioned Davies i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

04/07/2015 - 17:30
Ffair Tafwyl, Pabell Byw yn y Ddinas Dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf 5:30YH - 6:30YH Croeso i brifddinas Cymru, lle mae’r Gymraeg yn gryf ac yn...
16/07/2015 - 19:00
Bydd y gell newydd (enw'r gell i'w gadarnhau) yn cwrdd am 19:00 ar nos iau y 16ed o Orffennaf yn Nhafarn y Queens, Abertawe. Croeso i bawb!