Hafan

Newyddion

28/05/2015 - 13:33
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r pryderon diweddaraf am gyllideb S4C.   Dywedodd David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:  "Rydyn ni wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Diwylliant newydd...
27/05/2015 - 16:52
Cyhuddo Comisiynydd y Gymraeg o lusgo ei thraed Mae pryderon am oedi o ran sicrhau gwasanaethau Cymraeg gan gwmnïau mawrion, megis ffonau symudol Cymraeg, wedi cael eu codi mewn protest ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw. Mae Mesur y Gymraeg (...
26/05/2015 - 09:31
Ar ddechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, mae nifer o arbenigwyr addysg wedi ychwanegu eu cefnogaeth at alwad am i'r cwricwlwm newydd yn ysgolion Cymru roi i bob disgybl y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg...
23/05/2015 - 20:24
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio cynnig Prifysgol Aberystwyth i gau Pantycelyn.   Dywedodd Bethan Williams swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   "Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bradychu’r Gymraeg a’i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/05/2015 - 13:30
1.30pm Sadwrn 30 Mai Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith, Maes Eisteddfod yr Urdd DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21...
03/06/2015 - 18:00
Cyfarfod Cell Caerdydd. Byddwn yn trafod ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol y Gymdeithas. Byddwn yn cwrdd am 18:00 yn Nhafarn y Mochyn Du. Rydym yn...
10/06/2015 - 19:30
Cyfarfod Cell Caerffili a Blaenau Gwent yn y Sirhowy, Y Coed Duon. Croeso i bawb!