Digwyddiadau

Cyfarfod Cell Porthmadog & Penrhyndeudraeth

02/05/2018 - 19:00

Byddwn yn bennaf yn trafod yr ymgyrch yn erbyn tai di-angen yn ardal Penrhyndeudreth, croeso i bawb. 19:00 yn estyniad Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

02/05/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fercher 2 o Fai 19:00 Tafarn Y Cornwall Croeso cynnes i bawb! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469

mwy...

Cadwn ein Clybiau

03/05/2018 - 12:00

'CADWN EIN CLYBIAU' 12:00 ar y 3ydd o Fai, Prif Adeilad Cyngor Gwynedd, Caernarfon. Byddwn yn cyflwno'r ddeiseb yma cyn y cyfarfod Cyngor: https://www.change.org/p/cyngor-gwynedd-cadwch-...

mwy...

Seminar Addysg Gymraeg i Bawb

04/05/2018 - 10:30

Seminar Addysg Gymraeg i Bawb  10:30yb, dydd Gwener, 4ydd Mai  

mwy...

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

14/05/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: Nos Lun 14 o Fai 19:30 Tafarn Y Schooner   Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920 486469 / de@...

mwy...

Fforwm Gwaith i Gynnal yr Iaith

19/05/2018 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin Fforwm agored yng nghyfres Tynged yr Iaith i holi'r Cyng Emlyn Dole (arweinydd Cyngor Sir Gâr), Cyng Cefin Campbell, Rhodri Glyn Thomas a Wynfford James + cylchoedd...

mwy...

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

15/06/2018 - 18:00

Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018 Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Ewch yma am ragor o fanylion neu i archebu lle: http://cymdeithas.cymru/cwrsyfenni

mwy...