Digwyddiadau

Cyfarfod Grŵp Hawl i'r Gymraeg

03/04/2017 - 18:00

Nos Lun, 3ydd Ebrill 2017, 6yh Cyfarfod grŵp ymgyrch Hawl i'r Gymraeg Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'r ymgyrch Byddwn yn trafod y...

mwy...

Noson Cymdeithasol/Cyfarfod Trefnu Steddfod Urdd Penybont

04/04/2017 - 19:00

Ydych chi eisiau bod yn rhan o grwp trefnu ein digwyddiadau Steddfod Urdd Penybont? Dyn ni'n edrych am gefnogwyr lleol i helpu gyda syniada a threfniadau ar gyfer ein stondin 2017. Byddwn yn...

mwy...

Penwythnos Ymgyrchu Tresaith

07/04/2017 - 18:00

Nos Wener 7fed Ebrill (6 o'r gloch) - Prynhawn Sul 9fed Ebrill 2017 Penwythnos o weithdai ymgyrchu ymarferol, trafodaethau am ddyfodol y Gymdeithas a chymdeithasu – croeso i holl aelodau...

mwy...

Hystings Etholiadau Lleol Caerdydd

26/04/2017 - 19:00

Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas: 7pm, nos Fercher, 26ain Ebrill Clwb y Lyndon,...

mwy...

Tynged yr Iaith Sir Gâr: Iechyd a Gofal yn Gymraeg

29/04/2017 - 10:00

Bydd Iola Wyn yn agor cyfarfod agored i drafod gwasanethau iechyd Cymraeg. Bydd Dr Llinos Roberts yn cadeirio, Manon Elin o Gymdeithas yr Iaith ac Enfys williams o Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn siarad...

mwy...