Digwyddiadau

Cyfarfod Cyhoeddus: Cadwn ein Hysgolion a'n Pentrefi Cymraeg

24/05/2018 - 19:30

Bydd cyfarfod agored ar nos Iau y 24 o Fai am 7.30yh yn Neuadd Talwrn i drafod y bygythiad i Ysgolion cynradd yn Sir Fôn. Croeso i bawb ar draws yr ynys er mwyn dod at ein gilydd a ffurfio...

mwy...

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl

29/05/2018 - 14:00

Addysg Gymraeg i bawb! Un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl    2pm, dydd Mawrth, 29ain Mai  

mwy...

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau Cymdeithas a Stonewall

31/05/2018 - 14:00

Ymgyrchu dros hawliau - gweithdy sgiliau ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith a Stonewall Cymru   2pm, dydd Iau, 31ain Mai  Y Tipi, Maes Eisteddfod yr Urdd   Gweithdy gyda...

mwy...

Trafodaeth ar iechyd meddwl

01/06/2018 - 14:00

Trafodaeth ar iechyd meddwl    2pm, dydd Gwener, 1af Mehefin   Stondin Cymdeithas yr Iaith (Uned 9), Maes Eisteddfod yr Urdd   

mwy...

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Abertawe a Chastell-Nedd ar: Nos Lun 4 o Fehefin 19:30 Tafarn Y Schooner   Mae croeso cynnes i bawb yn ein cyfarfodydd cell! Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i...

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/06/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar: Nos Fawrth 5 o Fehefin  19:00  Tafarn Y Cornwall  Croeso cynnes i bawb! Peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@...

mwy...

Cyfarfod Cyhoeddus Gwent

12/06/2018 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus er mwyn trafod dyfodol y gymdeithas yn y rhanbarth. Bydd y cyfarfod yn gyfle i bobl leol ddod at ei gilydd i drafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn a sut y...

mwy...

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

15/06/2018 - 18:00

Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018 Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Ewch yma am ragor o fanylion neu i archebu lle: http://cymdeithas.cymru/cwrsyfenni

mwy...

Cwis Cymunedau Byw - Abertawe

11/07/2018 - 19:30

Cwis Cymunedau Byw 

mwy...