Digwyddiadau

Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau

30/06/2017 - 10:00

Lleoliad: Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth Dyddiad: Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017, 11 yb – 4.00 yp Trefnir y diwrnod gan Gymdeithas yr Iaith gyda’r bwriad o dynnu pobl ynghyd er mwyn...

mwy...

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas.

02/07/2017 - 14:30

Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas. 2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd Yn rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd...

mwy...

Cymunedau Cynaliadwy - Cyfarfod Agored

09/07/2017 - 15:00

3 o'r gloch Prynhawn Sul, Gorffennaf 9fed Palas Print, Caernarfon LL55 1RR Cyfarfod arbennig o grŵp Cymunedau Cynliadwy y Gymdeithas, i drafod NCT20 - Nodyn Cynllunio Technegol y Llywodraeth...

mwy...

Pob tocyn wedi ei werthu! Noson Stand-yp: Tudur Owen, Beth Angell, Eilir Jones, Hywel Pitts, DJ Dyl Mei

06/08/2017 - 19:30

Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael? Wedi talu am docyn eisoes? Gwelwn ni chi yno! Dyma...

mwy...

Noson Gwis Cymru Rydd

10/08/2017 - 19:30

Noson i Ddathlu Amrywiaeth 7:30, Nos Iau 10fed Awst 2017 Fferm Penrhos, Bodedern LL65 3TA Nid oes cerddoriaeth fyw ‘na bar ar y Nos Iau am resymau trwydded, ond mae croeso i bobl ddod â...

mwy...