Digwyddiadau

Cyfarfod Grŵp Hawl i'r Gymraeg

27/02/2017 - 18:00

Nos Lun, 27ain Chwefror 2017, 6yh Cyfarfod grŵp ymgyrch Hawl i'r Gymraeg Croeso i aelodau a chefnogwyr gyfrannu i'r drafodaeth, cyfle i ddysgu mwy a helpu gyda'r ymgyrch Byddwn yn trafod...

mwy...

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol

28/02/2017 - 18:00

Cyfarfod Grŵp Dyfodol Digidol Nos Fawrth, 28ain Chwefror, 6 o'r gloch tan 7 Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o...

mwy...

Cyfarfod Grŵp Cymunedau Cynaliadwy

02/03/2017 - 18:00

Nos Iau, 2il o Fawrth 2017, 6 yh Cyfarfod grŵp ymgyrch cymunedau cynaliadwy Yn swyddfa'r Gymdeithas yn Aberystwyth neu dros gyswllt we - cysylltwch â Robin ar post@cymdeithas.cymru o flaen...

mwy...

Cyfarfod rhanbarth Ceredigion

06/03/2017 - 19:30

Y Cŵps, Aberystwyth Cyfle i gael diweddariad am gyfarfod diweddar gyda swyddogion Cyngor Ceredigion, a materion eraill perthnasol i Geredigion gyfan. Mwy o wybodaeth: bethan@cymdeithas.cymru / 01970...

mwy...

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Sir Gaerfyrddin

07/03/2017 - 19:00

Y Llwyfan, Caerfyrddin Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Sir Gaerfyrddin Mae Llywodraeth Prydain yn cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Dewch i leisio barn am yr ymgyrch i ddatganoli...

mwy...

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

28/04/2017 - 18:00

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal...

mwy...