Digwyddiadau

Cell Llanberis

17/12/2017 - 15:00

 Dewch i gyfarfod Cell Llanberis ar ddydd Sul yr 17fed o Ragfyr am 3yh fynnu grisiau Caffi Pete's Eats Llanberis Ffoniwch Heledd ar 01286 662 908 am ragor o wybodaeth.

mwy...

Gig 'Dolig Tyfu Nid Torri

21/12/2017 - 19:00

Yr Albert, Caernarfon 19:00 Nos Iau 21eg o Ragfyr

mwy...

Gig Nadolig - Y Ffug, Hyll, Los Blancos a DJs Cno Fe

29/12/2017 - 20:00

Tocynnau ar gael yma Mwy - bethan@cymdeithas.cymru

mwy...

Cyfarfod Cell Porthmadog

04/01/2018 - 19:00

Bydd Cell Porthmadog yn cwrdd ym Mhenryndeudraeth y tro yma. Bydd y cyfarfod ar nos iau y 4ydd o Ionawr am 7yh yn Nhafarn y Dderwen, Penrhyndeudraeth, LL48 6BL Ffocws y cyfarfod fydd adeiladu'r...

mwy...

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

08/01/2018 - 19:30

Dewch i ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd yn eu cyfarfod cyntaf yn 2018. Nos Lun 8 Ionawr 19:30 Tafarn Y Schooner, Abertawe   Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 /...

mwy...

Cyfarfod Cell Caerdydd

10/01/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Caerdydd yn 2018 ar nos Fercher 10 Ionawr yn Nhafarn Y Cornwall am 7yh. Dewch i rannu'ch syniadau ynglyn a'r Gymraeg yn y brifddinas. Croeso cynnes i bawb! Am...

mwy...

Cyfarfod rhanbarth Sir Gâr

11/01/2018 - 19:00

Lleoliad i'w gadarnhau Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

mwy...

Lansiad Albwm 'O Hiraeth i Saudade'

03/02/2018 - 19:30

Cerddoriaeth acwstig a naws Brasil gan Simon Chandler gyda Jamie Bevan 7:30 yh nos Sadwrn 3ydd o Chwefror 2018 Oriel Caffi Croesor @ Cnicht Croesor, LL486SS Tocynnau: £5 Lobsgows (opsiwn...

mwy...

Penwythnos Amgen i Ddysgwyr - Tresaith

09/02/2018 - 18:00

Bydd penwythnos amgen Cymdeithas yr Iaith i ddysgwyr yn gyfle i gymdeithasu, gweld mwy ar Orllewin Cymru, ymuno â sesiynau difyr a chlywed am brofiadau pobl eraill o ymgyrchu. Ymysg...

mwy...