Cyfle newydd i gymunedau Cymraeg Sir Gâr

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd argymhelliad gerbron cyfarfod llawn Cyngor Sir Caerfyrddin yr wythnos nesaf i gychwyn yn syth y gwaith o lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y ddegawd nesaf. darllen mwy...

Archif Newyddion

Gellir darllen yr holl archif newyddion yma.