Apêl Ariannol - herio'r Gweinidog Llafur (Tori) Alun Davies

Dangosodd arolwg barn diweddar fod pobl Cymru, a phleidleiswyr y Blaid Lafur yn enwedig, yn gryf o blaid estyn hawliau iaith i'r sector breifat.  Byddai hyn yn golygu, er enghraifft, rhoi yr hawl i gael gwasanaethau Cymraeg gan eich banc neu eich darparwr ffôn symudol.

Er hyn mae'r Gweinidog Alun Davies eisiau gwanhau ein hawliau. 

Yn lle amddiffyn pobl Cymru, mae e'n gweithredu fel gwas bach i'r cwmnïau mawrion wrth lobïo'n galed er mwyn peidio creu hawliau i'r Gymraeg yn y sector breifat.  

Beth am ddweud wrth ei etholwyr?

Gyda £10, gallwn ni argraffu daflenni i ddosbarthu yn ei etholaeth (fel yr un uchod) 

Gyda £100, gallwn ni bostio'r taflenni i bobl Blaenau Gwent  

Gyda £1000, gallwn ni brynu hysbysebion yn ei bapurau lleol a mannau eraill

Fel mudiad gwbl annibynnol, mae Cymdeithas yr Iaith yn llwyr ddibynnol ar gyfraniadau, a byddem yn ddiolchgar o faint bynnag gallech chi roi.

Os hoffech chi gyfrannu'n fisol, ewch yma; am ffyrdd eraill o dalu ewch yma yma; neu defnyddiwch y dudalen hon i gyfrannu nawr.

Pris: £0.00
£