Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Dr Rosie Plummer, 

Diolch am eich gohebiaeth yn ddiweddar.  

Ceir yma rhagor o fanylion ac adnoddau am ein dogfen weledigaeth sy'n amlinellu polisiau ar gyfer rhaglen gwaith Llywodraeth nesaf Cymru.

Cyhoeddir dogfennau eraill dros yr wythnosau nesaf. 

1. Adnoddau ar gyfer ymgyrchu yn ystod etholiadau'r Cynulliad

Templed ebost i anfon at eich ymgeiswyr Cynulliad lleol (odt)

Cliciwch yma i weld y ddogfen hon fel pdf

Cynllun Datblygu Lleol Powys

Ymateb Cangen Maldwyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Gorffennaf 20fed 2015

Annwyl John Whittingdale AS

Ysgrifennaf atoch wedi i’n haelodau weld copiau o’r llythyrau dyddiedig 3ydd Gorffennaf 2015 rhyngddoch chi a Chyfarwyddwr Cyffredinol y BBC.

Llythyr Brys am oblygiadau'r gyllideb i S4C 

Annwyl John Whittingdale AS a George Osborne AS, 

Mae Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion wedi ysgrifennu at Gyngor Ceredigion, wedi iddyn nhw bleidleisio dros gadw polisi DM01, sydd yn golygu bod angen asesu effaith datblygiadau penodol ar y Gymraeg: