Dogfennau a Erthyglau

Annwyl Gomisiynydd,

Cyn ein cyfarfod gyda chi ar 26ain Hydref, hoffwn amlinellu ein safbwynt ar yr hysbysiadau cydymffurfio a gyhoeddoch ar y 5ed o Hydref. 

[Cliciwch yma i agor y ddogfen fel PDF]

Darlledwr Amlblatfform Cymraeg Newydd

Papur Trafod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Hydref 2015

Cyflwyniad

Rhoddir dau brif reswm dros gau Ysgol Llangynfelyn yn groes i ddymuniadau amlwg y gymuned leol a’r rhieni

(1). Dywedir mai newidiadau mewn demograffeg yw'r rheswm cyntaf. Eto i gyd, bydd cau Ysgol Llangynfelyn yn golygu nad oes unrhyw ysgol am 11 milltir rhwng safle bresennol yr ysgol a Machynlleth, ac nid oes unrhyw ddadansoddiad o safon o ran niferoedd tebygol o ddisgyblion yn yr ardal eang hon.

Llythyr templed i aelodau anfon at archfarchnadoedd:

Annwyl Reolwr,

Darllen fel pdf yma

 

 

Drafft Argymhellion i Weithgor Iaith Powys

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

BBC Yfory

Ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar eiriad y cyfrifiad nesaf. Gallwch ddarllen yr ymateb yn llawn yma