Dogfennau a Erthyglau

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar eiriad y cyfrifiad nesaf. Gallwch ddarllen yr ymateb yn llawn yma

Y Safonau - ble mae bysiau, trenau, ynni a thelathrebu

Annwyl Brif Weinidog a Chomisiynydd y Gymraeg,

Annwyl Dr Rosie Plummer, 

Diolch am eich gohebiaeth yn ddiweddar.  

Ceir yma rhagor o fanylion ac adnoddau am ein dogfen weledigaeth sy'n amlinellu polisiau ar gyfer rhaglen gwaith Llywodraeth nesaf Cymru.

Cyhoeddir dogfennau eraill dros yr wythnosau nesaf. 

1. Adnoddau ar gyfer ymgyrchu yn ystod etholiadau'r Cynulliad

Templed ebost i anfon at eich ymgeiswyr Cynulliad lleol (odt)