Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Siaradwyr: Gwenno Saunders. Gareth Pierce (Prif Weithredwr, CBAC), Sandra Clubb a Jo Beavan-Matcher (Ymgyrch TAG)

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas yr Iaith wedi'r rali yn festri y Tabernacl am 1:30yp

http://www.facebook.com/events/658050581060311

02920 486469

de@cymdeithas.cymru