Morgannwg Gwent

Trafod iechyd meddwl yn Gymraeg

02/06/2017 - 14:00

Stondin Cymdeithas yr Iaith

Cyfarfod Cell Caerdydd

09/05/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am 7pm, nos Fawrth 9fed Mai yn nhafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

de@cymdeithas.cymru / 02920 486469

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith

08/05/2017 - 10:00

Seminar – Cryfhau Hawliau Iaith drwy Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011  

Hystings Etholiadau Lleol Caerdydd

26/04/2017 - 19:00

Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas:

7pm, nos Fercher, 26ain Ebrill

Clwb y Lyndon, Heol Clare, Trelluest (Grangetown), Caerdydd,

Cyng. Huw Thomas (Llafur),

Noson Cymdeithasol/Cyfarfod Trefnu Steddfod Urdd Penybont

04/04/2017 - 19:00

Ydych chi eisiau bod yn rhan o grwp trefnu ein digwyddiadau Steddfod Urdd Penybont? Dyn ni'n edrych am gefnogwyr lleol i helpu gyda syniada a threfniadau ar gyfer ein stondin 2017. Byddwn yn cwrdd yn Nhafarn y Coach, Penybont, am 7yh, nos Fawrth 4ydd Ebrill i drafod syniadau a chymdeithasu. Cysylltwch nawr os oes diddordeb!

Mae'r noson yma yn agored i bawb a chroesawn bobol newydd.

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

29/03/2017 - 18:00

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!

Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg, darganfod hanes a diwylliant yr ardal hardd hon, ac hefyd dysgu mwy am Gymdeithas yr Iaith. Mae'n addas ar gyfer lefelau Canolradd+

Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o weithgareddau a llety am y penwythnos

Bydd amserlen y penwythnos yn cynnwys:

Cyfarfod Cell Caerdydd

01/02/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd am 7yh yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 02920 486469 neu ebostiwch de@cymdeithas.cymru