Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

08/01/2018 - 19:30

Dewch i ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd yn eu cyfarfod cyntaf yn 2018.

Nos Lun 8 Ionawr

19:30

Tafarn Y Schooner, Abertawe

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 02920486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Caerdydd

10/01/2018 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Caerdydd yn 2018 ar nos Fercher 10 Ionawr yn Nhafarn Y Cornwall am 7yh. Dewch i rannu'ch syniadau ynglyn a'r Gymraeg yn y brifddinas.

Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Cwis Nadolig Cell Caerdydd

14/12/2017 - 19:00

Bydd Cell Caerdydd yn cynnal cwis Nadolig eto eleni gyda'r cwisfeistri Dyl a Tom!

 

Nos Iau 14 Rhagfyr

19:00

Tafarn Y Cornwall

 

Croeso cynnes i bawb ac wrth gwrs bydd gwobrau i'w hennill!

https://www.facebook.com/events/384429142009247/

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell:

de@cymdeithas.cymru / 0292048646

Cyfarfod Pwyllgor Gigs Eisteddfod 2018

27/11/2017 - 19:00

Eisiau bod yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Eisteddfod Caerdydd 2018? Dewch i ymuno a ni!

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 19:00 nos Lun 27 o Dachwedd, yn Nhafarn Y Cornwall, Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 029206486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

04/12/2017 - 19:30

Dewch ymuno a Chell Abertawe a Chastell-Nedd ar gyfer ein cyfarfod olaf cyn Y Nadolig! Cynhelir y cyfarfod am 19:30 ar 4 o Ragfyr, yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb o'r ardal i ymuno a ni er mwyn trafod materion yr ardal ac i rannu syniadau ynglyn ag ymgyrchu dros Y Gymraeg yn yr ardal!

 

Am ragor o wybodaeth, cyslltwch ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Dros 1,000 yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." 


Cyfarfod Cell Caerdydd

06/12/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 6 Rhagfyr am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

06/11/2017 - 19:00

Ydych yn fyfyriwr ac yn awyddus i fod yn rhan o'r ymgyrch dros yr iaith yn y brifddinas?

Dewh i ymuno a ni yn ein cyfarfod cyntaf er mwyn rhannu'r holl syniadau yn ogystal a chwrdd a phobl newydd!

Nos Lun 6 Tachwedd,
Bar Yr Undeb,
19:00

Croeso cynnes i bawb, rhannwch gyda'ch holl ffrindiau! Mae poster wedi ei gynnwys isod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch: de@cymdeithas.cymru neu 0292048646

Trenau Great Western Railway - "Gweinidog yn twyllo"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau GWR.

Cau swyddfa Gweinidog achos cynllun i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae swyddfa Gweinidog ym Mlaenau Gwent wedi cael ei gau gan ymgyrchwyr iaith heddiw sy'n protestio yn erbyn cynlluniau i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg.