Morgannwg Gwent

Cyfarfod Cell Tawe

11/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cell Tawe ers sbel ar 11 Hydref am 7yh yn y Schooner Inn, Abertawe (SA1 1RR). Bydd y cyfarfod yn gyfle i aelodau yn yr ardal ddod at ei gilydd er mwyn trafod syniadau am ddyfodol y gymdeithas yn yr ardal. Croeso cynnes i bawb!

https://www.facebook.com/events/494153167630023/?fref=ts

 

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/10/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 4 o Hydref am 7yh yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

 

 

Cyfarfod Cell Caerdydd

19/09/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerdydd am 7yh Dydd Mawrth 19 o Fedi yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg-Gwent

13/09/2017 - 19:30

Cynhelir y cyfarfod am 19:30 ar y 13 fed o Fedi yng Nghlwb y Bont, Pontypridd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i gyd i'r cyfarfod i drafod materion y rhanbarth ar gyfer y flwyddyn i ddod ac i rannu'ch holl syniadau.

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu:

de@cymdeithas.cymru
02920486469

Mike Hedges AC a Lloyds: angen Safonau Iaith i'r sector breifat

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges. 

Cyfarfod Cell Caerdydd

06/09/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod Cell Caerdydd am 7yh ar y 6ed o Fedi yn Nhafarn Y Cornwall, Grangetown.

Am ragor o fanylion, cysylltwch ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Rali: Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

07/10/2017 - 11:00

Addysg Gymraeg i Bawb! Ond ydy'r Llywodraeth wedi dweud wrth ein cynghorau sir?

10 Ysgol Gymraeg newydd i Gaerdydd ... a'r gweddill!

11yb, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Cyfarfod Cell Caerdydd

05/07/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesa Cell Caerdydd am:

7pm, nos Fercher 5ed Gorffennaf
Tafarn y Cornwall, Stryd y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

Bydd cyfle i drafod ein cyfarfod gydag Arweinydd y Cyngor a'r camau nesaf gyda ein deiseb addysg Gymraeg.

"Diffygion difrifol gwasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg" - ymgyrchwyr

Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd  

Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw.