Morgannwg Gwent

Dros 1,000 yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru

Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "Rydym yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ddatganoli darlledu i Senedd Cymru." 


Cyfarfod Cell Caerdydd

06/12/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 6 Rhagfyr am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth, peidiwch ag oedi i gysylltu ag Owen Howell ar: 02920486469 neu de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Prifysgol Caerdydd

06/11/2017 - 19:00

Ydych yn fyfyriwr ac yn awyddus i fod yn rhan o'r ymgyrch dros yr iaith yn y brifddinas?

Dewh i ymuno a ni yn ein cyfarfod cyntaf er mwyn rhannu'r holl syniadau yn ogystal a chwrdd a phobl newydd!

Nos Lun 6 Tachwedd,
Bar Yr Undeb,
19:00

Croeso cynnes i bawb, rhannwch gyda'ch holl ffrindiau! Mae poster wedi ei gynnwys isod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch: de@cymdeithas.cymru neu 0292048646

Trenau Great Western Railway - "Gweinidog yn twyllo"

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo Alun Davies o geisio 'twyllo' pobl yn ei ymateb i'r diffyg Cymraeg ar wasanaethau trenau GWR.

Cau swyddfa Gweinidog achos cynllun i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg

Mae swyddfa Gweinidog ym Mlaenau Gwent wedi cael ei gau gan ymgyrchwyr iaith heddiw sy'n protestio yn erbyn cynlluniau i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg.  

Cyfarfod Pwyllgor Gigs 'Steddfod 2018

04/11/2017 - 13:00

Eisiau bod yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Eisteddfod Caerdydd 2018? Dewch i ymuno a ni!

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 1yh ddydd Sadwrn 4 o Dcahwedd, yn Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd. Dewch a'ch gliniaduron a'ch holl synaidau!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Owen Howell: 029206486469 / de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Cell Abertawe a Chastell-Nedd

13/11/2017 - 19:30

Wedi cyfarfod cyntaf llwyddiannus, cynhelir cyfarfod nesaf y gell ar 13 o Dachwedd am 19:30, yn Nhafarn Y Schooner, Abertawe.

Croeso cynnes i bawb!

Cyfarfod Cell Caerdydd

01/11/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd nos Fercher 1af o Dachwedd am 7yh, yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb!

Cyfle Cyngor Caerdydd i arwain y ffordd i'r filiwn gyda 10 ysgol Gymraeg newydd

Gallai diffyg ymroddiad cynghorau i ehangu addysg Gymraeg danseilio ymdrechion cenedlaethol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif, dyna oedd rhybudd ymgyrchwyr mewn rali yng Nghaerdydd heddiw.   

07.10.17 Cyfle i arwain ymgyrchoedd dros y Gymraeg

Hoffwn eich gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol eleni:

1:30 yp, Dydd Sadwrn, 7fed Hydref
Capel y Tabernacl, yr Ais, Caerdydd