Morgannwg Gwent

Hystings Etholiadau Lleol Caerdydd

26/04/2017 - 19:00

Cynhelir hystings etholiadau lleol gan Gell Caerdydd er mwyn craffu ar gynigion y pleidiau ar gyfer y Gymraeg a'r holl gymunedau yn y brifddinas:

7pm, nos Fercher, 26ain Ebrill

Clwb y Lyndon, Heol Clare, Trelluest (Grangetown), Caerdydd,

Cyng. Huw Thomas (Llafur),

Noson Cymdeithasol/Cyfarfod Trefnu Steddfod Urdd Penybont

04/04/2017 - 19:00

Ydych chi eisiau bod yn rhan o grwp trefnu ein digwyddiadau Steddfod Urdd Penybont? Dyn ni'n edrych am gefnogwyr lleol i helpu gyda syniada a threfniadau ar gyfer ein stondin 2017. Byddwn yn cwrdd yn Nhafarn y Coach, Penybont, am 7yh, nos Fawrth 4ydd Ebrill i drafod syniadau a chymdeithasu. Cysylltwch nawr os oes diddordeb!

Mae'r noson yma yn agored i bawb a chroesawn bobol newydd.

Penwythnos Dysgwyr Y Fenni

15/06/2018 - 18:00

Gwener 15 - Sul 17 Mehefin 2018

Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen!

Ewch yma am ragor o fanylion neu i archebu lle: http://cymdeithas.cymru/cwrsyfenni

Cyfarfod Cell Caerdydd

01/02/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd am 7yh yn nhafarn y Cornwall, Trelluest (Grangetown).

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 02920 486469 neu ebostiwch de@cymdeithas.cymru

Cyfarfod - Dathlu Amrywiaeth

18/01/2017 - 19:00

Dewch draw i Ganolfan Soar Merthyr Tudful 7yh nos Fercher Ionawr 18 i drafod a threfnu'r dathliad o amrywiaeth fydd yn digwydd fis Mawrth yng nghanol dre Merthyr.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ciaran drwy anfon ebost at de@cymdeithas.cymru neu ffonio 02920 486469.

Cyfarfod Cell Caerdydd

04/01/2017 - 19:00

Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd 7yh Nos Fercher, 4 Ionawr 2017, yn nhafarn y Cornwall, Grangetown. Croeso i bawb!

Cysylltwch â Ciaran am fwy o wybodaeth drwy ebostio de@cymdeithas.cymru neu ffonio 02920486469

Cyfarfod Dolig Rhanbarth Morgannwg Gwent

17/12/2016 - 11:00

Bydd cyfarfod Dolig rhanbarth Morgannwg Gwent yn digwydd:

11:00 Dydd Sadwrn, Rhagfyr 17 yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful