Caerfyrddin Penfro

Cyfarfod rhanbarth Sir Gâr

10/11/2017 - 18:30

Queen's Caerfyrddin

  • Diweddariad am gyfarfod gyda swyddogion cynllunio'r cyngor sir
  • Cynllunio fforwm nesaf Tynged yr Iaith Sir Gâr

I drefnu rhannu ceir neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru

Ateb argyfwng ein cymunedau

Wrth siarad ar ddechrau fforwm cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith "Tynged yr Iaith Sir Gâr" yng Nghaerfyrddin, fe wnaeth Ffred Ffransis dalu teyrnged i Gyngor Sir Gaerfyrddin am ymateb yn gadarnhaol i'r galwad am weithredu cadarn dros y Gymraeg yn dilyn canlyniadau trychinebus Cyfrifiad 2011. Ar ddechrau'r cyfarfod a roddodd cyfle i'r cyhoedd holi a rhoi syniadau i aelodau allweddol y Cyngor newydd a fydd yn arwain y sir at y Cyfrifiad nesaf yn 2021, fe ddywedodd Mr Ffransis:

Candelas, Breichiau Hir, Wigwam a DJs Cno Fe

30/09/2017 - 19:30

Y Parot, Caerfyrddin

                         

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ôl gyda ni i'w gwerthu ar y drws - dewch yn gynnar i fod yn siŵr o docyn

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Caerfyrddin

08/09/2017 - 18:30

Queen's, Caerfyrddin

Byddwn ni'n penderfynu ar fanylion terfynnol Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021? (sydd ar y 30ain o Fedi) ac yn dewis swyddogion ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mwy o wybodaeth, neu i drefnu rhannu ceir, cysylltwch gyda Bethan - bethan@cymdeithas.cymru

 

Tynged yr Iaith Sir Gâr 2021?

30/09/2017 - 10:00

Llyfrgell Caerfyrddin

Cell Penfro

25/05/2017 - 19:30

Yr Yeoman, Hwlffordd

Er gwaetha rheoliadau iaith newydd mae sawl cwyn wedi'n cyrraedd ni am wasanaethau Cymraeg cyngor Sir Benfro yn ddiweddar.
Gan bod cyngor newydd wedi ei ethol, nawr yw'r amser i bwyso.

Dewch â'ch profiadau chi o geisio cael gwasanaeth Cymraeg gan gyngor Sir Benfro - byddwn ni'n trafod sut orau i newid pethau yn y cyngor.

Cysylltwch i drefnu rhannu ceir neu am ragor o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru

Steps to improve Health Board's language provision welcomed, but fundamental changes needed

Following an open forum to discuss the use of Welsh in health provision in Carmarthen Cymdeithas yr Iaith has welcomed steps to improve Welsh provision while maintaining that a change of mindset is needed for the long-term.

Croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd, ond angen newid sylfaenol

Yn dilyn cyfarfod agored i drafod darpariaeth iechyd yn Gymraeg yng Nghaerfyrddin mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu camau i Gymreigio Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan bwysleisio bod angen newid meddylfryd yn yr hirdymor.

Pembrokeshire Council loses case in victory for language rights

Campaign group Cymdeithas yr Iaith has welcomed a tribunal's decision to refuse a bid by Pembrokeshire County Council to block rights for vulnerable people to receive services in Welsh.  

The local authority had attempted to challenge a duty imposed on the authority to provide simultaneous translation in meetings with individuals to discuss their well-being so the discussion could take place in Welsh.

Responding to the decision, Bethan Williams from Cymdeithas yr Iaith Gymraeg commented:

Cyngor Sir Benfro yn colli her yn erbyn hawliau iaith pobl fregus

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â Safonau iaith.  

Roedd yr awdurdod lleol wedi ceisio apelio yn erbyn penderfyniad Comisiynydd y Gymraeg i roi dyletswydd arno i ddarparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd gydag unigolion i drafod eu llesiant, fel bod modd i'r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg.
 
Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg: