Cymunedau Cynaliadwy

Anwybyddwch ganllawiau cynllunio newydd medd ymgyrchwyr

Mae mudiad iaith wedi galw ar gynghorau Cymru i anwybyddu Nodyn Cyngor Technegol 20, sydd newydd cael ei gyhoeddi. 

Adeiladu cannoedd o dai ar stondin y Llywodraeth – protest

Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-M&ocirc

Pasio Cynllun Datblygu Lleol: 'bydd protestio fel canlyniad'

Yn dilyn penderfyniad cynghorwyr Ynys Môn i gymeradwyo cynllun datblygu lleol heddiw,

Apêl i gynghorwyr Gwynedd wrthod y Cynllun Datblygu Lleol

Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais 

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

07/08/2017 - 14:00

Dyfodol cymunedau'r diwydiant amaeth ôl Brexit

2yp dydd Llun 7fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Glyn Roberts Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Alun Elidyr, Iwan Huws Fferm Penrhos ac eraill

Cymunedau Cynaliadwy - Cyfarfod Agored

09/07/2017 - 15:00

3 o'r gloch Prynhawn Sul, Gorffennaf 9fed

Palas Print, Caernarfon LL55 1RR

Cyfarfod arbennig o grŵp Cymunedau Cynliadwy y Gymdeithas, i drafod NCT20 - Nodyn Cynllunio Technegol y Llywodraeth ynglŷn â'r Gymraeg; sut byddem yn pwyso am ei gryfhau, a'r perthynas ag ymgyrchoedd yn erbyn datblygiad Wylfa B, a'r ymgyrchoedd i sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn gwarchod cymunedau Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru

366 o dai ym Mangor: 'dim ots gan y Gweinidog am y Gymraeg'

Mae mudiad iaith wedi collfarnu'r awgrym gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd hi'n caniatáu adeiladu 366 o dai ym Mangor.   <