Cymunedau Cynaliadwy

Llangefni: Tai i Bwy?

19/04/2018 - 19:00

Ym mis Gorffennaf 2017 ddoth chwe blynedd o ymgyrchu i’r fei gyda Chyngor Môn yn pleidleisio dros y cynllun datblygu lleol.

"150 o Dai – I BWY?" Cyfarfod Cyhoeddus ym Mhenrhyndeudraeth

08/02/2018 - 19:00

150 o Dai – I BWY?   

Dyna'r cwestiwn a drafodir yn y Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth  7.00 – 9.00 Nos Iau, Chwefror 8ed.

Siaradwyr: Elfed Roberts, Menna Machreth, Siân Cŵper

Fis Gorffennaf, 2017, daeth chwe mlynedd o ymgyrchu gan Gymdeithas yr Iaith i ben wrth i Gyngor Gwynedd bleidleisio dros y Cynllun Datblygu Lleol.O un bleidlais, pasiwyd cynllun i godi wyth mil o dai yng Ngwynedd a Môn erbyn 2026.

Anwybyddwch ganllawiau cynllunio newydd medd ymgyrchwyr

Mae mudiad iaith wedi galw ar gynghorau Cymru i anwybyddu Nodyn Cyngor Technegol 20, sydd newydd cael ei gyhoeddi. 

Adeiladu cannoedd o dai ar stondin y Llywodraeth – protest

Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-M&ocirc

Pasio Cynllun Datblygu Lleol: 'bydd protestio fel canlyniad'

Yn dilyn penderfyniad cynghorwyr Ynys Môn i gymeradwyo cynllun datblygu lleol heddiw,

Apêl i gynghorwyr Gwynedd wrthod y Cynllun Datblygu Lleol

Mae mudiad iaith wedi annog cynghorwyr Gwynedd i fod yn 'ddewr' a 'rhoi'r Gymraeg cyn unrhyw blaid' drwy wrthod cynllun i adeiladu wyth mil o dai, cyn cynnal protest heddiw ar ddiwrnod y bleidlais 

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

11/08/2017 - 14:00

366 tŷ ym Mangor - penderfyniad pwy?

2yp, Dydd Gwener 11fed o Awst, Stondin y Gymdeithas

Siaradwyr: Menna Machreth, Osian Owen, Cyng. Elin Walker Jones ac Ieu Wyn