Hafan

Newyddion

20/06/2017 - 13:09
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ystyried cynyddu'r grant ar gyfer papur wythnosol Y Cymro er mwyn sicrhau ei barhad. Ym mis Mawrth eleni, cyhoeddodd perchennog Y Cymro, cwmni papurau newydd Tindle, eu bod yn bwriadu gwerthu...
14/06/2017 - 17:20
Mae mudiad iaith wedi collfarnu'r awgrym gan y Gweinidog Lesley Griffiths y bydd hi'n caniatáu adeiladu 366 o dai ym Mangor.     Meddai Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg:    "Mae'n...
13/06/2017 - 16:11
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud y byddai gwleidyddion Cymru yn 'colli cyfle i normaleiddio defnydd y Gymraeg' pe na fyddent yn mabwysiadu'r enw uniaith Gymraeg, Senedd, yn dilyn awgrym gan grwp o wleidyddion y dylai fod enw dwyieithog...
02/06/2017 - 17:16
Lansiad swyddogol gwefan meddwl.org ar faes Eisteddfod yr Urdd   Mae diffyg darpariaeth ddigonol o wasanaethau iechyd meddwl yn Gymraeg, dyna oedd neges ymgyrchwyr mewn digwyddiad ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw. Cafodd gwefan meddwl....
30/05/2017 - 16:31
Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr yr iaith Māori o’r grwp Te Panekiretanga o te Reo (Ysgol am Ragoriaeth Iaith) o Aotearoa, Seland Newydd wedi ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw (dydd Mawrth, 30ain Mai) fel rhan o’u taith i ymweld â...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/06/2017 - 10:00
Lleoliad: Senedd-dy Owain Glyndŵr, Machynlleth Dyddiad: Dydd Gwener, 30 Mehefin 2017, 11 yb – 4.00 yp Trefnir y diwrnod gan Gymdeithas yr...
02/07/2017 - 14:30
Addysg i bawb? Trafod heriau i'r Gymraeg yn y brifddinas. 2:30pm, dydd Sul, 2 Gorffennaf Yurt 'Byw yn y Ddinas', Maes Tafwyl, Caerdydd Yn...
09/07/2017 - 15:00
3 o'r gloch Prynhawn Sul, Gorffennaf 9fed Palas Print, Caernarfon LL55 1RR Cyfarfod arbennig o grŵp Cymunedau Cynliadwy y Gymdeithas, i drafod...
06/08/2017 - 19:30
Mae pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer y noson arbennig hon. Beth am brynnu tocyn ar gyfer ein hadloniant arall yn yr Eisteddfod tra eu bod ar gael?...