Hafan

Newyddion

22/02/2017 - 14:50
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion y bydd gan yr Alban sianel deledu newydd a ddarperir gan y BBC.  Ddechrau'r flwyddyn, galwodd y mudiad am ddatganoli darlledu i Gymru gan ddadlau y byddai modd sefydlu rhagor o...
20/02/2017 - 19:03
Dylai rhedeg prosiectau i wella mynediad lleiafrifoedd ethnig ac ieithyddol eraill at y Gymraeg fod yn flaenoriaeth i gorff newydd sy'n cael ei sefydlu i hyrwyddo'r iaith, yn ôl mudiad ymgyrchu.   Mewn papur am strwythur y...
15/02/2017 - 14:45
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r newyddion y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o arian i wasanaethau'r prosiect 'Cymraeg i Blant', sy'n hybu defnydd y Gymraeg  yn y teulu.    Ym mis Gorffennaf y...
15/02/2017 - 12:12
Mae rhai siroedd wedi camweinyddu'r broses o lunio eu cynlluniau addysg Gymraeg a dylai Llywodraeth Cymru dechrau o'r dechrau gyda'r holl broses o'u llunio, yn ôl mudiad iaith.    Fe ddaw'r sylwadau wedi...
09/02/2017 - 17:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi picedu gorsafoedd trên ym Mangor a Chaerfyrddin heddiw gan gwyno am y diffyg gwasanaeth Gymraeg.   Bydd Safonau'r Gymraeg yn cael eu gosod ar gwmnïau trên a bws rhywbryd yn y misoedd nesaf,...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

06/03/2017 - 19:30
Y Cŵps, Aberystwyth Cyfle i gael diweddariad am gyfarfod diweddar gyda swyddogion Cyngor Ceredigion, a materion eraill perthnasol i Geredigion gyfan...
28/04/2017 - 18:00
Dewch yn ôl i ardal Eisteddfod Genedlaethol 2016 i ddilyn cwrs Cymraeg amgen! Bydd y Penwythnos i Ddysgwyr yn y Fenni yn gyfle i ymarfer eich...