Hafan

Newyddion

25/08/2016 - 16:44
Wrth ymateb i'r ffaith fod Cyngor Ceredigion wedi rhoi safle ysgol Dyffryn Teifi i'w werthu mewn ocsiwn mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gyngor Ceredigion i drafod gyda'r gymuned leol. Dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Dtfed...
22/08/2016 - 11:28
Mewn cynhadledd i'r wasg yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Llun 22ain o Awst), cyn cychwyn y tymor ysgol newydd, datgelodd Cymdeithas yr Iaith i'r Gweinidog Addysg newydd Kirsty William gynnig gobaith newydd i ysgolion pentrefol Cymraeg mewn...
19/08/2016 - 10:16
Mae ymgyrchwyr iaith wedi mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gosod allan amserlen bendant i ddiddymu dysgu'r Gymraeg fel ail iaith erbyn 2018.  Daw'r newyddion wedi cwymp sylweddol yn nifer y disgyblion a safodd arholiad...
16/08/2016 - 15:23
Yn sgil trafod materi­on ieithyddol ar ynys­oedd Prydain ac Iwerd­don yn Eisteddfod y F­enni yr wythnos ddiwe­thaf, mae grwpiau iai­th brodorol o Gymru, ­Cernyw, Gogledd Iwerd­don, Ynys Manaw a’r A­lban wedi...
12/08/2016 - 14:38
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad yr Uchel Lys i atal Cyngor Sir Ddinbych rhag cau Ysgol Pentrecelyn, gan alw am newidiadau cenedlaethol er mwyn sicrhau bod ad-drefnu ysgolion yn gwella darpariaeth cyfrwng...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

09/09/2016 - 18:00
Cwrs Dysgu Cymraeg Amgen 9fed Medi - 11fed Medi 2016 Caban Cysgu, Bethesda, Gwynedd £50 y pen Ar gyfer dysgwyr lefel ganolradd neu'n uwch...
09/09/2016 - 20:00
9fed o Fedi, Llety Parc Aberystwyth Dewch i ocsiwn addewidion i godi arian i waith Cymdeithas yr Iaith yng Ngheredigion ac elusen Mind Aber, sy...
12/09/2016 - 12:30
Canolfan Busnes Conwy 12:30 - 16:00 A hoffwch fod yn rhan o sicrhau Mesur newydd a fydd yn addas i bobl Cymru? Mae'r llywodraeth wedi gaddo...
17/09/2016 - 10:00
Yr Atom, Caerfyrddin 2021 - Y Cyfrifiad nesaf: Sut fydd hi ar yr iaith a chymunedau Cymraeg?         ...