Hafan

Newyddion

30/09/2016 - 11:08
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cyhoeddiad Alun Davies y bydd cymwysterau Cymraeg "ail iaith" yn cael eu dileu erbyn 2021, gan sefydlu un cymhwyster cyfun yn ei le. Gan ymateb i gwestiwn gan Siân Gwenllïan AC ddoe,...
28/09/2016 - 13:04
Mae ffigyrau sy'n dangos bod nifer o siaradwyr Cymraeg sefydliadau cyhoeddus yng Ngheredigion wedi gostwng ers 2015 wedi codi cwestiynau am strategaeth hybu'r Gymraeg Ceredigion. Mewn llythyr at Brif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor...
28/09/2016 - 12:11
Mudiad yn galw am amserlen ar gyfer disodli cymwysterau Cymraeg Ail Iaith   Mae grŵp o ymgyrchwyr wedi cynnal gwylnos er mwyn pwyso am sicrwydd ac amserlen ar gyfer disodli'r cymwysterau Cymraeg Ail Iaith gydag un cymhwyster i bob...
26/09/2016 - 13:29
Er gwaethaf adroddiadau cadarnhaol yn y wasg yr wythnos diwethaf, dydyn ni heb gael cadarnhad ar bapur gan y Llywodraeth y bydd y cymwysterau Cymraeg Ail Iaith yn cael eu disodli gan un cymhwyster Cymraeg cyfun i bob disgybl. Wedi cyfweliad...
23/09/2016 - 12:02
Mae mudiad iaith wedi croesawu sylwadau mewn cyfweliad gan Weinidog sy'n awgrymu y bydd y cymwysterau Cymraeg ail iaith yn cael eu disodli gan un cymhwyster newydd i bob disgybl. Yn y cyfweliad ar raglen newyddion S4C, dywedodd Gweinidog y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

08/10/2016 - 14:00
Rali Flynyddol – Addysg Gymraeg i Bawb 
10/10/2016 - 18:30
Bydd cyfarfod nesaf Celloedd Dwyrain Gwent yn digwydd ar nos lun y 10fed o Hydref am 6:30 yh yng ngwesty'r Parkway. Noder ni fydd cyfarfod yn mis...
12/10/2016 - 19:00
Queen's, Caerfyrddin Mwy o wybodaeth i ddilyn neu cysylltwch gyda bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501