Hafan

Newyddion

24/11/2017 - 15:53
Mewn cyfarfod cudd rhwng gweision sifil a'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, darparodd gweision sifil gyngor i'r Ombwdsmon am sut orau i lunio cynnig i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg, yn ôl cofnodion a gafodd eu rhyddhau i'r...
20/11/2017 - 19:00
Mae'r cerddor enwog Geraint Løvgreen wedi ymuno â'r boicot o'r ffi drwydded deledu er mwyn datganoli'r grymoedd dros ddarlledu i Gymru.   Ddechrau'r flwyddyn, dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd...
15/11/2017 - 19:31
Mae mudiad iaith wedi croesawu llythyr gan Gymdeithas Rhyngwladol y Comisiynwyr Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â diddymu Comisiynydd y Gymraeg.  Meddai Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Dyma...
13/11/2017 - 19:39
Mae mudiad iaith wedi rhybuddio bod cytundeb newydd rhwng S4C a'r BBC heddiw yn gam arall yn y broses o'r BBC yn traflyncu'r sianel.   Honna'r mudiad fod y cytundeb yn golygu y bydd gan y BBC ddylanwad mawr ar faterion...
09/11/2017 - 20:35
Mae dros 1,000 o bobl yn galw am ddatganoli darlledu i Gymru, mewn deiseb a gyflwynwyd heddiw i Gadeirydd adolygiad annibynnol S4C. Yn ystod haf a hydref 2017, casglodd ymgyrchwyr dros 1,000 o lofnodion ar ddeiseb gyda'r geiriad canlynol: "...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

27/11/2017 - 19:00
Bydd Cell Wrecsam yn cwrdd yng Nghanolfan Gymraeg Wrecsam, Saith Seren ar nos Lun y 27fed o Dachwedd am 7yh. Y cyfeiriad: 18 Stryd Caer, Wrecsam,...
27/11/2017 - 19:00
Eisiau bod yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Eisteddfod Caerdydd 2018? Dewch i ymuno a ni! Cynhelir y cyfarfod nesaf am...
28/11/2017 - 19:00
Byddwn yn cwrdd am 7yh yn Llandudno ar y 28fed o Dachwedd (nos fawrth). Bydd y cyfarfod yn nhy aelod: Craig-y-Don, Heol Curzon, Llandudno, LL30 1TB...
29/11/2017 - 18:30
Cell Celf Dewch am banad, cacen a gwneud celf chwyldroadol efo'n gilydd. Stensilo, ffansins, banneri, gludlun, dylunio graffeg, dwdlo, gweu a mwy...