Hafan

Newyddion

23/05/2016 - 11:25
Mae ymgyrchwyr iaith wedi collfarnu'r toriadau i'r Coleg Cymraeg a gyhoeddwyd heddiw gan alw ar i'r Llywodraeth eu gwrth-droi drwy gyllido'r Coleg yn uniongyrchol.  Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddwyd tro-pedol rhannol ynghylch...
20/05/2016 - 16:25
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Pantycelyn mae aelodau Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith wedi dweud fod eu gwaith ymgyrchu wedi talu ffordd, er bod ambell bryder o hyd. Dywedodd Manon Elin, aelod o Gell Pantycelyn: “Mae'r adroddiad yn...
20/05/2016 - 15:46
Mae caredigion y Gymraeg wedi mynegi pryder na fydd y Gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Alun Davies AC, yn aelod llawn o gabinet Llywodraeth Cymru.  Mae'r Gweinidog newydd, yr Aelod Cynulliad dros Flaenau Gwent, wedi...
18/05/2016 - 14:34
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am gynnwys hawl cyffredinol i'r Gymraeg yn y gyfraith wedi'r cyhoeddiad heddiw y bydd Mesur y Gymraeg yn cael ei gryfhau.   Mae'r ymgyrchwyr hefyd yn galw ar i'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru...
18/05/2016 - 12:30
Yn dilyn ymgynghoriad bydd Cyngor Sir Gâr yn trafod newid categori iaith ysgol Llangennech ger Llanelli mewn pwyllgor craffu addysg ar y 23ain o Fai. Mae'r ymgynghoriad yn cynnig bod newid yr ysgol o fod yn ddwy ffrwd i fod yn ysgol...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

30/05/2016 - 13:00
Achub Gwasanaethau Twf 1pm, Dydd Llun, 30ain Mai Stondin Cymdeithas yr Iaith, Eisteddfod yr Urdd Fflint Siaradwyr: David Williams ac eraill Dywedwch...
01/06/2016 - 13:00
Stondin Llywodraeth Cymru - Eisteddfod yr Urdd Fflint Siaradwyr: Cynrychiolydd o UCAC a Nick Thomas o fudiad SYFFLAG
03/06/2016 - 19:00
  Gig Rhedeg i Paris
04/06/2016 - 13:00
Stondin Cymdeithas yr Iaith - Eisteddfod yr Urdd Fflint