Hafan

Newyddion

26/05/2015 - 09:31
Ar ddechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, mae nifer o arbenigwyr addysg wedi ychwanegu eu cefnogaeth at alwad am i'r cwricwlwm newydd yn ysgolion Cymru roi i bob disgybl y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg...
23/05/2015 - 20:24
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio cynnig Prifysgol Aberystwyth i gau Pantycelyn.   Dywedodd Bethan Williams swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   "Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bradychu’r Gymraeg a’i...
21/05/2015 - 18:06
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r bygythiad diweddaraf i Neuadd Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.   Dywedodd Ffred Ffransis llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae ymddygiad y Brifysgol yn...
20/05/2015 - 12:32
Bydd ymgyrchwyr yn dechrau ymgyrch dros Fil Eiddo er mwyn delio â'r ffordd y mae'r stoc tai presennol yn effeithio ar y Gymraeg, wedi i ddeddfwriaeth cynllunio gael ei gymeradwyo’n derfynol yn y Senedd heddiw.   Yn ystod y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

26/05/2015 - 19:00
Bydd y digwyddiad am 19:00 ar y 26/05/2015 (nos Fawrth) yng Nghlwb Rygbi Nelson, Ffos-y-Gerddinen, (Nelson), Caerffili.
30/05/2015 - 13:30
1.30pm Sadwrn 30 Mai Ymgasglu yn Uned Cymdeithas yr Iaith, Maes Eisteddfod yr Urdd DEWCH GYDA NI O UNED Y GYMDEITHAS I GYFLWYNO "LLYFR WN21...
03/06/2015 - 18:00
Cyfarfod Cell Caerdydd. Byddwn yn trafod ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol y Gymdeithas. Byddwn yn cwrdd am 18:00 yn Nhafarn y Mochyn Du. Rydym yn...