Hafan

Newyddion

05/07/2015 - 11:08
Mae mudiad iaith wedi annog Cyngor Caerdydd i wreiddio’r Gymraeg yng nghanol y ddinas wrth lansio Siarter Caerdydd yn Ffair Tafwyl heddiw. Yn y ddogfen polisi uchelgeisiol mae cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwneud degau o...
30/06/2015 - 18:32
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru heddiw am newidiadau arfaethedig i gwricwlwm ysgolion a'r ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu.   Wrth ymateb i'r datganiad, dywedodd Ffred...
30/06/2015 - 12:17
Mae cyn Aelod Seneddol blaenllaw y blaid Lafur wedi cefnogi galwadau arbenigwyr dros sicrhau addysg Gymraeg i bob plentyn cyn i Lywodraeth Cymru wneud datganiad ynghylch newidiadau i gwricwlwm ysgolion heddiw (Dydd Mawrth, 30ain Mehefin). ...
29/06/2015 - 14:14
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am beidio cau ysgolion nes cynnal ymchwil ar effaith cau ysgolion ar y Gymraeg a chymunedau Cymraeg dros y ddegawd ddiwethaf. Daeth cyfnod ymgynghori ar gau ysgol Llangynfelyn ger Aberystwyth i ben ddoe ac mewn...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

16/07/2015 - 19:00
Bydd y gell newydd (enw'r gell i'w gadarnhau) yn cwrdd am 19:00 ar nos iau y 16ed o Orffennaf yn Nhafarn y Queens, Abertawe. Croeso i bawb!
01/08/2015 ()
Gigs a Gwersylla yn y COBRA Dewch yma ar gyfer holl fanylion Gigs Steddfod y Gymdeithas - a dilynwch @gigscymdeithas a hoffwch dudalen Gigs...