Hafan

Newyddion

04/08/2015 - 21:19
Mae angen brys am addysg Gymraeg ar drigolion sir Powys, dyna oedd neges ymgyrchwyr iaith wrth y cyngor sir mewn protest ar faes yr Eisteddfod heddiw.      Mae cangen leol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn sir...
03/08/2015 - 16:43
Dydy cynghorau sir ddim wedi newid y ffordd maen nhw'n trin y Gymraeg wrth ymdrin â cheisiadau cynllunio, er gwaethaf newid diweddar i'r gyfraith, yn ôl canlyniadau arolwg ...
31/07/2015 - 15:40
Gigs yn y COBRA, Meifod   Cynhelir gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yng Nghlwb Rygbi COBRA, Meifod. 8 Gig rhwng 1-9 Awst 2015. Maes Gwersylla rhataf y Steddfod. Pwyswch ar y lluniau isod i archebu eich tocynnau. Cofiwch...
29/07/2015 - 12:51
Mae grŵp pwyso iaith wedi gofyn i'r Prif Weinidog gymryd camau cyfreithiol wedi i bennaeth yr Ardd Fotaneg wrthod cynnal cyfarfod yn Gymraeg gyda nhw.     Ers i bryderon godi am agwedd yr Ardd at y...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

05/08/2015 - 14:00
Dwi eisiau siopa yn Gymraeg! - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd 2pm, Dydd Mercher, 5ed Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (...
06/08/2015 - 14:30
Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod 2.30pm, Dydd Iau, 6ed Awst Pabell y Cymdeithasau 2, Maes Eisteddfod Maldwyn Siaradwyr: Simon...
12/08/2015 - 19:30
Lan lofft y Cŵps Hanes Jamie yn ymgyrchu Cyfle i glywed beth mae Cymdeithas yr Iaith yn ei wneud yn lleol Cerddoriaeth Mwy o wybodaeth -...