Hafan

Newyddion

24/08/2017 - 16:11
Datganoli darlledu yw'r unig ateb parhaol, medd Cymdeithas   Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am ddiswyddo golygydd Newsnight, wedi i'r mudiad weld copi o'i ymateb i gwynion am drafodaeth am y Gymraeg...
20/08/2017 - 17:09
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r newyddion bod Lloyds Bank wedi gwrthod derbyn llythyr Cymraeg gan yr Aelod Cynulliad Mike Hedges.  Dywedodd David Williams, is-gadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith:...
18/08/2017 - 10:29
Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar i Gymwysterau Cymru gyhoeddi ei gynllun i sefydlu un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl yn dilyn cwymp pellach yn y nifer a safodd yr arholiad Cymraeg Safon Uwch eleni. Gostyngodd nifer y disgyblion a safodd arholiad...
11/08/2017 - 18:33
Brwydr yn erbyn Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd-Môn i barhau  Mae cannoedd o dai wedi cael eu gollwng ar stondin Llywodraeth Cymru ar faes yr Eisteddfod heddiw, fel rhan o wrthdystiad yn erbyn eu cefnogaeth i gynlluniau ar gyfer cannoedd...
10/08/2017 - 18:26
Bydd modd gwario dros £60 miliwn yn fwy ar ddarlledu cyhoeddus a sefydlu tair sianel deledu a thair gorsaf radio Cymraeg, os caiff y pwerau eu datganoli i Senedd Cymru, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd ar...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

22/09/2017 ()
Ewch i http://cymdeithas.cymru/cwrs-bethesda am fanylion llawn ac i archebu lle
30/09/2017 - 10:00
Llyfrgell Caerfyrddin
30/09/2017 - 19:30
Y Parot, Caerfyrddin                      ...
04/10/2017 - 19:00
Cynhelir cyfarfod nesaf Cell Caerdydd ar 4 o Hydref am 7yh yn Nhafarn Y Cornwall. Croeso cynnes i bawb! Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ar:...