Eisteddfod Genedlaethol 2016 - Y Fenni

Gigs Steddfod yng Nghlwb Pêl-droed, Y Fenni.

Beth am brynu tocyn wythnos - dyma gyfle i arbed dros £20 a mwynhau wythnos o adloniant! Gallech brynu tocyn ar gyfer y noswethiau unigol drwy ddilyn y dolenni isod:
 
Cowbois Rhos Botwnnog, Kizzy Crawford, Rogue Jones, Hyll, DJ Syr Carl Morris
7:30yh, Dydd Sadwrn, 30ain Gorffennaf
 
Gwibdaith Hen Frân, Gareth Bonello, Raffdam, Jamie Bevan
7:30yh, Dydd Sul, Gorffennaf 31ain
 
Alun Gaffey, Cpt Smith, HMS Morris, Efa Supertramp, DJ Sgilti
7.30yh, Llun, Awst 1af
 
Bragdy'r Beirdd: "Sieffre!, Sieffre!"
7.30yh, Dydd Mawrth, Awst 2il
 
Dangosiad o'r ffilm "Penyberth" + trafodaeth
7.30yh, Dydd Mercher, Awst 3ydd
 
Eden, Skep, Yr Elvis Cymraeg, Carioci Cymraeg, DJ Syr Carl Morris
On’d oedden nhw’n ddydd IAU da?
 
Ani Glass, Roughion, JJ Sneed, Wuwzer DJ gyda Rufus Mufasa, Gwenno a Pat (DJ set)
 
Bob Delyn, Fleur de Lys, Brython Shag, DJ Syr Carl Morris

  • 8 Gig rhwng 30 Gorffennaf - 6 Awst 2016.
  • Maes Gwersylla rhataf y Steddfod.
  • Cofiwch ddilyn @gigscymdeithas ar Twitter a hoffi tudalen Gigs Cymdeithas ar Facebook er mwyn gweld mwy!
*PWYSIG - Ni fydd y tocynnau yn cael eu postio, byddan nhw ar gael i chi ar y drws yn y gig. Dewch â'r ebost cadarnhad gyda chi fel prawf. Gallwch hefyd brynu tocynnau o'n huned ar y Maes
 

Gwersylla yn y clwb pel-droed, Y Fenni

Archebwch le i wersylla ar faes gwersylla rhataf yr Eisteddfod Genedlaethol, trwy fynd i cymdeithas.cymru/gwersylla am wythnos gyfan neu i cymdeithas.cymru/gwersylla/noson er mwyn archebu lle fesul noson.

Lleoliad ein gigs a'r maes gwersylla

Stadiwm Pen-y-Pound
Pen-y-Pound
Y Fenni    
Sir Fynwy
NP7 7RP

Digwyddiadau ar y maes

Byddwn ni'n cynnal digwyddiadau ar ein huned ar y maes (125-6) bob dydd yn yr Eisteddfod, a bydd cerddoriaeth ar yr uned bob dydd hefyd. 
 
 

Miliwn i Ysbrydoli’r Byd - Gweithdai Rhyngwladol

Dydd Llun, 1 Awst
Uned y Gymdeithas
2pm - Tamsin Davies, Jenefer Lowe (o Gernyw), Aneirin Karadog, a chynrychiolwyr o Conradh na Gaeilge a Comunn na Gàidhli
3pm - Gweithdy ar brotocol hawliau Gwlad y Basg gan Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
 

Hawliau i'r Miliwn - Bancio yn Gymraeg

2pm, Dydd Mawrth, 2 Awst
Uned y Gymdeithas
Meryl Davies (Llywydd, Merched y Wawr), Sian Howys (Cymdeithas), Rob Hughes (Lles Cyf) ac eraill

Miliwn yn gweithio yn Gymraeg - Trafodaeth Iaith a Gwaith

2pm, Dydd Mercher, 3 Awst
Uned y Gymdeithas
Menna Jones (Antur Waun Fawr), Meleri Davies (Ynni Ogwen), Tamsin Davies (Cymdeithas yr Iaith) ac Adam Price AC
 

S4C - Sianel Pwy?

2pm, Dydd Iau, 4 Awst,
Pabell y Cymdeithasau 1
Huw Jones (Cadeirydd, S4C), Jamie Bevan (Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith); Siân Powell (Coleg Cymraeg, Caerdydd)
 

Noson Caws a Gwin: Celloedd De-Ddwyrain Gwent

5pm, Dydd Iau, Uned y Gymdeithas
 

Addysg Gymraeg i bawb - dyma'r cyfle

Dydd Gwener, 5 Awst, 2pm
Uned y Gymdeithas
Y Prifardd Mererid Hopwood, Fflur Elin (Llywydd, Undeb Myfyrwyr Cymru) a Toni Schiavone (Cymdeithas)