Grŵp Codi Arian

25/05/2020 - 19:30

Mae Grŵp Codi Arian y Gymdeithas yn y broses o lunio Strategaeth Codi Arian fydd yn arwain yr ymgyrch i greu mwy o incwm i'r mudiad.

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd i ymuno a'r grŵp hwn, felly os oes efo chi diddordeb/arbenigedd yn y maes, cysylltwchpost@cymdeithas.cymru

Rydym hefyd yn chwilio am Swyddog Codi Arian i arwain ar y gwaith hwn (gyda chymorth aelodau eraill y Grŵp) ynghyd â Swyddog Mentrau Masnachol i fod yn gyfrifol am nwyddau, ac ati. Eto, cysylltwch os oes efo chi diddordeb yn un o'r swyddogaethau hyn.

Bydd y cyfarfod ar 25 Mai dros Skype.