Cyfarfod o Senedd y Gymdeithas (Ymgyrchoedd)

06/05/2023 - 10:30

10.30, dydd Sadwrn, 6 Mai

Lleoliad i'w gadarnhau

Y Senedd yw'r pwyllgor sy'n gyfrifol am oruchwylio holl waith Cymdeithas yr Iaith. Etholir Swyddogion, gyda gwahanol gyfrifoldebau, i fod yn aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Cyffredinol bob blwyddyn. 

Mae gan bob un o aelodau'r Gymdeithas yr hawl i fynychu cyfarfodydd y Senedd a chyfrannu atynt (ond heb yr hawl i bleidleisio). 

Yn ystod blwyddyn arferol, cynhelir Senedd Ymgyrchoedd bedair gwaith, Senedd Ranbarthau deirgwaith a Senedd Weinyddol deirgwaith. Senedd Ymgyrchoedd fydd y cyfarfod hwn ac yn gyfle arbennig i chi glywed am ymgyrchoedd y Gymdeithas.

Cofiwch hefyd: 

  • Mae croeso i blant yn ein cyfarfodydd.

  • Os yw costau trafnidiaeth neu ofal yn rhwystr rhag ddod i'r cyfarfod, gallwch wneud cais i hawliau'r costau yn ôl, ond dylech gysylltu â'r swyddfa ganolog cyn gwneud trefniadau teithio neu ofal rydych chi eisiau eu hawliau yn ôl rhag ofn bod modd i ni drefnu lifft neu wneud trefniant arall.

  • Byddwn yn trefnu cinio syml yn ystod cyfarfodydd sy'n para trwy'r dydd.