Gwaith i Adfywio Iaith: Cyfarfod Cyffredinol - Blaenau Ffestiniog

13/10/2018 - 11:00
Dydd Gwener, 12fed Hydref
4yp - Taith gerdded i Gwmorthin dan arweiniad Sel Williams
7yh - Cwrdd yn nhafarn y Tap, Ffordd Glanypwll, Blaenau Ffestiniog, LL41 3PD
 
Dydd Sadwrn, 13eg Hydref
“Gwaith i Adfywio Iaith” - Cyfarfod Cyffredinol 2018
11yb, Dydd Sadwrn, 13eg o Hydref
Cell-B, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AD
Sesiynau trafod gyda Sel Williams, Ceri Cunnington, Glyn Roberts (Llywydd, Undeb yr Amaethwyr)
 
Am ragor o fanylion: 01970 624501 / post@cymdeithas.cymru
 
 

Cofrestrwch isod: