Cyfarfod Cell Bro Ffestiniog

21/01/2020 - 19:30

Cynhelir cyfarfod cynta'r flwyddyn Cell Bro Ffestiniog yn nhafarn y Tap (King's Head) ym Mlaenau Ffestiniog ar nos Fawrth 21ain o Ionawr am 7:30yh.

Dewch i drafod beth allwn ni wneud i'r ardal.

Croeso i bawb!